Päättyneet hankkeet

Tältä sivulta löydät listattuna päättyneet hankkeet, joissa Business College Helsinki on ollut mukana joko hankekoordinaattorina tai -kumppanina.

Päättyneiden hankkeiden kuvauksia päivitetään keväällä 2021. 

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Kesto 2019-2021
Rahoittaja Erasmus + sport-ohjelma.
Projektikoordinaattori Vantaan kaupunki / urheilupalvelut

Yhteistyökumppanit

 • Fundacion Universitaria San Antonio (UCAM), Murcia, Espanja
 • CESIE Organisation, Trappeto, Italia
 • DIA-SPORT Association, Sofia, Bulgaria
 • Bromma gymnasium, Ruotsi
 • Helsinki Business College Oy

Lisätiedot

Jouni Hytönen, kehittämispäällikkö
Helsinki Business College Oy
+358 40 717 9991 | jouni.hytonen@bc.fi

Projektin nimi Developing effective IAG tools to improve VET students retention and success
Kesto 2018-2020
Koordinaattori Tartu Kutsehariduskeskus, Viro
Yhteistyökumppanit

 • Business College Helsinki
 • West Nottinghamshire College, Iso-Britannia
 • Elektrostrojarska skola, Kroatia
 • I.S. A.Volta, Italia

IAG4VET oli 2-vuotinen Erasmus+ -ohjelman rahoittama Strateginen kumppanuushanke. Projektin aikana partnerioppilaitokset jakoivat kokemuksia ja hyviä käytänteitä opiskelijoiden hakeutumisvaiheen käytänteisiin liittyen.

Rahoittaja: Erasmus+

uploads - erasmus.png

Lue lisää hankkeesta ja tuotoksista täältä.


ICT Security in Vocational Education and Training

Projektin tavoitteena oli kehittää tietoturva-alan koulutusmoduuli, jonka kesto on noin 6 kuukautta. Projektin aluksi tehtiin tutkimus tietoturvan kehittämistarpeista yrityksissä. Sen pohjalta määritettiin tiedot, taidot ja kompetenssit tulevaisuuden tietoturvaosaajalle. Tutkimuksen pohjalta kehitettiin tietoturva-alan koulutusmoduuli, luotiinn koulutusmateriaalit ja valmennettiin kouluttajat. Lopuksi tuote testattiin kunkin partnerin toimesta tehtävällä pilotilla. Koulutusmoduuli sijoittuu EQF tasolla luokkaan 5.

Kesto: 1.12.2015-31.3.2019 

Koordinaattori: tietotekniikan koulutuksen kehittämissäätiö Tallinnasta (The Technology Education Support Foundation, Tallinn, Estonia)

Projektin muut partnerit olivat:

 • BCS Koolitus As, Tallinna, Viro
 • Tallinn Polytechnic School, Tallinna, Viro
 • Riga Technical College, Riika, Latvia
 • Helsinki Business College, Helsinki, Suomi
 • The Latvian Information and Communications Technology Association, Riika, Latvia
 • Foundation Innove, Tallinna, Viro

Rahoitus: Interreg-ohjelma, Central Baltic

Kesto 2019-2020
Koordinaattori Business College Helsinki
Yhteistyökumppanit

 • Nacka Gymnasium, Ruotsi
 • Verzlunarskóli Íslands, Islanti
 • Yrkesinstitutet Prakticum, Suomi

Företagsamhet med ny teknologi i Norden oli pohjoismainen opiskelijavaihtoprojekti, jossa oli mukana yhteensä neljä kaupallisen alan oppilaitosta Ruotsista, Islannista ja Suomesta. Projektin tarkoituksena oli tukea opiskelijoiden kansainvälistä osaamista ja työelämätaitoja, lisätä pohjoismaista yhteistyötä sekä pohjoismaisten kulttuurien tunnettavuutta.

Rahoittaja Nordplus Junior

Kesto 2018-2019
Projektikumppanit

 • The Commercial College of Iceland (IS, Upper secondary school)
 • Nacka gymnasium (SE, Upper secondary school)
 • Yrkesinstitutet Prakticum (FI, Vocational school/apprentice programme)

Yhdessä – Saman – Tillsammans oli pohjoismainen opiskelijavaihtoprojekti, jossa oli mukana yhteensä neljä kaupallisen alan oppilaitosta Ruotsista, Islannista ja Suomesta. Projektin tarkoituksena oli tukea opiskelijoiden kansainvälistä osaamista ja työelämätaitoja, lisätä pohjoismaista yhteistyötä sekä pohjoismaisten kulttuurien tunnettavuutta.

Kesto 2016-2018
Koordinaattori Business College Helsinki

Hankkeessa toteutettiin useita eri liikkuvuustyyppejä. Oppilaitosvaihtoon lähteneiden opiskelijoiden osalta toimimme yhteistyössä vastaanottavien kumppanioppilaitosten kanssa. Tämä liikkuvuustyyppi oppilaitoksessamme perustuu pitkäaikaisiin kumppanuuksiin. Kumppanioppilaitokset organisoivat ohjelman ja mm. jakoivat opiskelijat valmiiksi ryhmiin oppitunneille osallistumista varten.

Myös opettajavaihdot, jotka olivat oppilaitoksellemme uusi liikkuvuustyyppi, vaativat tiivistä yhteistyötä partnerioppilaitoksen kanssa. Opettajavaihdoissa, samoin kuin job shadowing –jaksoilla osallistujat saivat myös itse osallistua järjestelyihin kuten ohjelman laatimiseen.

Hankkeen aikana opiskelijoille luotiin valmennuskurssi itsLearning-alustalle.

Rahoittaja Erasmus+

Kesto 1.5.2015-31.1.2018
Koordinaattori Nuori yrittäjyys ry
Projektikumppanit

 • Business College Helsinki (Suomen liikemiesten kauppaopisto)
 • Kainuun ammattiopisto
 • Etu-Töölön lukio
 • Helsingin kielilukio
 • Raision seudun koulutuskuntayhtymä Raseko

ICEE oli kolmivuotinen hankekokonaisuus, jossa päätoteuttaja oli Nuori Yrittäjyys ry:n Euroopan katto-organisaatio JA Europe http://www.jaeurope.org/
Suomessa hanketta koordinoi Nuori yrittäjyys ry https://nuoriyrittajyys.fi/

ICEE-tutkimus selvitti NY Vuosi yrittäjänä -ohjelman vaikutuksia 15-20 vuotiaisiin nuoriin lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa. Hankkeen aikana kerättiin yhteen myös yrittäjyyskasvatuksen hyviä käytänteitä opettajien koulutukseen, arviointiin sekä työkaluihin liittyen. Tutkimukseen osallistui 12 000 vastaajaa viidestä maasta (Belgia, Italia, Latvia, Suomi ja Viro). Suomesta vastaajia oli 2 400. 

Rahoittaja Erasmus+

Lue lisää hankkeesta ja tutkimustuloksista täältä

Kansainvälisyysverkostojen internet-sivuston on tarkoitus palvella kaikkia kansainvälisyysverkostojen toimijoita (opettajat, opiskelijat, työelämä yms.) hankkeiden tuotosten kokoamisen ja tulosten levitettävyyden näkökulmasta. OSAO / FINPEC toteuttivat sivuston ja muut hankekumppanit ottivat osaa hankkeeseen mm. sisältöjen tuottamisen, siirtämisen ja kehittämisen näkökulmasta.

Verkostojen internet-sivujen rakentaminen lisää verkostojen näkyvyyttä ja markkinointia, sekä vahvistaa kaikkien verkostojen monipuolista kansainvälisen toiminnan osaamispohjaa.

Sivustolle on koottu tietoa kaikista OPH:n rahoittamista kv-verkostoista ja niiden tapahtumista. Tutustu sivustoon: https://finvet.fi/fi/.

Alkamisaika 2014
Koordinaattori Oulun Seudun Ammattiopisto / FINPEC

Yhteistyökumppanit

 • Business College Helsinki
 • Koulutuskeskus Salpaus

Rahoittaja Opetushallitus

uploads - Oph-rahoittaa-logo.jpg

Kesto 2018-2019
Rahoittaja ATK-instituutti säätiö

Kesto 2018-2021
Koordinaattori Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule Wien 22

Partnerit

 • Helsinki Business College Oy
 • Bridgwater And Taunton College, UK
 • Lycée Pablo Picasso, France
 • Giovanni Curmi Higher Secondary School, Malta

Rahoittaja Erasmus+ (KA2)

uploads - erasmus.png

Kuvaus
Entrepreneurship Education in Europe on 2-vuotinen hanke, jossa kehitetään yrittäjyyskasvatusta ja jaetaan hyviä käytäntöjä 5 eri partnerimaan kesken. Hankkeessa on sekä asiantuntija- että opiskelijaliikkuvuutta. Asiantuntijat kokoontuvat eri maissa perehtymään eri opetusmenetelmiin ja –materiaaleihin sekä vertailemaan omia käytäntöjään. Opettajat voivat jakaa tietoa, vertailla opetusmateriaaleja ja ideoida uusia tapoja innostaa opiskelijoita yrittäjyyden pariin. Hanke auttaa yrittäjyydestä kiinnostuneita opiskelijoita työllistymään oman yrityksen perustamisen kautta.

Lisätietoja
Orsolya Simon, kv-koordinaattori
Helsinki Business College Oy
+358 44 775 6012 | orsolya.simon@bc.fi

Kansainväliset verkostot

Kesto 2019-2021
Koordinaattori JEDU

Hankkeen yhteistyökumppanit

 • Careeria
 • Edupoli
 • PointCollege OY
 • Helsinki Business College Oy / Business College Helsinki
 • Hyria koulutus Oy
 • Samiedu Itä-Savon koulutuskuntayhtymä
 • Gradia Jyväskylän koulutuskuntayhtymä
 • KEUDA Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
 • KPEDU Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä/Keski-pohjanmaan
 • ammattiopisto Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
 • NOVIDA
 • OMNIA Espoon seudun koulutuskuntayhtymä OMNIA
 • OSAO Oulun seudun ammattiopisto
 • RASEKO Raision seudun koulutuskuntayhtymä
 • REDU Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä
 • Riveria Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
 • SDO Suomen Diakoniaopisto OY
 • TREDU Tampereen kaupunki/ Tampereen seudun ammattiopisto
 • Turun ammatti-instituutti, Turun kaupunki
 • VAMIA / Vaasan kaupunki
 • VARIA Vantaan kaupunki/ Vantaan ammattiopisto

Muut yhteistyökumppanit:

 • Hämeen ammatti-instituutti Oy
 • MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos

Kansainväliset partnerit

Oppilaitokset: Shanghai Art & Design Academy Shanghai Electronic Industry School, SEIS Shanghai Industrial and commerce foreign languages school Shanghai University of Medicine & Health Sciences Suzhou Industrial Park Institute of Vocational Technology, SIPIVT Suzhou Tourism & Finance Institute, STFI

Yritykset: ABB AiLun Kindergarten Group Britannica Shanghai International School Classic travel Country holidays Travel Deltamarin Finnish Business Council Shanghai, FBCS KONE Oyj Konecranes Kumera Drives MIRKA Nordic Lights Renjie Hospital Shanghai Textile Group

Rahoittaja
Opetushallitus

uploads - Oph-rahoittaa-logo.jpg

Projektin päätavoite
Tavoitteena on tarjota ammatillisille oppilaitoksille mahdollisuuksia Kiina-yhteistyöhön, jotta eri kulttuurien ja erityisesti kiinalaisen kulttuurin tuntemus laajenee ammatillisessa koulutuksessa.

Projektin kuvaus
Verkosto on keskittynyt opiskelijoiden työssäoppimisen jaksojen ja asiantuntijavaihtojen toteuttamiseen vastavuoroisesti Kiinassa ja Suomessa. Toiminta tapahtuu Kiinassa Suzhoun ja Nanjingin alueilla, joilla yhteistyöoppilaitokset sijaitsevat. Asiantuntijavaihdoissa suoritetaan opetussuunnitelmien, -materiaalien ja -järjestelyjen vertailua. Lisäksi tuetaan, ohjataan ja arvioidaan opiskelijoiden työssäoppimista.  Yhteistyötä laajennetaan jatkossa kilpailutoimintaan. Lisätietoa verkoston kotisivuilta: https://finvet.fi/

Lisätietoja
Orsolya Simon, kv-koordinaattori
Helsinki Business College Oy
+358 44 775 6012 | orsolya.simon@bc.fi

 

Projektin nimi Ammatillisten oppilaitosten Intia-verkosto
Kesto 2019-2021
Koordinaattori GRADIA

Yhteistyökumppanit

 • Etela-Karjalan koulutuskuntayhtyma/Saimaan ammattopisto Sampo
 • Espoon seudun koulutuskuntayhtyma Omnia
 • Business College Helsinki
 • Keski-Pohjanmaan koulutusyhtyma KPEDU
 • Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtyma
 • Kouvolan kaupunki/Kouvolan seudun ammattiopisto
 • Savon koulutuskuntayhtyma
 • Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, Sedu
 • Suomen Diakoniaopisto Oy
 • Sv.Österbottens forb. for utbildn. och kulturskn/Yrkesakademin i Österbotten
 • Turun ammatti-instituutti
 • Vaasan kaupunki VAMIA
 • Tampereen kaupunki/Tampereen seudun ammattiopisto Tredu

Muut yhteistyökumppanit

 • Suomi-lntia Seura
 • Embassy of Finland, New Delhi
 • Embassy of India, Helsinki
 • Stera Engineering Pvt. Ltd., Suomen paakonttori, Turku
 • Finpro Team Finland
 • Opetus- ja kulttuuriministerio, India Round Table

Kansainväliset partnerit 

Chennaissa: Dr. Mehta’s Hospitals, Chennai, Dr. Sameer Mehta CII – Confederation of Indian Industry, Chennai, Mr. J. Chandrasekaran Consulate of Finland, Chennai, M. Ct. P. Chidambaram Stera Engineering Pvt. Ltd., Chennai, Ms. Maaria Ajanko KONE Elevator India Pvt. Ltd., MP Saravanan, Director – HR WOODMAC INDUSTRIES, Mr.J. P. Singh, Director
Amritsarissa: Jeet Travel, Amritsar, Ms. Siti Balquish Pingalwara Hospital, Amritsar, Ms. Siti Balquish Big Bazaar, Ramesh Gandhi Precision Machine, Amritsar, Mr. Kuldeep Kochar Tech, Amritsar, Ms. Siti Balquish Muut kohteet: Bal Asha Trust, Mumbai, Mr. Sunil Arora FSL India, Bangalore, Kundapur;
Suomessa:
op. Johanna Tuliainen, Koulutuskeskus Salpaus
Olaulim Backyards, Goa,
Pirkko Fernandes

Rahoittaja
Opetushallitus

uploads - Oph-rahoittaa-logo.jpg

Projektin päätavoite
Tavoitteena on tarjota ammatillisille oppilaitoksille mahdollisuuksia Intia-yhteistyöhön, jotta eri kulttuurien ja erityisesti intialaisen kulttuurin tuntemus ammatillisessa koulutuksessa laajenee.

Projektin kuvaus
Verkosto toteuttaa opiskelijoiden työssäoppimisen jaksoja Intiassa sekä asiantuntijavaihtoja Suomesta Intiaan ja päinvastoin. Ensimmäiset Suomen Liikemiesten Kauppaopiston opiskelijoiden työssäoppimisen jaksot toteutettiin vuonna 2011 Bangaloressa. Yhteistyöverkostoa laajennetaan Intiassa niin, että toiminta voidaan vakiinnuttaa valituilla alueilla.

Lisätietoja
Orsolya Simon, kv-koordinaattori
Helsinki Business College Oy
+358 44 775 6012 | orsolya.simon@bc.fi

Projektin nimi Akkuna – ikkuna Venäjälle ja Suomeen
Alkamisaika 2019-2021
Koordinaattori KSAO

Yhteistyökumppanit

 • LUOVI
 • Business College Helsinki
 • TAO
 • KSAO
 • SEDU
 • SALPAUS
 • LAPPIA
 • SAMI
 • LUKSIA
 • EKAMI
 • SAKKY
 • KEUDA
 • SAMPO
 • SASKY
 • OMNIA
 • ESEDU
 • TREDU

Rahoittaja
Opetushallitus

uploads - Oph-rahoittaa-logo.jpg

Projektin päätavoite
Tavoitteena on kouluttaa elinkeinoelämän tarpeisiin venäjän kieltä ja kulttuuria osaavia eri alojen ammattilaisia. Henkilöstön osalta tavoitteena on lisäksi maahanmuuttajaopiskelijoiden ohjaamisen parantuminen.

Projektin kuvaus
Verkosto tarjoaa opiskelijoille ja henkilöstölle mahdollisuuksia hankkia venäläisen toimintakulttuurin osaamista, yhteyksiä Venäjän elinkeinoelämään ja kielitaitoa. Tämä tapahtuu toteuttaen vastavuoroisesti opiskelija- ja asiantuntijavaihtoja.

Lisätietoja
Orsolya Simon, kv-koordinaattori
Helsinki Business College Oy
+358 44 775 6012 | orsolya.simon@bc.fi

 

 

Pohjoismainen yhteistyö

Projektin nimi Våga Tala
Kesto 2018-2020
Koordinaattori Business College Helsinki
Yhteistyökumppanit

 • Yrkesinstitutet Prakticum

Rahoittaja Svenska Kulturfondenin Hallå! – ohjelma

Projektin päätavoite
Projektin tavoitteena on toisen kotimaisen kielen opetuksen kehittäminen

Projektin kuvaus
Projektin tavoitteena on kehittää yhteistyötä suomenkielisen ja ruotsinkielisen ammatillisen oppilaitoksen välillä, ja antaa opiskelijoille mahdollisuuksia tutustua toiseen kotimaiseen kieleen ja kulttuuriin yhteisiä kaksikielisiä tapahtumia järjestämällä sekä vierailemalla erilaisissa suomenruotsalaisen kulttuurin kohteissa. Projektin tarkoitus on rohkaista suomenkielisiä käyttämään ruotsin kieltä ja ruotsinkielisiä käyttämään suomen kieltä ja puhumaan omasta kulttuuritaustastaan. Lisäksi projektissa kehitetään toiminnallista asiakaspalveluruotsin oppimisen mallia Business College Helsingissä.

Lisätietoja
Ritva Rytkönen, lehtori
Helsinki Business College
+358 44 775 6418 | ritva.rytkonen@bc.fi

Yrittäjyys ja liiketoiminta

Kesto 1.3.2018 – 31.12.2020
Koordinaattori Haaga-Helia Ammattikorkeakoulu
Projektikumppanit

 • Business College Helsinki
 • The Shortcut
 • Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

MEGE-hankkeen kohderyhmänä olivat kansainväliset osaajat. Hankkeen tavoitteena oli vauhdittaa kansainvälisten osaajien perustamien kasvuyritysten syntymistä tarjoamalla palvelukokonaisuudet yrityksen liikeidean arviointiin, yritystoiminnan käynnistämiseen sekä yritysten omistajanvaihdoksiin. Business College Helsinki järjesti MEGE-hankkeen puitteissa omistajanvaihdosvalmennusta (yht. 14 valmennuskertaa) sekä henkilökohtaista coachausta ja mentorointia yrittäjyyttä omistajanvaihdoksen kautta harkitseville.

MEGE-projektin päätyttyä yrittäjyysneuvontaa sekä omistajanvaihdoksiin liittyvää palvelua Business College Helsingissä tarjoaa Futura-palvelu.

Rahoittaja Uudenmaan liitto / Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR).