Päättyneet hankkeet

Tältä sivulta löydät listattuna päättyneet hankkeet, joissa Business College Helsinki on ollut mukana joko hankekoordinaattorina tai -kumppanina.

Päättyneiden hankkeiden kuvauksia päivitetään keväällä 2021. 

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Kesto 2019-2021
Rahoittaja Erasmus + sport-ohjelma.
Projektikoordinaattori Vantaan kaupunki / urheilupalvelut

Yhteistyökumppanit

 • Fundacion Universitaria San Antonio (UCAM), Murcia, Espanja
 • CESIE Organisation, Trappeto, Italia
 • DIA-SPORT Association, Sofia, Bulgaria
 • Bromma gymnasium, Ruotsi
 • Helsinki Business College Oy

Lisätiedot

Jouni Hytönen, kehittämispäällikkö
Helsinki Business College Oy
+358 40 717 9991 | jouni.hytonen@bc.fi

Projektin nimi Developing effective IAG tools to improve VET students retention and success
Kesto 2018-2020
Koordinaattori Tartu Kutsehariduskeskus, Viro
Yhteistyökumppanit

 • Business College Helsinki
 • West Nottinghamshire College, Iso-Britannia
 • Elektrostrojarska skola, Kroatia
 • I.S. A.Volta, Italia

IAG4VET oli 2-vuotinen Erasmus+ -ohjelman rahoittama Strateginen kumppanuushanke. Projektin aikana partnerioppilaitokset jakoivat kokemuksia ja hyviä käytänteitä opiskelijoiden hakeutumisvaiheen käytänteisiin liittyen.

Rahoittaja: Erasmus+

uploads - erasmus.png

Lue lisää hankkeesta ja tuotoksista täältä.


ICT Security in Vocational Education and Training

Projektin tavoitteena oli kehittää tietoturva-alan koulutusmoduuli, jonka kesto on noin 6 kuukautta. Projektin aluksi tehtiin tutkimus tietoturvan kehittämistarpeista yrityksissä. Sen pohjalta määritettiin tiedot, taidot ja kompetenssit tulevaisuuden tietoturvaosaajalle. Tutkimuksen pohjalta kehitettiin tietoturva-alan koulutusmoduuli, luotiinn koulutusmateriaalit ja valmennettiin kouluttajat. Lopuksi tuote testattiin kunkin partnerin toimesta tehtävällä pilotilla. Koulutusmoduuli sijoittuu EQF tasolla luokkaan 5.

Kesto: 1.12.2015-31.3.2019 

Koordinaattori: tietotekniikan koulutuksen kehittämissäätiö Tallinnasta (The Technology Education Support Foundation, Tallinn, Estonia)

Projektin muut partnerit olivat:

 • BCS Koolitus As, Tallinna, Viro
 • Tallinn Polytechnic School, Tallinna, Viro
 • Riga Technical College, Riika, Latvia
 • Helsinki Business College, Helsinki, Suomi
 • The Latvian Information and Communications Technology Association, Riika, Latvia
 • Foundation Innove, Tallinna, Viro

Rahoitus: Interreg-ohjelma, Central Baltic

Kesto 2019-2020
Koordinaattori Business College Helsinki
Yhteistyökumppanit

 • Nacka Gymnasium, Ruotsi
 • Verzlunarskóli Íslands, Islanti
 • Yrkesinstitutet Prakticum, Suomi

Företagsamhet med ny teknologi i Norden oli pohjoismainen opiskelijavaihtoprojekti, jossa oli mukana yhteensä neljä kaupallisen alan oppilaitosta Ruotsista, Islannista ja Suomesta. Projektin tarkoituksena oli tukea opiskelijoiden kansainvälistä osaamista ja työelämätaitoja, lisätä pohjoismaista yhteistyötä sekä pohjoismaisten kulttuurien tunnettavuutta.

Rahoittaja Nordplus Junior

Kesto 2018-2019
Projektikumppanit

 • The Commercial College of Iceland (IS, Upper secondary school)
 • Nacka gymnasium (SE, Upper secondary school)
 • Yrkesinstitutet Prakticum (FI, Vocational school/apprentice programme)

Yhdessä – Saman – Tillsammans oli pohjoismainen opiskelijavaihtoprojekti, jossa oli mukana yhteensä neljä kaupallisen alan oppilaitosta Ruotsista, Islannista ja Suomesta. Projektin tarkoituksena oli tukea opiskelijoiden kansainvälistä osaamista ja työelämätaitoja, lisätä pohjoismaista yhteistyötä sekä pohjoismaisten kulttuurien tunnettavuutta.

Kesto 2016-2018
Koordinaattori Business College Helsinki

Hankkeessa toteutettiin useita eri liikkuvuustyyppejä. Oppilaitosvaihtoon lähteneiden opiskelijoiden osalta toimimme yhteistyössä vastaanottavien kumppanioppilaitosten kanssa. Tämä liikkuvuustyyppi oppilaitoksessamme perustuu pitkäaikaisiin kumppanuuksiin. Kumppanioppilaitokset organisoivat ohjelman ja mm. jakoivat opiskelijat valmiiksi ryhmiin oppitunneille osallistumista varten.

Myös opettajavaihdot, jotka olivat oppilaitoksellemme uusi liikkuvuustyyppi, vaativat tiivistä yhteistyötä partnerioppilaitoksen kanssa. Opettajavaihdoissa, samoin kuin job shadowing –jaksoilla osallistujat saivat myös itse osallistua järjestelyihin kuten ohjelman laatimiseen.

Hankkeen aikana opiskelijoille luotiin valmennuskurssi itsLearning-alustalle.

Rahoittaja Erasmus+

Kesto 1.5.2015-31.1.2018
Koordinaattori Nuori yrittäjyys ry
Projektikumppanit

 • Business College Helsinki (Suomen liikemiesten kauppaopisto)
 • Kainuun ammattiopisto
 • Etu-Töölön lukio
 • Helsingin kielilukio
 • Raision seudun koulutuskuntayhtymä Raseko

ICEE oli kolmivuotinen hankekokonaisuus, jossa päätoteuttaja oli Nuori Yrittäjyys ry:n Euroopan katto-organisaatio JA Europe http://www.jaeurope.org/
Suomessa hanketta koordinoi Nuori yrittäjyys ry https://nuoriyrittajyys.fi/

ICEE-tutkimus selvitti NY Vuosi yrittäjänä -ohjelman vaikutuksia 15-20 vuotiaisiin nuoriin lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa. Hankkeen aikana kerättiin yhteen myös yrittäjyyskasvatuksen hyviä käytänteitä opettajien koulutukseen, arviointiin sekä työkaluihin liittyen. Tutkimukseen osallistui 12 000 vastaajaa viidestä maasta (Belgia, Italia, Latvia, Suomi ja Viro). Suomesta vastaajia oli 2 400. 

Rahoittaja Erasmus+

Lue lisää hankkeesta ja tutkimustuloksista täältä

Kansainvälisyysverkostojen internet-sivuston on tarkoitus palvella kaikkia kansainvälisyysverkostojen toimijoita (opettajat, opiskelijat, työelämä yms.) hankkeiden tuotosten kokoamisen ja tulosten levitettävyyden näkökulmasta. OSAO / FINPEC toteuttivat sivuston ja muut hankekumppanit ottivat osaa hankkeeseen mm. sisältöjen tuottamisen, siirtämisen ja kehittämisen näkökulmasta.

Verkostojen internet-sivujen rakentaminen lisää verkostojen näkyvyyttä ja markkinointia, sekä vahvistaa kaikkien verkostojen monipuolista kansainvälisen toiminnan osaamispohjaa.

Sivustolle on koottu tietoa kaikista OPH:n rahoittamista kv-verkostoista ja niiden tapahtumista. Tutustu sivustoon: https://finvet.fi/fi/.

Alkamisaika 2014
Koordinaattori Oulun Seudun Ammattiopisto / FINPEC

Yhteistyökumppanit

 • Business College Helsinki
 • Koulutuskeskus Salpaus

Rahoittaja Opetushallitus

uploads - Oph-rahoittaa-logo.jpg

Kesto 2018-2019
Rahoittaja ATK-instituutti säätiö

Yrittäjyys ja liiketoiminta

Kesto 1.3.2018 – 31.12.2020
Koordinaattori Haaga-Helia Ammattikorkeakoulu
Projektikumppanit

 • Business College Helsinki
 • The Shortcut
 • Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

MEGE-hankkeen kohderyhmänä olivat kansainväliset osaajat. Hankkeen tavoitteena oli vauhdittaa kansainvälisten osaajien perustamien kasvuyritysten syntymistä tarjoamalla palvelukokonaisuudet yrityksen liikeidean arviointiin, yritystoiminnan käynnistämiseen sekä yritysten omistajanvaihdoksiin. Business College Helsinki järjesti MEGE-hankkeen puitteissa omistajanvaihdosvalmennusta (yht. 14 valmennuskertaa) sekä henkilökohtaista coachausta ja mentorointia yrittäjyyttä omistajanvaihdoksen kautta harkitseville.

MEGE-projektin päätyttyä yrittäjyysneuvontaa sekä omistajanvaihdoksiin liittyvää palvelua Business College Helsingissä tarjoaa Futura-palvelu.

Rahoittaja Uudenmaan liitto / Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR).

Lue lisää hankkeesta mege.fi

Haaga-Helia ja Business College Helsinki saivat Helsingin seudun kauppakamarilta miljoonan euron lahjoituksen Yritystä uralle! -hankkeelleen. Osana hanketta on perustettu muun muassa oppilaitosten yhteinen StartUp Hub.

StartUp Hub tarkoituksena oli rakentaa tulevaisuuden yrittäjien yhteisö.

StartUp Hubin toimintaa rakennettiin lean startup -ajattelun mukaisesti kuukauden sykleissä. Niiden aikana tehtiin erilaisia kokeiluita, joille annettiin mitattavat tavoitteet.

Lue lisää: https://startupschool.fi/for-students/startup-hub/

Kesto 25.11.2016 – 31.12.2019 (kaksi eri hanketta)
Koordinaattori Business College Helsinki
Projektikumppanit

 • Stadin ammattiopisto
 • Salon seudun ammattiopisto

PopUpCollege oli innovatiivinen kokeilu ja uusi tapa hankkia ammatillista osaamista ja työelämässä tarvittavia avaintaitoja. Ensimmäinen pilotti toteutettiin kahden kuukauden mittaisena kokeiluna keväällä 2016, jolloin oppilaitoksen seinien ulkopuolella toimiva oppimisympäristö toteutettiin Helsingin Kampin kauppakeskuksessa. Kokeilu sai International education-business Partnership Networkin (IPN) Special Chair’s Global Best Award –palkinnon. Palkinnot annetaan koulutuksen ja liike-elämän kumppanuudesta.

Lue tarkemmin palkinnosta

https://www.bc.fi/blogi/tiedotteet/ammatillisen-koulutuksen-uusi-innovaatio-saa-kansainvalista-tunnustusta-popupcollege-sai-global-best-award-palkinnon/

Menestyksekkään ja palkitun pilottikokeilun jälkeen Business College Helsinki koordinoi kaksi Opetushallituksen rahoittamaa kehittämisprojektia, joissa PopUpCollege-toimintaa kehitettiin edelleen. Pääkaupunkiseudulla PopUpCollege –projekteissa oppimisympäristö toteutettiin yhteensä viisi kertaa, kolmessa eri kauppakeskuksessa (Kauppakeskus Kamppi, Kauppakeskus Kaari ja Kauppakeskus Redi). Lisäksi Salossa projektikumppanimme Salon seudun ammattiopisto järjesti omat PopUpCollege –toteutuksensa.

Projektirahoituksella tehdyissä kokeiluissa kertyneiden kokemusten jälkeen Pop Up-toiminta on Business College Helsingissä vakiintunut osaksi oppilaitoksen toimintaa.

Rahoittaja Opetushallitus
uploads - Oph-rahoittaa-logo.jpg

Lue yhteistyöstä Mall of Triplan kanssa täältä.

Osaamisen kehittäminen

Kesto 1.9.2018 – 31.12.2020
Koordinaattori Aikuiskoulutus Taitaja, Kouvola
Projektikumppanit

 • Business College Helsinki
 • Careeria
 • Luksia
 • Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Rahoittaja Opetushallitus

uploads - Oph-rahoittaa-logo.jpg

Kielo-hankkeessa kehitettiin ja pilotoitiin valmennusohjelmat ammatillisille kouluttajille ja työpaikkaohjaajille. Tavoitteena oli antaa kouluttajille ja työpaikkaohjaajille lisää valmiuksia kielitietoiseen ohjaukseen. Business College Helsingissä järjestettiin kielitietoista ohjausta käsitelleitä työpajoja, tuotettiin oppilaitoksen nettisivuille piirrosvideot helpottamaan hakuprosessin eri vaiheiden ymmärtämistä, tehtiin visuaalisia kuvauksia liiketoiminnan perustutkinnon eri tutkinnon osien sisällöstä ja opintojen etenemisestä sekä tuotettiin työpaikkaohjaajille oma sivusto, jossa on huomioitu kielitietoisuus ja kielitietoinen ohjaus.

Lue lisää hankkeesta täältä.

Kieli ja ammatillinen osaaminen kehittyvät vuorovaikutuksessa

Kesto 1/2019-12/2019
Koordinaattori Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda

LARK-kasi oli 17 ammatillisen koulutuksen järjestäjän verkostohanke. Verkostossa kehitettiin ammatillisen koulutuksen laatua ja toimintajärjestelmää.

Rahoitus Opetushallitus

uploads - Oph-rahoittaa-logo.jpg

Kesto 2019
Rahoittaja Suomen Liikemiesten Kauppaopiston Säätiö

Osaaminen 2028 projekti oli Suomen Liikemiesten Kauppaopiston Säätiön rahoittama hanke vuonna 2019. Projektin tavoitteena oli mitoittaa henkilöstöresurssien oikea määrä ja laatu sekä ammatillinen jakauma ennakointi-, seuranta- ja tulostietojen avulla. Samalla oli tavoitteena parantaa työyhteisön sekä yksittäisten työntekijöiden hyvinvointia vastuullisen käyttäytymisen, toimivien vuorovaikutussuhteiden ja työyhteisön positiivisen ilmapiirin kehittämiseksi ja vahvistamiseksi.

Hankkeessa uudistettiin Helsinki Business College Oy:n strategia vuosille 2020-2022 sekä lisäksi päivitettiin henkilöstösuunnitelma.

Kesto 2015-2018

Datasta tietoon -hankkeen tavoitteena oli parantaa ydintoimintaamme liittyvien tietojen hallintaa. Hankkeen aikana oppilaitokselle kehitettiin moderni tietovarasto, joka yhdistää organisaation eri järjestelmiin siiloutuneet tiedot yhteneviksi ja yhteisellä tavalla ymmärrettäviksi tietorakenteiksi. 

Kesto 2018-2019

KOPPI –hankkeen tavoitteena oli kehittää Business College Helsingin ydinprosesseja palvelumuotoilun keinoin aidosti asiakaslähtöisemmiksi. Hankkeen alussa järjestettiin GOPP -työpaja, jossa opeteltiin käyttämään loogista viitekehystä projektisuunnittelun työkaluna ja samalla laadittiin tarkennettu projektisuunnitelma.

Kesto 2018-2019
Rahoittaja ATK-instituutti säätiö

UraOn –hankkeessa toteutettiin yksilöuraohjauksen kokeilu pk-merkonomiryhmälle. Hankkeen aikana järjestettiin kymmenkunta visuaalisen CV:n työpajaa sekä kaksi LinkedIn -työpajaa Business Collegen opiskelijoille.

ItsLearning-verkkoalustalle kerättiin ”Uraohjauksen –työkalupakki.” Lisäksi opiskelijoiden ohjauksen tukena hyödynnettiin tulevaisuusohjausta.

Myös Business College Helsingin ja Haaga-Helia AMK:n väyläyhteistyötä kehitettiin eteenpäin.

Kesto: 2018-2019

uploads - Oph-rahoittaa-logo.jpg

Rahoittaja: Opetushallitus

Kesto 10.12.2018 – 31.12.2019 
Projektikoordinaattori Business College Helsinki

Projektin muut partnerit

 • TAO, Turun Ammattiopistosäätiö
 • Koulutuskuntayhtymä Tavastia/Ammattiopisto Tavastia
 • Etelä-Savon Koulutus Oy, ESEDU
 • Tampereen seudun ammattiopisto, TREDU
 • Rovaniemen koulutuskuntayhtymä / Lapin koulutuskeskus, REDU
 • Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab (Yrkesinstitutet Prakticum)

KEKE-hankkeen tavoitteena oli tuottaa globalisaation ja kestävän kehityksen verkkokurssi ja materiaalipankki ammatillisen koulutuksen tarpeisiin. Hankkeessa oli mukana kaikkiaan kuusi koulutuksenjärjestäjää eri puolilta Suomea.

Rahoittaja Opetushallitus

uploads - Oph-rahoittaa-logo.jpg

Kesto 2017-2020
Rahoittaja Helsingin seudun kauppakamari

Väyläopinnoilla tarkoitetaan opintoja, joilla Business Collegen liiketoiminnan ja tieto- ja viestintätekniikan perustukinto-opiskelijoille tarjotaa mahdollisuutta siirtyä sujuvasti toiselta asteelta ammattikorkeakouluopintoihin ja siten lyhentää valmistumisaikaa tradenomiksi noin yhdellä vuodella.

Toiminta on jatkunut hankkeen päättymisen jälkeen. 

Kesto 2018-2020
Rahoittaja Opetushallitus

uploads - Oph-rahoittaa-logo.jpg

Kesto 2019-2020
Rahoittaja Helsingin seudun kauppakamari

Kehitimme toimintamallejamme ja pilotoimme lyhytkestoisia koodaajakoulutuksia ohjelmistokehittäjien ja yritysten kohtaanto-ongelmien ratkaisemiseen.

Ammatillisen koulutuksen reformin toteuduttua ryhdyimme kehittämään aikuisille alanvaihtajille soveltuvaa koulutusmallia, jossa opiskellaan ohjelmistokehittäjän tehtävänkuvaan liittyviä avaintaitoja. 

Koulutuksen järjestäjä Business College Helsinki
Rahoitus Opetus- ja kulttuuriministeriö

Tutustu hankkeen nettisivuihin: https://www.koodaajakoulutus.fi/

Väylä työhön -hankkeen tavoitteena oli luoda pääkaupunkiseudulle yhtenäinen verkosto maahanmuuttajille suunnattavan ammatillisen koulutuksen ja ohjauksen tarjoamiseksi. Hankkeen toiminta kohdistui kotoutumiskoulutuksen jälkeiseen nivelvaiheeseen, ja kohderyhmänä olivat kotoutumiskoulutuksen käyneet maahanmuuttajat, jotka olivat ilman työtä tai koulutusta.

Hankkeessa kehitettiin ohjausmalli kotoutumiskoulutuksen jälkeiseen nivelvaiheeseen. Ohjausmallin muoto ja sisältö hahmottuivat verkostoyhteistyössä hankkeen aikana. Hankkeen koulutustarjonta koottiin vaylatyohon.fi -sivuston koulutustarjottimeen ja koulutuksiin hakeutuminen oli mahdollista nettisivuston kautta. Jatkossa maahanmuuttajille suunnattu koulutustarjonta tulee näkymään Opintopolku.fi -palvelussa. 

Hankkeessa toteutettiin erilaisia koulutuksen malleja maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen jälkeiseen nivelvaiheeseen, jotka toimivat silloinkin, kun kielitaitotaso on matala. Pilottikoulutukset olivat uravalmennusta, yrittäjyysvalmennusta, moniammatillista kielikoulutusta ja ammatillisia tutkinnonosakoulutuksia. 

Pilottikoulutuksissa luotiin erilaisia malleja ja hyviä käytäntöjä ura- ja yritysvalmennukseen sekä S2-opetukseen ja ammatilliseen opetukseen. Mallit ja menetelmät on esitelty hankkeen loppujulkaisussa: http://elehti.omnia.fi/books/pfik. Kantavina teemoina ovat kielitietoinen ohjaaminen ja opetus, suomi toisena kielenä menetelmät, työpaikalla ohjaaminen ja monikulttuurinen kohtaaminen työyhteisössä.

Väylä työhön -verkosto on jatkanut yhteistyötään maahanmuuttajien ohjaukseen liittyvissä kysymyksissä. Kaikki hankkeessa mukana olleet oppilaitokset allekirjoittivat yhteistyösopimuksen, jossa sovittiin toiminnan jatkamisesta. Verkosto on hankkeen päättymisen jälkeen mm. järjestänyt yhteisiä workshoppeja ja infotilaisuuksia.

Kesto: 1.1.2017-30.6.2019
Koordinaattori: Omnia
Hankekumppanit: Amiedu (nyk. Taitotalo), Helsinki Business College, Stadin aikuisopisto ja Suomen Diakoniaopisto Helsingistä, Omnia Espoosta sekä Varia ja Vantaan aikuisopisto Vantaalta.  Omnia toimi hankkeen koordinaattorina.
Rahoitus: ESR

Lue lisää hankkeesta www.vaylatyohon.fi

Loppujulkaisun löydät täältä.