Koodaajakoulutus – WordPress, PHP & React


Koulutamme uusia ohjelmistokehittäjiä, jotka erikoistuvat WordPressiin, PHP:hen ja React-kirjastoon. Koodaajakoulutus on intensiivinen ja tiivis kokonaisuus, joka kestää vuoden 2024 maaliskuusta syksyyn 2025 asti. Koulutus on hyvin käytännönläheistä ja se toteutetaan lähiopetuksena Pasilassa. Opiskelijoiden käytössä on opintojen ajan kannettavat tietokoneet.

Ohjelmistokehittäjän avaintaitoja

Koodaajakoulutus on suunniteltu aikuisille, jotka haluavat tehdä töitä ohjelmistokehittäjinä. Koodaajakoulutus on hyvin käytännönläheistä verrattuna vastaaviin korkeakouluopintoihin. Opinnoissa keskitytään 100-prosenttisesti hankkimaan ohjelmistokehittäjälle tärkeitä avaintaitoja.

Koulutuksessa opetetaan vain ohjelmistokehittäjän työn kannalta keskeisimmät tutkinnon osat ohjelmistokehittäjän tutkinnosta:

  • Ohjelmointi
  • Ohjelmistokehittäjänä toimiminen
  • Ohjelmiston toteuttaminen ohjelmistokomponenttikirjastolla

Pääyhteistyökumppani

Koodaajakoulutuksen pääyhteistyökumppanina on Alfons Digital. Alfons Digital on helsinkiläinen luova digitoimisto.

Näin koodaajakoulutus etenee 2024 – 2025

Maaliskuusta 2024 maaliskuuhun 2025 opiskellaan koulussa opettajien johdolla. Keväällä 2025 tehdään opiskelijatiimeissä laajempi projektikokonaisuus, jossa on mukana pääyhteistyökumppanimme Alfons Digital. 

Opintojen loppuaika vietetään yrityksissä työelämässä oppien. Harjoittelun suositeltu kesto on 5 kk ja se sijoittuu kevät- ja syyslukukaudelle 2025.

Opintoihin valituista teknologioista

Otamme pitkästä aikaa opintoihin mukaan WordPressin, jolla on edelleen vahva markkina-asema. Koko maailman verkkosivuista reilusti yli 40% on WordPress-pohjaisia, ja Suomessa varsinkin kunnallisella puolella se on hyvin yleisesti käytössä.

Opintojen aikana opit tekemään omia teemoja ja kehittämään verkkosivuille räätälöityjä ratkaisuja – näiden osaajalle löytyy töitä.

WordPress, PHP ja React muodostavat tehokkaan yhdistelmän monipuoliseen web-kehitykseen. WordPress tarjoaa nopean ja helpon tavan rakentaa verkkosivustoja, PHP tarjoaa tehokkaat palvelinpuolen ominaisuudet, ja React mahdollistaa dynaamisen ja interaktiivisen käyttöliittymän luomisen. Reactin opettelemisen jälkeen on helppo omaksua myös muiden JavaScript-kirjastojen, kuten Vue.js:n, käyttö.

Opintoluettelo

Kevät 2024
HTML5 ja CSS3
JavaScript-ohjelmointi
PHP-ohjelmoinnin perusteet

Syksy 2024
WordPress perusteet
WordPress jatko
Reactin perusteet
Reactin jatko
SQL ja tietorakenteet
Ketterä ohjelmistokehitys ja Scrum
Käyttöliittymän suunnittelu ja prototyyppien muodostaminen
Versionhallinta ja Git
Ohjelmistokehitysprojekti 1
Ohjelmistokehitysprojekti 2

Kevät 2025
Yksikkötestaus
Ohjelmistokehitysprojekti 3

Opiskelemaan haastattelun kautta

Koodaajakoulutukseen ei ole pääsykoetta. Sopivimmat hakijat valitaan haastatteluun. Haastatteluiden perusteella ryhmään valitaan noin 30 opiskelijaa. Tärkeintä on hyvä motivaatio, joten jos sinä todella haluat aloittaa uran ohjelmistokehittäjänä, sinulla on hyvä mahdollisuus päästä mukaan!

Valmistautuminen koodaajakoulutukseen

Työskentely tietokoneella on sinulle luontevaa ja sinulla olisi hyvä olla jo jonkin verran tietoja / taitoja ohjelmoinnin perusteista. Jos et ole vielä aloittanut ohjelmoinnin perusteiden opettelemista, suosittelemme aloittamaan heti ilmaisten sololearn.com tai codecademy.com –palveluiden avulla. Lisäksi suosittelemme laadukkaita mooc.fi tai udemy.com –palveluiden verkkokursseja.

Valintaperusteet

Hakemus: 0 – 9 valintapistettä (arvioidaan hakijan motivaatiota, urasuunnitelmaa, suomen kielen osaamista sekä tietotekniikan ja ohjelmistokehityksen pohjaosaamista)

Pohjakoulutus: 0 – 1 valintapistettä aiemmin suoritetusta alemmasta tai ylemmästä korkeakoulututkinnosta.

Haastattelu: 0 – 10 valintapistettä

Hakijat kutsutaan haastatteluun hakemuksen valintapisteiden sekä pohjakoulutuksen valintapisteiden summan perusteella.

Opiskelijavalinta tehdään haastattelun valintapisteiden perusteella. Pisteiden ollessa tasan valintajärjestys ratkaistaan hakemuksen valintapisteiden perusteella. Kaikkien pisteiden ollessa tasan valinta tehdään arvonnalla.

Sittenkin koko ohjelmistokehittäjän tutkinto ja jatko-opiskelut töiden ohella?

Jos haluatkin suorittaa tämän osatutkinnon lisäksi koko ohjelmistokehittäjän tutkinnon (tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto), opiskellaan puuttuvat osat ajasta ja paikasta riippumattomassa verkko-oppimisympäristössä. Tutkintoon kuuluvat yhteiset tutkinnon osat (35 op) sisältävät esimerkiksi matematiikan ja suomen kielen opintoja äidinkielen tai S2-kielen tasolla. Opinnot tulee suorittaa itsenäisesti verkkokursseilla. Jos olet suorittanut lukion tai ammatillisen perustutkinnon Suomessa, näitä opintoja pyritään tunnustamaan mahdollisimman paljon.

Perustutkinnosta voit hakeutua jatkamaan jatko-opintoväylien kautta Haaga-Heliaan tietojenkäsittelyn tradenomiksi tai Metropoliaan ICT-insinööriksi (Metropolian jatko-opintoväylän vaihtoehtona vain päätoiminen opiskelu). Jatko-opintoväylän opiskelijana voit saavuttaa aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen kautta lähes vuoden korkeakouluopinnot perustutkinnossa saavutetusta osaamisesta.  

Lisätietoja

hakumenettelystä opintotoimisto, opintotoimisto@bc.fi

sisällöstä opettaja Paavo Penttilä, paavo.penttila@bc.fi

13.06.2024

Opiskelijavalinnat, yhteishaku kevät 2024


Opiskelijavalinnat, yhteishaku kevät 2024. Kaikille koulutukseen valituille lähetetään hyväksymiskirje postilla ja sähköpostilla. Lisäksi tieto valinnasta tulee sähköpostitse Opintopolku-palvelun kautta.

06.06.2024

Valmistujaisten 31.5.2024 kuvagalleria


Business College Helsingin valmistujaisjuhlia juhlittiin perjantaina 31.5.2024. Kuvat: Henna Koponen

29.05.2024

Valmistujaiset 31.5.2024 ja valmistuvat opiskelijat


Valmistujaisjuhla on perjantaina 31.5.2024 klo 13 alkaen Messukeskuksen Kokoussiivessä (sisäänkäynti hotelli Holiday Innin vieressä), osoite: Rautatieläisenkatu 3, Helsinki. Juhlan kesto on…