Päättyneet hankkeet

Tältä sivulta löydät listattuna päättyneet hankkeet, joissa Business College Helsinki on ollut mukana joko hankekoordinaattorina tai -kumppanina.

Päättyneiden hankkeiden kuvauksia päivitetään keväällä 2021. 

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Kesto 2019-2021
Rahoittaja Erasmus + sport-ohjelma.
Projektikoordinaattori Vantaan kaupunki / urheilupalvelut

Yhteistyökumppanit

 • Fundacion Universitaria San Antonio (UCAM), Murcia, Espanja
 • CESIE Organisation, Trappeto, Italia
 • DIA-SPORT Association, Sofia, Bulgaria
 • Bromma gymnasium, Ruotsi
 • Helsinki Business College Oy

Lisätiedot

Jouni Hytönen, kehittämispäällikkö
Helsinki Business College Oy
+358 40 717 9991 | jouni.hytonen@bc.fi

Projektin nimi Developing effective IAG tools to improve VET students retention and success
Kesto 2018-2020
Koordinaattori Tartu Kutsehariduskeskus, Viro
Yhteistyökumppanit

 • Business College Helsinki
 • West Nottinghamshire College, Iso-Britannia
 • Elektrostrojarska skola, Kroatia
 • I.S. A.Volta, Italia

IAG4VET oli 2-vuotinen Erasmus+ -ohjelman rahoittama Strateginen kumppanuushanke. Projektin aikana partnerioppilaitokset jakoivat kokemuksia ja hyviä käytänteitä opiskelijoiden hakeutumisvaiheen käytänteisiin liittyen.

Rahoittaja: Erasmus+

uploads - erasmus.png

Lue lisää hankkeesta ja tuotoksista täältä.


ICT Security in Vocational Education and Training

Projektin tavoitteena oli kehittää tietoturva-alan koulutusmoduuli, jonka kesto on noin 6 kuukautta. Projektin aluksi tehtiin tutkimus tietoturvan kehittämistarpeista yrityksissä. Sen pohjalta määritettiin tiedot, taidot ja kompetenssit tulevaisuuden tietoturvaosaajalle. Tutkimuksen pohjalta kehitettiin tietoturva-alan koulutusmoduuli, luotiinn koulutusmateriaalit ja valmennettiin kouluttajat. Lopuksi tuote testattiin kunkin partnerin toimesta tehtävällä pilotilla. Koulutusmoduuli sijoittuu EQF tasolla luokkaan 5.

Kesto: 1.12.2015-31.3.2019 

Koordinaattori: tietotekniikan koulutuksen kehittämissäätiö Tallinnasta (The Technology Education Support Foundation, Tallinn, Estonia)

Projektin muut partnerit olivat:

 • BCS Koolitus As, Tallinna, Viro
 • Tallinn Polytechnic School, Tallinna, Viro
 • Riga Technical College, Riika, Latvia
 • Helsinki Business College, Helsinki, Suomi
 • The Latvian Information and Communications Technology Association, Riika, Latvia
 • Foundation Innove, Tallinna, Viro

Rahoitus: Interreg-ohjelma, Central Baltic

Kesto 2019-2020
Koordinaattori Business College Helsinki
Yhteistyökumppanit

 • Nacka Gymnasium, Ruotsi
 • Verzlunarskóli Íslands, Islanti
 • Yrkesinstitutet Prakticum, Suomi

Företagsamhet med ny teknologi i Norden oli pohjoismainen opiskelijavaihtoprojekti, jossa oli mukana yhteensä neljä kaupallisen alan oppilaitosta Ruotsista, Islannista ja Suomesta. Projektin tarkoituksena oli tukea opiskelijoiden kansainvälistä osaamista ja työelämätaitoja, lisätä pohjoismaista yhteistyötä sekä pohjoismaisten kulttuurien tunnettavuutta.

Rahoittaja Nordplus Junior

Kesto 2018-2019
Projektikumppanit

 • The Commercial College of Iceland (IS, Upper secondary school)
 • Nacka gymnasium (SE, Upper secondary school)
 • Yrkesinstitutet Prakticum (FI, Vocational school/apprentice programme)

Yhdessä – Saman – Tillsammans oli pohjoismainen opiskelijavaihtoprojekti, jossa oli mukana yhteensä neljä kaupallisen alan oppilaitosta Ruotsista, Islannista ja Suomesta. Projektin tarkoituksena oli tukea opiskelijoiden kansainvälistä osaamista ja työelämätaitoja, lisätä pohjoismaista yhteistyötä sekä pohjoismaisten kulttuurien tunnettavuutta.

Kesto 2016-2018
Koordinaattori Business College Helsinki

Hankkeessa toteutettiin useita eri liikkuvuustyyppejä. Oppilaitosvaihtoon lähteneiden opiskelijoiden osalta toimimme yhteistyössä vastaanottavien kumppanioppilaitosten kanssa. Tämä liikkuvuustyyppi oppilaitoksessamme perustuu pitkäaikaisiin kumppanuuksiin. Kumppanioppilaitokset organisoivat ohjelman ja mm. jakoivat opiskelijat valmiiksi ryhmiin oppitunneille osallistumista varten.

Myös opettajavaihdot, jotka olivat oppilaitoksellemme uusi liikkuvuustyyppi, vaativat tiivistä yhteistyötä partnerioppilaitoksen kanssa. Opettajavaihdoissa, samoin kuin job shadowing –jaksoilla osallistujat saivat myös itse osallistua järjestelyihin kuten ohjelman laatimiseen.

Hankkeen aikana opiskelijoille luotiin valmennuskurssi itsLearning-alustalle.

Rahoittaja Erasmus+

Kesto 1.5.2015-31.1.2018
Koordinaattori Nuori yrittäjyys ry
Projektikumppanit

 • Business College Helsinki (Suomen liikemiesten kauppaopisto)
 • Kainuun ammattiopisto
 • Etu-Töölön lukio
 • Helsingin kielilukio
 • Raision seudun koulutuskuntayhtymä Raseko

ICEE oli kolmivuotinen hankekokonaisuus, jossa päätoteuttaja oli Nuori Yrittäjyys ry:n Euroopan katto-organisaatio JA Europe http://www.jaeurope.org/
Suomessa hanketta koordinoi Nuori yrittäjyys ry https://nuoriyrittajyys.fi/

ICEE-tutkimus selvitti NY Vuosi yrittäjänä -ohjelman vaikutuksia 15-20 vuotiaisiin nuoriin lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa. Hankkeen aikana kerättiin yhteen myös yrittäjyyskasvatuksen hyviä käytänteitä opettajien koulutukseen, arviointiin sekä työkaluihin liittyen. Tutkimukseen osallistui 12 000 vastaajaa viidestä maasta (Belgia, Italia, Latvia, Suomi ja Viro). Suomesta vastaajia oli 2 400. 

Rahoittaja Erasmus+

Lue lisää hankkeesta ja tutkimustuloksista täältä

Kansainvälisyysverkostojen internet-sivuston on tarkoitus palvella kaikkia kansainvälisyysverkostojen toimijoita (opettajat, opiskelijat, työelämä yms.) hankkeiden tuotosten kokoamisen ja tulosten levitettävyyden näkökulmasta. OSAO / FINPEC toteuttivat sivuston ja muut hankekumppanit ottivat osaa hankkeeseen mm. sisältöjen tuottamisen, siirtämisen ja kehittämisen näkökulmasta.

Verkostojen internet-sivujen rakentaminen lisää verkostojen näkyvyyttä ja markkinointia, sekä vahvistaa kaikkien verkostojen monipuolista kansainvälisen toiminnan osaamispohjaa.

Sivustolle on koottu tietoa kaikista OPH:n rahoittamista kv-verkostoista ja niiden tapahtumista. Tutustu sivustoon: https://finvet.fi/fi/.

Alkamisaika 2014
Koordinaattori Oulun Seudun Ammattiopisto / FINPEC

Yhteistyökumppanit

 • Business College Helsinki
 • Koulutuskeskus Salpaus

Rahoittaja Opetushallitus

uploads - Oph-rahoittaa-logo.jpg

Kesto 2018-2019
Rahoittaja ATK-instituutti säätiö

Kesto 2018-2021
Koordinaattori Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule Wien 22

Partnerit

 • Helsinki Business College Oy
 • Bridgwater And Taunton College, UK
 • Lycée Pablo Picasso, France
 • Giovanni Curmi Higher Secondary School, Malta

Rahoittaja Erasmus+ (KA2)

uploads - erasmus.png

Kuvaus
Entrepreneurship Education in Europe on 2-vuotinen hanke, jossa kehitetään yrittäjyyskasvatusta ja jaetaan hyviä käytäntöjä 5 eri partnerimaan kesken. Hankkeessa on sekä asiantuntija- että opiskelijaliikkuvuutta. Asiantuntijat kokoontuvat eri maissa perehtymään eri opetusmenetelmiin ja –materiaaleihin sekä vertailemaan omia käytäntöjään. Opettajat voivat jakaa tietoa, vertailla opetusmateriaaleja ja ideoida uusia tapoja innostaa opiskelijoita yrittäjyyden pariin. Hanke auttaa yrittäjyydestä kiinnostuneita opiskelijoita työllistymään oman yrityksen perustamisen kautta.

Lisätietoja
Orsolya Simon, kv-koordinaattori
Helsinki Business College Oy
+358 44 775 6012 | orsolya.simon@bc.fi

Projektin nimi Smart Outreach by Informing, Inspiring and Engaging Adult Learners
Kesto 2020-2022
Koodinaattori Tartu Vocational Education Center (Viro)
Partnerit

 • Helsinki Business College (Suomi)
 • Eesti Vabaharidusliit (Viro)
 • Expression of the measure (Bulgaria)
 • Cooperativa Sociale Prometeo onlus a Mutualità Prevalente (Italia)
 • CIAPE – Italian Permanent Learning Centre (Italia)
 • Magenta Consultoria Projects (Espanja)

Rahoitus Erasmus+ KA2

Projektin tavoite

Projektin tavoitteena on löytää positiivisia tapoja kasvattaa oppimisen kysyntää aikuiskoulutuksen kohderyhmille, erityisesti niille aikuisille, jotka ovat jo työelämässä.

Projektin aikana osallistumme partnerimaissa järjestettäviin asiantuntijatapaamisiin, joissa jaetaan parhaita käytäntöjä ja kehitetään kiinnostavia työkaluja. 

Ohjeita ja vinkkejä aikuisopiskelijoiden tavoittamiseen:

Opas

Video

Lisätietoja

Tajzan Sharif, markkinointipäällikkö
Helsinki Business College Oy 
+358 44 775 6760 | tajzan.sharif@bc.fi

Milla Holmberg, kv-koordinaattori
Helsinki Business College Oy
+358 50 336 9686 | milla.holmberg@bc.fi

Kesto 2019-2022
Koordinaattori Berufsbildende Schule Wirtschaft 1 Ludwigshafen, Saksa

Yhteistyökumppanit

 • Business College Helsinki, Suomi
 • Aalborg Handelsskole, Tanska
 • Andrassy György Ökonomische Fachmittelschule, Unkari
 • EBBD e.V., Saksa
 • I.I.S. A.Volta, Italia
 • Gustav-Stresemann-Wirtschaftsschule Mainz, Saksa
 • Zespol Szkol Ekonomicznych, Puola
 • BASF SE, Saksa
 • Nazaret Fundazioa, Espanja
 • International Business College BHAK12, Itävalta
 • Stichting ROC Summa College, Alankomaat

Projektin päätavoite
EBBD Prime -projektissa keskitytään European Business Baccalaureate Diploman kehittämiseen ja levittämiseen.

Rahoittaja Erasmus+

Projektin kuvaus
EBBD Prime -projektissa jatketaan aiemmissa Comenius ja Erasmus+ -ohjelmissa kehitetyn European Business Baccalaureate Diploman kehittämistä ja levittämistä. EBBD Prime projektin painopisteenä on erityisesti opetussuunnitelman päivittäminen digitaalisten taitojen osalta, työelämäyhteistyö, diplomin kehittäminen joustavammaksi sekä tiedottaminen. EBBD diplomin avulla liiketalouden opiskelijat voivat osoittaa liiketalouden osaamisensa ja kykynsä entistä paremmin Euroopan Unionin alueella. EBBD diplomin kautta pyritään edistämään opiskelijoiden liikkuvuutta ja työllistymistä Euroopan sisällä.

Lisätietoja
Kaisu Luukka, lehtori
Helsinki Business College Oy
+358 50 505 6660 | kaisu.luukka@bc.fi

Milla Holmberg, kv-koordinaattori
Helsinki Business College Oy
+358 50 336 9686 | milla.holmberg@bc.fi

Kansainväliset verkostot

Kesto 2019-2021
Koordinaattori JEDU

Hankkeen yhteistyökumppanit

 • Careeria
 • Edupoli
 • PointCollege OY
 • Helsinki Business College Oy / Business College Helsinki
 • Hyria koulutus Oy
 • Samiedu Itä-Savon koulutuskuntayhtymä
 • Gradia Jyväskylän koulutuskuntayhtymä
 • KEUDA Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
 • KPEDU Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä/Keski-pohjanmaan
 • ammattiopisto Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
 • NOVIDA
 • OMNIA Espoon seudun koulutuskuntayhtymä OMNIA
 • OSAO Oulun seudun ammattiopisto
 • RASEKO Raision seudun koulutuskuntayhtymä
 • REDU Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä
 • Riveria Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
 • SDO Suomen Diakoniaopisto OY
 • TREDU Tampereen kaupunki/ Tampereen seudun ammattiopisto
 • Turun ammatti-instituutti, Turun kaupunki
 • VAMIA / Vaasan kaupunki
 • VARIA Vantaan kaupunki/ Vantaan ammattiopisto

Muut yhteistyökumppanit:

 • Hämeen ammatti-instituutti Oy
 • MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos

Kansainväliset partnerit

Oppilaitokset: Shanghai Art & Design Academy Shanghai Electronic Industry School, SEIS Shanghai Industrial and commerce foreign languages school Shanghai University of Medicine & Health Sciences Suzhou Industrial Park Institute of Vocational Technology, SIPIVT Suzhou Tourism & Finance Institute, STFI

Yritykset: ABB AiLun Kindergarten Group Britannica Shanghai International School Classic travel Country holidays Travel Deltamarin Finnish Business Council Shanghai, FBCS KONE Oyj Konecranes Kumera Drives MIRKA Nordic Lights Renjie Hospital Shanghai Textile Group

Rahoittaja
Opetushallitus

uploads - Oph-rahoittaa-logo.jpg

Projektin päätavoite
Tavoitteena on tarjota ammatillisille oppilaitoksille mahdollisuuksia Kiina-yhteistyöhön, jotta eri kulttuurien ja erityisesti kiinalaisen kulttuurin tuntemus laajenee ammatillisessa koulutuksessa.

Projektin kuvaus
Verkosto on keskittynyt opiskelijoiden työssäoppimisen jaksojen ja asiantuntijavaihtojen toteuttamiseen vastavuoroisesti Kiinassa ja Suomessa. Toiminta tapahtuu Kiinassa Suzhoun ja Nanjingin alueilla, joilla yhteistyöoppilaitokset sijaitsevat. Asiantuntijavaihdoissa suoritetaan opetussuunnitelmien, -materiaalien ja -järjestelyjen vertailua. Lisäksi tuetaan, ohjataan ja arvioidaan opiskelijoiden työssäoppimista.  Yhteistyötä laajennetaan jatkossa kilpailutoimintaan. Lisätietoa verkoston kotisivuilta: https://finvet.fi/

Lisätietoja
Orsolya Simon, kv-koordinaattori
Helsinki Business College Oy
+358 44 775 6012 | orsolya.simon@bc.fi

 

Projektin nimi Ammatillisten oppilaitosten Intia-verkosto
Kesto 2019-2021
Koordinaattori GRADIA

Yhteistyökumppanit

 • Etela-Karjalan koulutuskuntayhtyma/Saimaan ammattopisto Sampo
 • Espoon seudun koulutuskuntayhtyma Omnia
 • Business College Helsinki
 • Keski-Pohjanmaan koulutusyhtyma KPEDU
 • Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtyma
 • Kouvolan kaupunki/Kouvolan seudun ammattiopisto
 • Savon koulutuskuntayhtyma
 • Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, Sedu
 • Suomen Diakoniaopisto Oy
 • Sv.Österbottens forb. for utbildn. och kulturskn/Yrkesakademin i Österbotten
 • Turun ammatti-instituutti
 • Vaasan kaupunki VAMIA
 • Tampereen kaupunki/Tampereen seudun ammattiopisto Tredu

Muut yhteistyökumppanit

 • Suomi-lntia Seura
 • Embassy of Finland, New Delhi
 • Embassy of India, Helsinki
 • Stera Engineering Pvt. Ltd., Suomen paakonttori, Turku
 • Finpro Team Finland
 • Opetus- ja kulttuuriministerio, India Round Table

Kansainväliset partnerit 

Chennaissa: Dr. Mehta’s Hospitals, Chennai, Dr. Sameer Mehta CII – Confederation of Indian Industry, Chennai, Mr. J. Chandrasekaran Consulate of Finland, Chennai, M. Ct. P. Chidambaram Stera Engineering Pvt. Ltd., Chennai, Ms. Maaria Ajanko KONE Elevator India Pvt. Ltd., MP Saravanan, Director – HR WOODMAC INDUSTRIES, Mr.J. P. Singh, Director
Amritsarissa: Jeet Travel, Amritsar, Ms. Siti Balquish Pingalwara Hospital, Amritsar, Ms. Siti Balquish Big Bazaar, Ramesh Gandhi Precision Machine, Amritsar, Mr. Kuldeep Kochar Tech, Amritsar, Ms. Siti Balquish Muut kohteet: Bal Asha Trust, Mumbai, Mr. Sunil Arora FSL India, Bangalore, Kundapur;
Suomessa:
op. Johanna Tuliainen, Koulutuskeskus Salpaus
Olaulim Backyards, Goa,
Pirkko Fernandes

Rahoittaja
Opetushallitus

uploads - Oph-rahoittaa-logo.jpg

Projektin päätavoite
Tavoitteena on tarjota ammatillisille oppilaitoksille mahdollisuuksia Intia-yhteistyöhön, jotta eri kulttuurien ja erityisesti intialaisen kulttuurin tuntemus ammatillisessa koulutuksessa laajenee.

Projektin kuvaus
Verkosto toteuttaa opiskelijoiden työssäoppimisen jaksoja Intiassa sekä asiantuntijavaihtoja Suomesta Intiaan ja päinvastoin. Ensimmäiset Suomen Liikemiesten Kauppaopiston opiskelijoiden työssäoppimisen jaksot toteutettiin vuonna 2011 Bangaloressa. Yhteistyöverkostoa laajennetaan Intiassa niin, että toiminta voidaan vakiinnuttaa valituilla alueilla.

Lisätietoja
Orsolya Simon, kv-koordinaattori
Helsinki Business College Oy
+358 44 775 6012 | orsolya.simon@bc.fi

Pohjoismainen yhteistyö

Projektin nimi Våga Tala
Kesto 2018-2020
Koordinaattori Business College Helsinki
Yhteistyökumppanit

 • Yrkesinstitutet Prakticum

Rahoittaja Svenska Kulturfondenin Hallå! – ohjelma

Projektin päätavoite
Projektin tavoitteena on toisen kotimaisen kielen opetuksen kehittäminen

Projektin kuvaus
Projektin tavoitteena on kehittää yhteistyötä suomenkielisen ja ruotsinkielisen ammatillisen oppilaitoksen välillä, ja antaa opiskelijoille mahdollisuuksia tutustua toiseen kotimaiseen kieleen ja kulttuuriin yhteisiä kaksikielisiä tapahtumia järjestämällä sekä vierailemalla erilaisissa suomenruotsalaisen kulttuurin kohteissa. Projektin tarkoitus on rohkaista suomenkielisiä käyttämään ruotsin kieltä ja ruotsinkielisiä käyttämään suomen kieltä ja puhumaan omasta kulttuuritaustastaan. Lisäksi projektissa kehitetään toiminnallista asiakaspalveluruotsin oppimisen mallia Business College Helsingissä.

Lisätietoja
Ritva Rytkönen, lehtori
Helsinki Business College
+358 44 775 6418 | ritva.rytkonen@bc.fi

Kesto 2020-2021

Företagsamhet och digital kreativitet on pohjoismainen opiskelijavaihtoprojekti, jossa on mukana yhteensä neljä kaupallisen alan oppilaitosta Ruotsista, Islannista ja Suomesta. Projektin tarkoituksena on tukea opiskelijoiden kansainvälistä osaamista ja työelämätaitoja, lisätä pohjoismaista yhteistyötä sekä pohjoismaisten kulttuurien tunnettavuutta.

Lisätietoja
Milla Holmberg, kv-koordinaattori
Helsinki Business College Oy
+358 50 336 9686 | milla.holmberg@bc.fi

Kati Heikkilä, opinto-ohjaaja & lehtori
Helsinki Business College Oy
+358 44 219 2495 | kati.heikkila@bc.fi

Yrittäjyys ja liiketoiminta

Kesto 1.3.2018 – 31.12.2020
Koordinaattori Haaga-Helia Ammattikorkeakoulu
Projektikumppanit

 • Business College Helsinki
 • The Shortcut
 • Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

MEGE-hankkeen kohderyhmänä olivat kansainväliset osaajat. Hankkeen tavoitteena oli vauhdittaa kansainvälisten osaajien perustamien kasvuyritysten syntymistä tarjoamalla palvelukokonaisuudet yrityksen liikeidean arviointiin, yritystoiminnan käynnistämiseen sekä yritysten omistajanvaihdoksiin. Business College Helsinki järjesti MEGE-hankkeen puitteissa omistajanvaihdosvalmennusta (yht. 14 valmennuskertaa) sekä henkilökohtaista coachausta ja mentorointia yrittäjyyttä omistajanvaihdoksen kautta harkitseville.

MEGE-projektin päätyttyä yrittäjyysneuvontaa sekä omistajanvaihdoksiin liittyvää palvelua Business College Helsingissä tarjoaa Futura-palvelu.

Rahoittaja Uudenmaan liitto / Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR).

Lue lisää hankkeesta mege.fi

Haaga-Helia ja Business College Helsinki saivat Helsingin seudun kauppakamarilta miljoonan euron lahjoituksen Yritystä uralle! -hankkeelleen. Osana hanketta on perustettu muun muassa oppilaitosten yhteinen StartUp Hub.

StartUp Hub tarkoituksena oli rakentaa tulevaisuuden yrittäjien yhteisö.

StartUp Hubin toimintaa rakennettiin lean startup -ajattelun mukaisesti kuukauden sykleissä. Niiden aikana tehtiin erilaisia kokeiluita, joille annettiin mitattavat tavoitteet.

Lue lisää: https://startupschool.fi/for-students/startup-hub/

Kesto 25.11.2016 – 31.12.2019 (kaksi eri hanketta)
Koordinaattori Business College Helsinki
Projektikumppanit

 • Stadin ammattiopisto
 • Salon seudun ammattiopisto

PopUpCollege oli innovatiivinen kokeilu ja uusi tapa hankkia ammatillista osaamista ja työelämässä tarvittavia avaintaitoja. Ensimmäinen pilotti toteutettiin kahden kuukauden mittaisena kokeiluna keväällä 2016, jolloin oppilaitoksen seinien ulkopuolella toimiva oppimisympäristö toteutettiin Helsingin Kampin kauppakeskuksessa. Kokeilu sai International education-business Partnership Networkin (IPN) Special Chair’s Global Best Award –palkinnon. Palkinnot annetaan koulutuksen ja liike-elämän kumppanuudesta.

Lue tarkemmin palkinnosta

https://www.bc.fi/blogi/tiedotteet/ammatillisen-koulutuksen-uusi-innovaatio-saa-kansainvalista-tunnustusta-popupcollege-sai-global-best-award-palkinnon/

Menestyksekkään ja palkitun pilottikokeilun jälkeen Business College Helsinki koordinoi kaksi Opetushallituksen rahoittamaa kehittämisprojektia, joissa PopUpCollege-toimintaa kehitettiin edelleen. Pääkaupunkiseudulla PopUpCollege –projekteissa oppimisympäristö toteutettiin yhteensä viisi kertaa, kolmessa eri kauppakeskuksessa (Kauppakeskus Kamppi, Kauppakeskus Kaari ja Kauppakeskus Redi). Lisäksi Salossa projektikumppanimme Salon seudun ammattiopisto järjesti omat PopUpCollege –toteutuksensa.

Projektirahoituksella tehdyissä kokeiluissa kertyneiden kokemusten jälkeen Pop Up-toiminta on Business College Helsingissä vakiintunut osaksi oppilaitoksen toimintaa.

Rahoittaja Opetushallitus
uploads - Oph-rahoittaa-logo.jpg

Lue yhteistyöstä Mall of Triplan kanssa täältä.

Osaamisen kehittäminen

Kesto 01.12.2018 – 28.02.2021
Koordinaattori Suomen Diakoniaopisto Oy

Muut hankekumppanit

 • Ammattiopisto Spesia
 • Business College Helsinki
 • Careeria
 • Live
 • Perho Liiketalousopisto
 • Prakticum
 • Seurakuntaopisto
 • Sykli 
 • Taitotalo

Rahoittaja Opetushallitus

uploads - Oph-rahoittaa-logo.jpg

 

 

 

 

Hankkeen keskeisinä teemoina ovat osaamisen johtaminen, hyvinvoinnin johtaminen ja osaamisidentiteetin vahvistaminen. Lisätietoa hankkeesta löydät seuraavista linkeistä:

https://hypejohtaminen.home.blog/verkosto/
https://www.bc.fi/hype-johtaminen/

Lisätietoja

Heli Huotari, laatujohtaja & vararehtori
Helsinki Business College Oy
+358 50 341 2402 | heli.huotari@bc.fi

Business College Helsinki koordinoi syksyllä 2020 toteutettua pilottia, jossa luotiin yhteistä toimintamallia ja pilotointiin Voimakehää Skillhive-alustalla.

Skillhive – VOIMAKEHÄ®-integraation käyttöönotto parhaimmillaan toimii osana positiivisen johtamisen kokonaisvaltaista ja pitkäjänteistä kehittämistä, johon osana sisältyy laajan vahvuusnäkemyksen ottaminen osaksi johtamisen ja HR:n toimintoja ja järjestelmiä.
Koulutetut VOIMAKEHÄ®-lisenssivalmentajat ja VOIMAKEHÄ®-mentorit voivat organisaatiossaan toimia voimakehätyöskentelyn ohjaajina ja sparraajina tiimeissä ja esimiesten tukena.

Vieraile sivustolla https://www.bc.fi/skillhive/

Lisätietoja
Heli Huotari, laatujohtaja & vararehtori
Helsinki Business College Oy
+358 50 341 2402 | heli.huotari@bc.fi

Kesto 1.1.2019 – 30.6.2021
Hankkeen koordinaattori Helsingin kaupunki, Stadin ammatti- ja aikuisopisto.
Hankekumppanit Amiedu, Business College Helsinki, Mercuria, Taitotalo, Vantaan ammattiopisto Varia.

Puhu johdolle 0.3 -hankkeessa kehitetään ammatillisen koulutuksen johtamista.

Hankkeen tavoitteet

 1. Pedagogisen johtamisen kehittäminen 
  Lue lisää

 2. Verkostojohtamisen kehittäminen 
  Lue lisää

 3. Tulevaisuusjohtamisen kehittäminen 
  Lue lisää

Rahoittaja Opetushallitus

uploads - Oph-rahoittaa-logo.jpg

 

 

 

 

Lisätietoja
Heli Huotari, laatujohtaja & vararehtori
Helsinki Business College Oy
+358 50 341 2402 | heli.huotari@bc.fi

Kesto 1.1.2021–30.6.2022
Koordinaattori Suomen Diakoniaopisto – SDO Oy

Lue lisää hankkeesta täältä.

Hankekumppanit 

 • Kankaanpään opisto
 • Ammattiopisto Live
 • Helsinki Business College Oy
 • Careeria
 • Haapaveden opisto
 • Helsingin maa­lariammattikoulu
 • Hevosopisto
 • Jyväskylän palveluammat­tiopisto
 • Kanneljärven opisto
 • Kiinko Kiinteistöalan Koulutus­säätiö
 • Kiipula
 • Oulun Palveluopisto
 • Perho Liiketalous opisto Oy
 • Prakticum Svenska Framtidsskolan i Helsingfors regionen Ab
 • PSK-Aikuisopisto
 • Raahen Porvari- ja Kauppakoulu
 • RATEKO
 • Seurakuntaopisto
 • Kirkkopalvelu ry
 • Ammattiopisto Spesia Oy
 • Sykli Suomen ympäristöopisto
 • TTS Työtehoseura

Hankkeen tavoitteena on PRIDE-mallin mukaisten positiivisen organisaation osatekijöiden ja positiivisen johtamisosaamisen vahvistamisella luoda edellytyksiä suunnitelmalliseen, hallittuun ja jatkuvaan muutostenjohtamiseen ja uudistumiskykyisen toimintakulttuurin rakentamiseen.

KT, FM Sanna Wenström vieraili keväällä 2021 Poppanaiset -podcastin jaksossa keskustelemassa positiivisesta johtamisesta. Kuuntele jakso täältä

Hyvinvointimentoritoiminta ja tiimien vahvuuskeskustelut

Rahoitus Opetushallitus

uploads - Oph-rahoittaa-logo.jpg

Lisätietoja
Heli Huotari, laatujohtaja & vararehtori
Helsinki Business College Oy
+358 50 341 2402 | heli.huotari@bc.fi

Kesto 1.1.2020 – 31.12.2021
Koordinaattori Keuda
Hankekumppanit Ava-akatemia, Business College, Helsinki, Careeria, Hyria, Kanneljärvien Opisto, Luksia, Perho Liiketalousopisto, Prakticum, Mercuria, Salpaus, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, Sykli, TTS, Varia
Rahoittaja: Opetushallitus

uploads - Oph-rahoittaa-logo.jpg

Hankkeessa viedään ammatillisen koulutuksen laatustrategiaa käytäntöön itse- ja vertaisarviointien avulla.

Lisätietoja
Heli Huotari, laatujohtaja & vararehtori
Helsinki Business College Oy
+358 50 341 2402 | heli.huotari@bc.fi

Kesto 2020-2022
Rahoittaja Helsingin seudun kauppakamari

Tavoitteena

 1. Johtamis- ja laatujärjestelmän kehittäminen tiedolla johtamisella
 2. Raporttien visualisointi ja automatisointi
 3. Strategisen tulosmittariston kehittäminen ja opiskelijaohjauksen seurannan kehittäminen

Lisätietoja
Heli Huotari, laatujohtaja & vararehtori
Helsinki Business College Oy
+358 50 341 2402 | heli.huotari@bc.fi

Kesto 1.9.2018 – 31.12.2020
Koordinaattori Aikuiskoulutus Taitaja, Kouvola
Projektikumppanit

 • Business College Helsinki
 • Careeria
 • Luksia
 • Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Rahoittaja Opetushallitus

uploads - Oph-rahoittaa-logo.jpg

Kielo-hankkeessa kehitettiin ja pilotoitiin valmennusohjelmat ammatillisille kouluttajille ja työpaikkaohjaajille. Tavoitteena oli antaa kouluttajille ja työpaikkaohjaajille lisää valmiuksia kielitietoiseen ohjaukseen. Business College Helsingissä järjestettiin kielitietoista ohjausta käsitelleitä työpajoja, tuotettiin oppilaitoksen nettisivuille piirrosvideot helpottamaan hakuprosessin eri vaiheiden ymmärtämistä, tehtiin visuaalisia kuvauksia liiketoiminnan perustutkinnon eri tutkinnon osien sisällöstä ja opintojen etenemisestä sekä tuotettiin työpaikkaohjaajille oma sivusto, jossa on huomioitu kielitietoisuus ja kielitietoinen ohjaus.

Lue lisää hankkeesta täältä.

Kieli ja ammatillinen osaaminen kehittyvät vuorovaikutuksessa

Kesto 1/2019-12/2019
Koordinaattori Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda

LARK-kasi oli 17 ammatillisen koulutuksen järjestäjän verkostohanke. Verkostossa kehitettiin ammatillisen koulutuksen laatua ja toimintajärjestelmää.

Rahoitus Opetushallitus

uploads - Oph-rahoittaa-logo.jpg

Kesto 2019
Rahoittaja Suomen Liikemiesten Kauppaopiston Säätiö

Osaaminen 2028 projekti oli Suomen Liikemiesten Kauppaopiston Säätiön rahoittama hanke vuonna 2019. Projektin tavoitteena oli mitoittaa henkilöstöresurssien oikea määrä ja laatu sekä ammatillinen jakauma ennakointi-, seuranta- ja tulostietojen avulla. Samalla oli tavoitteena parantaa työyhteisön sekä yksittäisten työntekijöiden hyvinvointia vastuullisen käyttäytymisen, toimivien vuorovaikutussuhteiden ja työyhteisön positiivisen ilmapiirin kehittämiseksi ja vahvistamiseksi.

Hankkeessa uudistettiin Helsinki Business College Oy:n strategia vuosille 2020-2022 sekä lisäksi päivitettiin henkilöstösuunnitelma.

Kesto 2015-2018

Datasta tietoon -hankkeen tavoitteena oli parantaa ydintoimintaamme liittyvien tietojen hallintaa. Hankkeen aikana oppilaitokselle kehitettiin moderni tietovarasto, joka yhdistää organisaation eri järjestelmiin siiloutuneet tiedot yhteneviksi ja yhteisellä tavalla ymmärrettäviksi tietorakenteiksi. 

Kesto 2018-2019

KOPPI –hankkeen tavoitteena oli kehittää Business College Helsingin ydinprosesseja palvelumuotoilun keinoin aidosti asiakaslähtöisemmiksi. Hankkeen alussa järjestettiin GOPP -työpaja, jossa opeteltiin käyttämään loogista viitekehystä projektisuunnittelun työkaluna ja samalla laadittiin tarkennettu projektisuunnitelma.

Kesto 2018-2019
Rahoittaja ATK-instituutti säätiö

UraOn –hankkeessa toteutettiin yksilöuraohjauksen kokeilu pk-merkonomiryhmälle. Hankkeen aikana järjestettiin kymmenkunta visuaalisen CV:n työpajaa sekä kaksi LinkedIn -työpajaa Business Collegen opiskelijoille.

ItsLearning-verkkoalustalle kerättiin ”Uraohjauksen –työkalupakki.” Lisäksi opiskelijoiden ohjauksen tukena hyödynnettiin tulevaisuusohjausta.

Myös Business College Helsingin ja Haaga-Helia AMK:n väyläyhteistyötä kehitettiin eteenpäin.

Kesto: 2018-2019

uploads - Oph-rahoittaa-logo.jpg

Rahoittaja: Opetushallitus

Kesto 10.12.2018 – 31.12.2019 
Projektikoordinaattori Business College Helsinki

Projektin muut partnerit

 • TAO, Turun Ammattiopistosäätiö
 • Koulutuskuntayhtymä Tavastia/Ammattiopisto Tavastia
 • Etelä-Savon Koulutus Oy, ESEDU
 • Tampereen seudun ammattiopisto, TREDU
 • Rovaniemen koulutuskuntayhtymä / Lapin koulutuskeskus, REDU
 • Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab (Yrkesinstitutet Prakticum)

KEKE-hankkeen tavoitteena oli tuottaa globalisaation ja kestävän kehityksen verkkokurssi ja materiaalipankki ammatillisen koulutuksen tarpeisiin. Hankkeessa oli mukana kaikkiaan kuusi koulutuksenjärjestäjää eri puolilta Suomea.

Rahoittaja Opetushallitus

uploads - Oph-rahoittaa-logo.jpg

Kesto 2017-2020
Rahoittaja Helsingin seudun kauppakamari

Väyläopinnoilla tarkoitetaan opintoja, joilla Business Collegen liiketoiminnan ja tieto- ja viestintätekniikan perustukinto-opiskelijoille tarjotaa mahdollisuutta siirtyä sujuvasti toiselta asteelta ammattikorkeakouluopintoihin ja siten lyhentää valmistumisaikaa tradenomiksi noin yhdellä vuodella.

Toiminta on jatkunut hankkeen päättymisen jälkeen. 

Kesto 2018-2020
Rahoittaja Opetushallitus

uploads - Oph-rahoittaa-logo.jpg

Kesto 2019-2020
Rahoittaja Helsingin seudun kauppakamari

Kehitimme toimintamallejamme ja pilotoimme lyhytkestoisia koodaajakoulutuksia ohjelmistokehittäjien ja yritysten kohtaanto-ongelmien ratkaisemiseen.

Ammatillisen koulutuksen reformin toteuduttua ryhdyimme kehittämään aikuisille alanvaihtajille soveltuvaa koulutusmallia, jossa opiskellaan ohjelmistokehittäjän tehtävänkuvaan liittyviä avaintaitoja. 

Koulutuksen järjestäjä Business College Helsinki
Rahoitus Opetus- ja kulttuuriministeriö

Tutustu hankkeen nettisivuihin: https://www.koodaajakoulutus.fi/

Väylä työhön -hankkeen tavoitteena oli luoda pääkaupunkiseudulle yhtenäinen verkosto maahanmuuttajille suunnattavan ammatillisen koulutuksen ja ohjauksen tarjoamiseksi. Hankkeen toiminta kohdistui kotoutumiskoulutuksen jälkeiseen nivelvaiheeseen, ja kohderyhmänä olivat kotoutumiskoulutuksen käyneet maahanmuuttajat, jotka olivat ilman työtä tai koulutusta.

Hankkeessa kehitettiin ohjausmalli kotoutumiskoulutuksen jälkeiseen nivelvaiheeseen. Ohjausmallin muoto ja sisältö hahmottuivat verkostoyhteistyössä hankkeen aikana. Hankkeen koulutustarjonta koottiin vaylatyohon.fi -sivuston koulutustarjottimeen ja koulutuksiin hakeutuminen oli mahdollista nettisivuston kautta. Jatkossa maahanmuuttajille suunnattu koulutustarjonta tulee näkymään Opintopolku.fi -palvelussa. 

Hankkeessa toteutettiin erilaisia koulutuksen malleja maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen jälkeiseen nivelvaiheeseen, jotka toimivat silloinkin, kun kielitaitotaso on matala. Pilottikoulutukset olivat uravalmennusta, yrittäjyysvalmennusta, moniammatillista kielikoulutusta ja ammatillisia tutkinnonosakoulutuksia. 

Pilottikoulutuksissa luotiin erilaisia malleja ja hyviä käytäntöjä ura- ja yritysvalmennukseen sekä S2-opetukseen ja ammatilliseen opetukseen. Mallit ja menetelmät on esitelty hankkeen loppujulkaisussa: http://elehti.omnia.fi/books/pfik. Kantavina teemoina ovat kielitietoinen ohjaaminen ja opetus, suomi toisena kielenä menetelmät, työpaikalla ohjaaminen ja monikulttuurinen kohtaaminen työyhteisössä.

Väylä työhön -verkosto on jatkanut yhteistyötään maahanmuuttajien ohjaukseen liittyvissä kysymyksissä. Kaikki hankkeessa mukana olleet oppilaitokset allekirjoittivat yhteistyösopimuksen, jossa sovittiin toiminnan jatkamisesta. Verkosto on hankkeen päättymisen jälkeen mm. järjestänyt yhteisiä workshoppeja ja infotilaisuuksia.

Kesto: 1.1.2017-30.6.2019
Koordinaattori: Omnia
Hankekumppanit: Amiedu (nyk. Taitotalo), Helsinki Business College, Stadin aikuisopisto ja Suomen Diakoniaopisto Helsingistä, Omnia Espoosta sekä Varia ja Vantaan aikuisopisto Vantaalta.  Omnia toimi hankkeen koordinaattorina.
Rahoitus: ESR

Lue lisää hankkeesta www.vaylatyohon.fi

Loppujulkaisun löydät täältä.

uploads - vaylatyohon

Johtamisella pedagogista hyvinvointia –hanke on Opetushallituksen rahoittama hanke ajalla 1.1.2019 – 28.2.2021.
Hanketta koordinoi Suomen Diakoniaopisto ja hankkeessa on mukana yhdeksän muuta oppilaitosta: Ammattiopisto Spesia, Business College Helsinki, Careeria, Live, Perho Liiketalousopisto, Prakticum, Seurakuntaopisto, Sykli ja Taitotalo (ennen AEL).
Hankkeen keskeisinä teemoina olivat Osaamisen johtaminen, Hyvinvoinnin johtaminen ja Osaamisidentiteetin vahvistaminen.

Hankkeen esittely: esite ja tiivistelmä

Hankkeeseen liittyviä uutisia:

Hankkeeseen liittyviä tuotoksia: