Osaamisen kehittäminen

Business College Helsinki on mukana useissa osaamisen kehittämiseen liittyvissä hankkeissa niin koordinaattorina kuin myös hankekumppanina. Tältä sivulta löydät osaamisen kehittämisen hankkeita jaoteltuna kolmeen eri kategoriaan: johtamisen kehittäminen, opetuksen ja ohjauksen kehittäminen sekä digitalisaatio.

Johtamisen kehittäminen

Kesto: 1/2022 – 12/2023

Rahoittaja: Opetushallitus

Koordinaattori: Sataedu

Hankekumppanit: 61 ammatillisen koulutuksen järjestäjää

Osahanke, jossa olemme mukana: Johtamiskäytännöt ja toimintakulttuuri

Hankkeen tavoitteet: https://vaski.info/

Lisätietoja

HR- ja koulutusjohtaja Kirsi Järvinen

Helsinki Business College Oy, puh

040 751 3008 I kirsi.jarvinen@bc.fi

Kesto 01.12.2018 – 28.02.2021
Koordinaattori Suomen Diakoniaopisto Oy

Muut hankekumppanit

 • Ammattiopisto Spesia
 • Business College Helsinki
 • Careeria
 • Live
 • Perho Liiketalousopisto
 • Prakticum
 • Seurakuntaopisto
 • Sykli 
 • Taitotalo

Rahoittaja Opetushallitus

uploads - Oph-rahoittaa-logo.jpg

 

 

 

 

Hankkeen keskeisinä teemoina ovat osaamisen johtaminen, hyvinvoinnin johtaminen ja osaamisidentiteetin vahvistaminen. Lisätietoa hankkeesta löydät seuraavista linkeistä:

https://hypejohtaminen.home.blog/verkosto/
https://www.bc.fi/hype-johtaminen/

Lisätietoja

Heli Huotari, laatujohtaja & vararehtori
Helsinki Business College Oy
+358 50 341 2402 | heli.huotari@bc.fi

Business College Helsinki koordinoi syksyllä 2020 toteutettua pilottia, jossa luotiin yhteistä toimintamallia ja pilotointiin Voimakehää Skillhive-alustalla.

Skillhive – VOIMAKEHÄ®-integraation käyttöönotto parhaimmillaan toimii osana positiivisen johtamisen kokonaisvaltaista ja pitkäjänteistä kehittämistä, johon osana sisältyy laajan vahvuusnäkemyksen ottaminen osaksi johtamisen ja HR:n toimintoja ja järjestelmiä.
Koulutetut VOIMAKEHÄ®-lisenssivalmentajat ja VOIMAKEHÄ®-mentorit voivat organisaatiossaan toimia voimakehätyöskentelyn ohjaajina ja sparraajina tiimeissä ja esimiesten tukena.

Vieraile sivustolla https://www.bc.fi/skillhive/

Lisätietoja
Heli Huotari, laatujohtaja & vararehtori
Helsinki Business College Oy
+358 50 341 2402 | heli.huotari@bc.fi

Kesto 1.1.2019 – 30.6.2021
Hankkeen koordinaattori Helsingin kaupunki, Stadin ammatti- ja aikuisopisto.
Hankekumppanit Amiedu, Business College Helsinki, Mercuria, Taitotalo, Vantaan ammattiopisto Varia.

Puhu johdolle 0.3 -hankkeessa kehitetään ammatillisen koulutuksen johtamista.

Hankkeen tavoitteet

 1. Pedagogisen johtamisen kehittäminen 
  Lue lisää

 2. Verkostojohtamisen kehittäminen 
  Lue lisää

 3. Tulevaisuusjohtamisen kehittäminen 
  Lue lisää

Rahoittaja Opetushallitus

uploads - Oph-rahoittaa-logo.jpg

 

 

 

 

Lisätietoja
Heli Huotari, laatujohtaja & vararehtori
Helsinki Business College Oy
+358 50 341 2402 | heli.huotari@bc.fi

Kesto 1.1.2021–30.6.2022
Koordinaattori Suomen Diakoniaopisto – SDO Oy

Lue lisää hankkeesta täältä.

Hankekumppanit 

 • Kankaanpään opisto
 • Ammattiopisto Live
 • Helsinki Business College Oy
 • Careeria
 • Haapaveden opisto
 • Helsingin maa­lariammattikoulu
 • Hevosopisto
 • Jyväskylän palveluammat­tiopisto
 • Kanneljärven opisto
 • Kiinko Kiinteistöalan Koulutus­säätiö
 • Kiipula
 • Oulun Palveluopisto
 • Perho Liiketalous opisto Oy
 • Prakticum Svenska Framtidsskolan i Helsingfors regionen Ab
 • PSK-Aikuisopisto
 • Raahen Porvari- ja Kauppakoulu
 • RATEKO
 • Seurakuntaopisto
 • Kirkkopalvelu ry
 • Ammattiopisto Spesia Oy
 • Sykli Suomen ympäristöopisto
 • TTS Työtehoseura

Hankkeen tavoitteena on PRIDE-mallin mukaisten positiivisen organisaation osatekijöiden ja positiivisen johtamisosaamisen vahvistamisella luoda edellytyksiä suunnitelmalliseen, hallittuun ja jatkuvaan muutostenjohtamiseen ja uudistumiskykyisen toimintakulttuurin rakentamiseen.

KT, FM Sanna Wenström vieraili keväällä 2021 Poppanaiset -podcastin jaksossa keskustelemassa positiivisesta johtamisesta. Kuuntele jakso täältä

Hyvinvointimentoritoiminta ja tiimien vahvuuskeskustelut

Rahoitus Opetushallitus

uploads - Oph-rahoittaa-logo.jpg

Lisätietoja
Heli Huotari, laatujohtaja & vararehtori
Helsinki Business College Oy
+358 50 341 2402 | heli.huotari@bc.fi

Kesto 1.1.2020 – 31.12.2021
Koordinaattori Keuda
Hankekumppanit Ava-akatemia, Business College, Helsinki, Careeria, Hyria, Kanneljärvien Opisto, Luksia, Perho Liiketalousopisto, Prakticum, Mercuria, Salpaus, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, Sykli, TTS, Varia
Rahoittaja: Opetushallitus

uploads - Oph-rahoittaa-logo.jpg

Hankkeessa viedään ammatillisen koulutuksen laatustrategiaa käytäntöön itse- ja vertaisarviointien avulla.

Lisätietoja
Heli Huotari, laatujohtaja & vararehtori
Helsinki Business College Oy
+358 50 341 2402 | heli.huotari@bc.fi

Kesto 2020-2022
Rahoittaja Helsingin seudun kauppakamari

Tavoitteena

 1. Johtamis- ja laatujärjestelmän kehittäminen tiedolla johtamisella
 2. Raporttien visualisointi ja automatisointi
 3. Strategisen tulosmittariston kehittäminen ja opiskelijaohjauksen seurannan kehittäminen

Lisätietoja
Heli Huotari, laatujohtaja & vararehtori
Helsinki Business College Oy
+358 50 341 2402 | heli.huotari@bc.fi

Opetuksen ja ohjauksen kehittäminen

Kesto: 1.6.2019 – 30.6.2021

Projektissa kehitetään HOKS-prosessiin sekä koulutus- ja oppisopimukseen liittyvää osaamista sekä tunnistetaan työelämässä oppimisen palveluprosessin kriittiset pisteet ja kehitetään niihin asiakaslähtöisiä ratkaisuja.

Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätietoja

Kirsi Järvinen, HR- ja koulutusjohtaja
Helsinki Business College Oy
+358 40 751 3008 | kirsi.jarvinen@bc.fi

 

Kesto 2019-2020
Koordinaattori Business College Helsinki
Hankekumppanit Finlandia University, Hancock, Michigan, USA

Kansainvälisyys osana opiskelijoiden oppimista on osa isompaa oppimisympäristöjen kehittämisen projektia, jota rahoittaa Helsingin seudun kauppakamari. Business College toimii hankkeen koordinaattorina.

Hankkeen tavoitteena oli aloittaa uusi yhteistyö, joka mahdollistaa merkonomiopiskelijoiden ja asiantuntijoiden lyhytaikaisen vaihdon USA:ssa. Hankkeelle oli tarve, koska opiskelijat kyselivät jatkuvasti mahdollisuutta päästä vaihtoon. Toisen asteen opiskelijoille ei juuri myönnetä harjoittelijaviisumia Yhdysvaltoihin, joten ainoaksi mahdollisuudeksi jäi opiskeluvaihto niin, että opiskelija on kirjoilla paikallisessa, USA:n viranomaisten hyväksymässä yliopistossa. Yliopiston kautta järjestyy myös asuminen ja ruokailut.

Rahoittaja Helsingin Seudun kauppakamari

Lisätietoja
Orsolya Simon, kv-koordinaattori
Helsinki Business College Oy
+358 44 775 6012 | orsolya.simon@bc.fi

Kesto: 2020-2022
Koordinaattori: Business College Helsinki

Oppi2020-projektissa kehitetään lehtori Otto Burmanin väitöskirjan pohjalta tekoälypohjainen sovellus, joka varoittaa mahdollisesta koulupudokkuudesta. Sovellus kartoittaa joko opettajien kokemaa työilmapiiriä tai opiskelijoiden kokemusta oppimisilmapiiristä. Tämän sovelluksen avulla voidaan myös toteuttaa opetuksen kehittämistoimien kerääminen ja kartoittaa myös opiskelijoiden ajatuksia siitä, kuinka opetusta heidän mielestään voisi kehittää. Kerättyjen tietojen avulla opetetaan tekoälysovellusta ennustamaan oppimisilmapiiriä perustuen logistiseen regressiomalliin.

Hankkeen tavoitteena on saada sovellus käyttöön jokapäiväisessä HOKS-ohjauksessa HOKS-ohjaajan avuksi löytämään jo varhaisessa vaiheessa koulupudokkaat. Lisäksi projektissa tehdään tieteellistä työtä ja yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa sekä kehitetään sovellusta edelleen.

Lisätietoja
Juha Vuorinen, tieto- ja viestintätekniikan koulutuksen opettaja
Helsinki Business College Oy
juha.vuorinen@bc.fi

Kesto: 2020-2022
Rahoittaja: Opetushallitus

uploads - Oph-rahoittaa-logo.jpg

Lisätietoja
Heli Huotari, laatujohtaja & vararehtori
Helsinki Business College Oy
+358 50 341 2402 | heli.huotari@bc.fi

Kesto 1.8.2020-30.6.2021 
Koordinaattori Likes

Liikkuva opiskelu -ohjelma on yksi valtakunnallisista liikunnan edistämisohjelmista eli Liikkuvat-ohjelmista. Liikkuva opiskelu -avustuksella tuetaan liikuntain (390/2015) linjausten toimeenpanoa, ”Muutosta liikkeellä! Valtakunnalliset yhteiset linjaukset terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan 2020” toteuttamista sekä erityisesti Liikkuva opiskelu -ohjelman toimeenpanoa.

Avustuksen tavoitteena on lisätä opiskelijoiden fyysistä aktiivisuutta ja opiskelukykyä kehittämällä liikunnallista toimintakulttuuria toisen asteen oppilaitoksissa. Erityisenä tavoitteena on vähän liikkuvien opiskelijoiden fyysisen aktiivisuuden lisääminen.

Liikkuva opiskelu -ohjelman strategisesta johtamisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus.

Rahoitus Opetus- ja kulttuuriministeriö 

Lue lisää https://www.liikkuvaopiskelu.fi/fi

Lisätiedot
Tarja Airaksinen, lehtori
Helsinki Business College Oy
+358 44 775 6421 | tarja.airaksinen@bc.fi

Kesto 1.1.2021- 30.6.2022
Koordinaattori Suomen Diakoniaopisto         

Muut hankekumppanit

 • Business College Helsinki
 • Careeria
 • Mercuria
 • Palvelualan opisto, Kuopio
 • Perho Liiketalousopisto
 • PSK-Aikuisopisto
 • Rakennusteollisuuden koulutuskeskus RATEKO
 • Seurakuntaopisto
 • Turun ammattiopistosäätiö TAO
 • Hevosopisto                         

Hanke on osa valtakunnallista Oikeus osata – Ammatillisen koulutuksen laadun ja tasa-arvon kehittämisohjelmaa https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/oikeus-osata (painopistealue 1.1. Opinto-ohjauksen kehittäminen ja ohjauksen laadun parantaminen)

Ohjaus tavoittaa! -hankkeen tavoitteena on kehittää verkko-ohjausta ja sen välineitä, sekä digiohjauksen malleja ja prosesseja yhteistyössä hankeverkoston kanssa. Hanketyön tavoitteet jakautuvat kolmeen osa-alueeseen: 1) Hakuvaiheen ohjaus 2) Opintojen aikainen ohjaus sekä opinto-ohjaus 3) Ura- ja jatko-ohjaus.

Business College Helsingissä kehitämme opintojen aikaista ohjausta, mukaan lukien työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja osaamisen näyttämisen ohjaus. Toisena kehittämisalueena Business Collegessa on uraohjauksen, työllistymisen ja jatko-opintoihin liittyvän ohjauksen kehittäminen. Projektissa on myös tavoitteena kehittää ohjauksessa hyödynnettävien digitaalisten työvälineiden käyttöä sekä verkko-ohjausta eri muodoissaan.

Rahoittaja Opetushallitus

uploads - Oph-rahoittaa-logo.jpg

Lisätietoja
Tuula Pahkala, projektipäällikkö
Helsinki Business College Oy
+358 50 564 3911 | tuula.pahkala@bc.fi

Kesto 1.1.2021 – 30.6.2022
Koordinaattori Business College Helsinki

Muut hankekumppanit

 • Mercuria
 • Rakennusteollisuuden koulutuskeskus RATEKO
 • Suomen ympäristöopisto SYKLI

Hanke on osa valtakunnallista Oikeus osata – Ammatillisen koulutuksen laadun ja tasa-arvon kehittämisohjelmaa https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/oikeus-osata

– Painopistealue 2.1 Opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksien lisääminen ja opiskelijakuntatoiminnan kehittäminen
– Painopistealue 2.3. Yhteisöllisen toimintakulttuurin vahvistaminen

Hankkeessa on tavoitteena kehittää opiskelijakuntatoimintaa, vahvistaa opiskelijoiden ja alumnien sitoutumista oppilaitokseen ja sen toiminnan kehittämiseen. Tavoitteena on myös yhdessä opiskelijoiden kanssa kehittää ja pilotoida matalan kynnyksen tiedotus- ja viestintäkanavia opiskelijoille ja alumneille suunnattuun tiedottamiseen.
Painopistealueen 2.3. toiminnassa tavoitteena on kehittää tutortoimintaa ja alumnitoimintaa, pilotoida mentoritoimintaa, vahvistaa opiskelijoiden yhteisöllisyyden kokemusta ja oppilaitokseen kiinnittymistä sekä oppilaitokseen ”brändäytymistä”.

Rahoittaja Opetushallitus

uploads - Oph-rahoittaa-logo.jpg

Lisätietoja
Tuula Pahkala, projektipäällikkö
Helsinki Business College Oy
+358 50 564 3911 | tuula.pahkala@bc.fi

 

Kesto 1.4.2021 – 31.3.2023
Koordinaattori Invalidisäätiö / Ammattiopisto LIVE

Hankekumppanit

 • Business College Helsinki
 • Aseman Lapset ry

Yhdessä yksikään ei putoa! –hankkeen lähtökohtana on erityistä tukea tarvitsevien tai muuten putoamisvaarassa olevien nuorten koulutukseen ja työelämään kiinnittymisen sekä siirtymävaiheiden tukeminen monialaisesti yhdistämällä nuorisotyön ja työnvalmennuksen sekä oppilaitosten ohjaus- ja tukihenkilöiden osaamista.

Hankkeen tavoitteena on yhdessä etsiä keinoja, joilla opiskelu, työ ja vapaa-aika yhdistyvät kokonaiselämäntilannetta tukevaksi kokonaisuudeksi. Nuoria autetaan siirtymävaiheissa vahvistamalla heidän sosioemotionaalisia valmiuksia, tunnistamalla oppimisen vaikeuksia ja tukemalla monipuolisesti heidän työelämätaitojaan. Tuloksena syntyy toimintamalli, jossa eri toimijoiden osaaminen yhdistyy palveluksi yli oppilaitosrajojen.

Rahoittaja Euroopan sosiaalirahasto ESR / Hämeen ELY-keskus

uploads - EU_ESR_FI_vertical_20mm_rgb.pnguploads - VipuvoimaaEU_2014_2020_rgb.png

Lisätietoja
Mia Kivimäki, ohjaustoiminnan päällikkö
Helsinki Business College Oy
mia.kivimaki@bc.fi |  +358503403724

 

Digitalisaatio

Kesto 01.11.2019 – 31.10.2021
Rahoittaja Erasmus+ (KA2)

Digital Innovation hub for Cloud Based Services -DIHUB-projekti on osa EUn aloitetta: “Centres of Vocational Excellence”, jossa haetaan uusia, innovatiivisia muotoja toimia yhteistyössä alueellisesti ja kansainvälisesti.

Tutkimusten mukaan vain 4 % innovaatioista pohjautuu akateemiseen tutkimukseen. 96 % innovaatioista tapahtuu käytännön työssä, asiakaskontaktien ja verkostojen kautta. Siksi ammatillinen koulutus ja yhteistyö yritysten ja yhteistyökumppaneiden kanssa on tärkeää. Ja sen tähden on tärkeää luoda erinomaisen ammatillisen osaamisen keskuksia Eurooppaan. EU ei määritä mitenkään tarkasti millaisia nämä erinomaisuuden keskittymät tulisivat olemaan, vaan näissä projekteissa nimenomaan kannustetaan ketterään kokeiluun ja luovuuteen sekä yhdessä oppimiseen.

Centres of Vocational Excellence (CoVE) muodostavat ammatillisen huippuosaamisen ekosysteemin, joka tuo yhteen ammatillisen koulutuksen järjestäjät, AMK:t, yliopistot, tutkimuskeskukset, TE-toimistot, PK-yritykset ja yhdistykset.

Helsinki Business Collegen koordinoimassa DIHUB-hankkeessa luodaan viisi Digitaalisten palveluiden digihubia eri puolille Eurooppaa: Bulgaria, Kroatia, Portugali, Viro ja Suomi. Paikallisissa digihubeissa kehitetään pilviteknologiaan pohjautuvia palveluja yrityksille ja organisaatioille. Käytännössä opiskelijat saavat erikoiskoulutuksen pilvipohjaisten palvelujen suunnitteluun, kehittämiseen ja tuottamiseen. DIHUB -projekti käynnistyi Helsinki Business Collegen ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulun yhte