Koodaajakoulutus – Angular & .NET

Koulutamme uusia ohjelmistokehittäjiä, jotka erikoistuvat C# ja ASP.NET Core-frameworkiin, TypeScriptiin ja Angular-frameworkiin. Koodaajakoulutus on intensiivinen ja tiivis kokonaisuus, joka kestää vuoden 2020 elokuusta joulukuun 2021 loppuun. Koulutus on hyvin käytännönläheistä ja opiskelijoiden käytössä on Windows-ympäristö ja kannettavat tietokoneet.


Tutkinto

Koodaajakoulutus, Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon osatutkinto (voit halutessasi suorittaa koko tutkinnon)


Kesto

17 kk


Kenelle

Henkilölle, joka haluaa työskennellä ohjelmistokehittäjänä. Koulutus järjestetään suomen kielellä.


Ajankohta

Seuraava koulutus alkaa tammikuussa.


Hakeminen

Seuraava hakuaika on 25.8.-25.10.2020.


Pääsykoe

Haastattelu 9.-13.11.2020


Ohjelmistokehittäjän avaintaitoja

Koodaajakoulutus on suunniteltu aikuisille, jotka haluavat tehdä töitä ohjelmistokehittäjinä. Koodaajakoulutus on hyvin käytännönläheistä verrattuna vastaaviin korkeakouluopintoihin. Opinnoissa keskitytään 100-prosenttisesti hankkimaan ohjelmistokehittäjälle tärkeitä avaintaitoja.

Koulutuksessa opetetaan vain ohjelmistokehittäjän työn kannalta keskeisimmät tutkinnon osat ohjelmistokehittäjän tutkinnosta:

  • Ohjelmointi
  • Ohjelmistokehittäjänä toimiminen
  • Ohjelmiston toteuttaminen ohjelmistokomponenttikirjastolla

Näin koodaajakoulutus etenee 2020 – 2021

Elokuusta joulukuuhun 2020 opiskellaan koulussa opettajien johdolla. Ennen joulua toteutetaan ensimmäinen hieman laajempi projektikokonaisuus opiskelijatiimeissä.

Tammikuusta toukokuuhun 2021 jatketaan opiskelua koulussa opettajien johdolla. Kevään lopulla jonka tehdään opiskelijatiimeissä laajempi projektikokonaisuus, jossa on mukana yritysyhteistyökumppaneitamme.

Opintojen loppuaika vietetään työelämässä oppien. Harjoittelun suositeltu kesto on 5 kk ja se sijoittuu kesä- ja/ tai syyslukukaudelle 2021.

Opintoluettelo

Syksy 2020
Ketterä ohjelmistokehitys
HTML5 ja CSS3
JavaScript- ja TypeScript-ohjelmointi
C#-ohjelmointi
Azuren peruspalvelut
Git ja DevOps perusteet
Angularin perusteet
ASP.NET Core perusteet
Ohjelmistokehitysprojekti 1

Kevät 2021
Angularin jatko
ASP.NET Core jatko
SQL Server ja Entity Framework
Yksikkötestaus ja CI/CD
Ohjelmistokehitysprojekti 2 (yhteistyössä partnereiden kanssa)

Partnerit

Yritysyhteistyökumppanina koodaajakoulutuksessa on:

Opiskelemaan haastattelun kautta

Koodaajakoulutukseen ei ole pääsykoetta. Sopivimmat hakijat valitaan haastatteluun. Haastatteluiden perusteella ryhmään valitaan noin 30 opiskelijaa. Tärkeintä on hyvä motivaatio, joten jos sinä todella haluat aloittaa uran ohjelmistokehittäjänä, sinulla on hyvä mahdollisuus päästä mukaan!

Valmistautuminen koodaajakoulutukseen

Työskentely tietokoneella on sinulle luontevaa ja sinulla olisi hyvä olla jo jonkin verran tietoja / taitoja ohjelmoinnin perusteista. Jos et ole vielä aloittanut ohjelmoinnin perusteiden opettelemista, suosittelemme aloittamaan heti ilmaisten sololearn.com tai codecademy.com –palveluiden avulla. Lisäksi suosittelemme laadukkaita mooc.fi tai udemy.com –palveluiden verkkokursseja.

Valintaperusteet

Hakemus: 0 – 5 valintapistettä (arvioidaan hakijan motivaatiota, urasuunnitelmaa, suomen kielen osaamista sekä tietotekniikan ja ohjelmistokehityksen pohjaosaamista)

Pohjakoulutus: 0 – 2 valintapistettä (vähintään alempi korkeakoulututkinto: 1 valintapiste, vähintään ylempi korkeakoulututkinto tai vähintään alempi korkeakoulututkinto tekniikasta, luonnontieteistä tai liiketaloudesta: 2 valintapistettä)

Haastattelu: 0 – 5 valintapistettä

Hakijat kutsutaan haastatteluun hakemuksen valintapisteiden sekä pohjakoulutuksen valintapisteiden summan perusteella.

Opiskelijavalinta tehdään haastattelun valintapisteiden sekä pohjakoulutuksen valintapisteiden summan perusteella. Pisteiden ollessa tasan, valintajärjestys ratkaistaan hakemuksen valintapisteiden perusteella. Kaikkien pisteiden ollessa tasan valinta tehdään arvonnalla.

Sittenkin koko ohjelmistokehittäjän tutkinto ja jatko-opiskelut töiden ohella?

Jos haluatkin suorittaa tämän osatutkinnon lisäksi koko ohjelmistokehittäjän tutkinnon (tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto), opiskellaan puuttuvat osat ajasta ja paikasta riippumattomassa verkko-oppimisympäristössä. Tarvittaessa saat puuttuviin kokonaisuuksiin opettajiltamme ohjausta tiloissamme. Koko tutkinnon suorituksen jälkeen saat käytössäsi olleen kannettavan tietokoneen omaksesi.

Jos haluat jatkaa alan korkeakouluopintoja töiden ohella, perustutkinnosta voit hakeutua jatkamaan jatko-opintoväylien kautta Haaga-Heliaan ICT-Tradenomiksi tai Metropoliaan ICT-insinööriksi. Jatko-opintoväylän opiskelijana voit saavuttaa aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen kautta lähes vuoden korkeakouluopinnot perustutkinnossa saavutetusta osaamisesta.

Lisätietoja

hakumenettelystä opintotoimisto, opintotoimisto@bc.fi

sisällöstä opettaja Paavo Penttilä, paavo.penttila@bc.fi

Koulutuksen opettajat Juha Konttinen ja Paavo Penttilä

Kuuntele tai katso podcast vuoden 2019 opiskelijoiden kokemuksista meillä: