Osaamisen kehittäminen

Business College Helsinki on mukana useissa osaamisen kehittämiseen liittyvissä hankkeissa niin koordinaattorina kuin myös hankekumppanina. Tältä sivulta löydät osaamisen kehittämisen hankkeita jaoteltuna kolmeen eri kategoriaan: johtamisen kehittäminen, opetuksen ja ohjauksen kehittäminen sekä digitalisaatio.

Johtamisen kehittäminen

Hankkeen keskeisinä teemoina ovat osaamisen johtaminen, hyvinvoinnin johtaminen ja osaamisidentiteetin vahvistaminen.

uploads - Oph-rahoittaa-logo.jpg

Rahoittaja: Opetushallitus
Kesto: 01.12.2018 – 28.02.2021
Koordinaattori: Suomen Diakoniaopisto Oy

Muut hankekumppanit:

  • Ammattiopisto Spesia
  •  Business College Helsinki
  • Careeria
  • Live
  • Perho Liiketalousopisto
  • Prakticum
  • Seurakuntaopisto,
  • Sykli 
  • Taitotalo

Lisätietoa hankkeesta:

 https://hypejohtaminen.home.blog/verkosto/

https://www.bc.fi/hype-johtaminen/

Business College Helsinki koordinoi syksyllä 2020 toteutettua pilottia, jossa luotiin yhteistä toimintamallia ja pilotointiin Voimakehää Skillhive-alustalla.

Skillhive – VOIMAKEHÄ®-integraation käyttöönotto parhaimmillaan toimii osana positiivisen johtamisen kokonaisvaltaista ja pitkäjänteistä kehittämistä, johon osana sisältyy laajan vahvuusnäkemyksen ottaminen osaksi johtamisen ja HR:n toimintoja ja järjestelmiä.
Koulutetut VOIMAKEHÄ®-lisenssivalmentajat ja VOIMAKEHÄ®-mentorit voivat organisaatiossaan toimia voimakehätyöskentelyn ohjaajina ja sparraajina tiimeissä ja esimiesten tukena.

Lisätietoa: https://www.bc.fi/skillhive/

Puhu johdolle 0.3 -hankkeessa kehitetään ammatillisen koulutuksen johtamista.

uploads - Oph-rahoittaa-logo.jpg

Rahoittaja: Opetushallitus
Kesto: 1.1.2019 – 30.6.2021
Hankkeen koordinaattori: Helsingin kaupunki, Stadin ammatti- ja aikuisopisto.
Hankekumppanit: Amiedu, Business College Helsinki, Mercuria Kauppiaitten kauppaoppilaitos, Vantaan ammattiopisto Varia.

uploads - Oph-rahoittaa-logo.jpg

Rahoittaja: Opetushallitus
Kesto: 1.1.2021–30.6.2022
Koordinaattori: Suomen Diakoniaopisto – SDO Oy

 

uploads - Oph-rahoittaa-logo.jpg

Rahoittaja: Opetushallitus
Kesto: 1.1.2020 – 31.12.2021
Koordinaattori: Keuda
Hankekumppanit: Ava-akatemia, Business College, Helsinki, Careeria, Hyria, Kanneljärvien Opisto, Luksia, Perho Liiketalousopisto, Prakticum, Mercuria, Salpaus, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, Sykli, TTS, Varia

Opetuksen ja ohjauksen kehittäminen

Kesto: 1.6.2019 – 30.6.2021

Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö

 

Kesto: 2019-2020
Rahoittaja: Helsingin seudun kauppakamari

Kesto: 2020-2022

Kesto: 2020-2022
Rahoittaja: Opetushallitus

 

Digitalisaatio

Kesto: 01.11.2019 – 31.10.2021
Rahoittaja: Erasmus+ (KA2)

Digital Innovation hub for Cloud Based Services -DIHUB-projekti on osa EUn aloitetta: “Centres of Vocational Excellence”, jossa haetaan uusia, innovatiivisia muotoja toimia yhteistyössä alueellisesti ja kansainvälisesti.

Tutkimusten mukaan vain 4 % innovaatioista pohjautuu akateemiseen tutkimukseen. 96 % innovaatioista tapahtuu käytännön työssä, asiakaskontaktien ja verkostojen kautta. Siksi ammatillinen koulutus ja yhteistyö yritysten ja yhteistyökumppaneiden kanssa on tärkeää. Ja sen tähden on tärkeää luoda erinomaisen ammatillisen osaamisen keskuksia Eurooppaan. EU ei määritä mitenkään tarkasti millaisia nämä erinomaisuuden keskittymät tulisivat olemaan, vaan näissä projekteissa nimenomaan kannustetaan ketterään kokeiluun ja luovuuteen sekä yhdessä oppimiseen.

Centres of Vocational Excellence (CoVE) muodostavat ammatillisen huippuosaamisen ekosysteemin, joka tuo yhteen ammatillisen koulutuksen järjestäjät, AMK:t, yliopistot, tutkimuskeskukset, TE-toimistot, PK-yritykset ja yhdistykset.

Helsinki Business Collegen koordinoimassa DIHUB-hankkeessa luodaan viisi Digitaalisten palveluiden digihubia eri puolille Eurooppaa: Bulgaria, Kroatia, Portugali, Viro ja Suomi. Paikallisissa digihubeissa kehitetään pilviteknologiaan pohjautuvia palveluja yrityksille ja organisaatioille. Käytännössä opiskelijat saavat erikoiskoulutuksen pilvipohjaisten palvelujen suunnitteluun, kehittämiseen ja tuottamiseen. DIHUB -projekti käynnistyi Helsinki Business Collegen ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulun yhteistyönä Pasilan kampuksella 1.11.2019. Helsingin seudun kauppakamari on mukana vauhdittamassa yritysyhteistyötä. Suomessa DIHUB-hanke yhdistää rohkeasti tekoäly- ja pilvipalvelutoimijoita, yrityksiä ja ammatillisen koulutuksen järjestäjiä toiminaan yhdessä.

Projektin koordinaattorina toimii Business College.

Projektin muut partnerit ovat:

• Haaga-Helia University of Applied Science (Finland)
• Helsinki Region Chamber of Commerce (Finland)
• INOVA + Innovation Service (Portugal)
• The National Portuguese ICT Cluster (TICE) (Portugal)
• Know and Can Association (Bulgaria)
• Bulgarian Romanian Chamber of Commerce and Industry (Bulgaria)
• Algebra University College (Croatia)
• Croatian Employers Association (Croatia)
• TARTU Vocational College (Estonia)
• Baltic Computers Systems (AS BCS) (Estonia)

Kesto: 09.09.2019 – 31.12.2021
Rahoittaja: Opetushallitus

Kesto: 2019-2021
Rahoittaja: Helsingin seudun kauppakamari

Kesto: 2019-2021
Rahoittaja: Helsingin seudun kauppakamari