Merkonomi maahanmuuttajataustaisille

Liiketoiminnan perustutkinnon, merkonomi, suorittaneet työllistyvät esimerkiksi asiakaspalvelu- ja myyntitehtäviin kaupan alalle tai talouden ja hallinnon tehtäviin. Koulutus on tarkoitettu maahanmuuttajataustaisille aikuisille, jotka tulevat tyydyttävästi toimeen suomen kielellä sekä suullisesti että kirjallisesti (kielitaitotaso lähes B1).


Tutkinto

Liiketoiminnan perustutkinto maahanmuuttajataustaisille


Kesto

2-2,5 vuotta


Kenelle

Peruskoulun, lukion tai toisen ammatillisen tutkinnon suorittanut. Suomen kielen taito lähes B1.


Ajankohta

Hakuaika maaliskuussa alkavaan koulutukseen on 2.1. – 26.1.2020. Valinnan tulokset julkaistaan 2.3.2020. Opinnot alkavat 18.3.2020.

Liiketoiminnan perustutkinto eli merkonomin tutkinto (entinen liiketalouden perustutkinto) on toisen asteen tutkinto, joka oikeuttaa jatko-opintoihin. Se antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Tutkinnon suorittamisen jälkeen voit hakea Suomessa ammattikorkeakouluun tai yliopistoon.

Peruskoulupohjainen merkonomi maahanmuuttajataustaisille

Peruskoulupohjaisessa liiketoiminnan perustutkinto, merkonomi maahanmuuttajataustaisille -koulutuksessa opiskelijat suorittavat peruskoulupohjaisen merkonomitutkinnon. Opinnoissa vahvistetaan erityisesti suomen kielen ja viestinnän taitoja. Koulutuksen suuntautumisvaihtoehtona on myynti- ja palveluneuvonta.

Hae peruskoulupohjaiseen toteutukseen, jos et ole suorittanut lukioa tai ammatillista perustutkintoa.

Peruskoulupohjaisen toteutuksen kesto ja työpaikka tapahtuva oppiminen

Peruskoulupohjaisessa ryhmässä tutkinnon suorittaminen kestää 2–2,5 vuotta. Koulutus sisältää koulussa opiskelun lisäksi runsaasti työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Opiskelu perustuu jokaiselle opiskelijalle laadittavaan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan.

Suuntautumisvaihtoehdot peruskoulupohjaisessa toteutuksessa

Myynti -ja palveluneuvonta

Kun opiskelet merkonomiksi, erikoistut myynnin -ja palveluneuvonnan suuntautumisvaihtoehdosta, erikoistut myynnin tai kaupan alan. Kehität esiintymiskykyäsi, kielitaitoasi ja tiimityötaitojasi.

Tulevaisuuden työsi voi olla esimerkiksi:

Palvelualalla: myyntiedustaja, myyntiassistentti, markkinointiassistentti, yrittäjä
Kaupan alalla: asiakaspalvelija, tuote-esittelijä, kaupan alan myyjä, kassavastaava, yrittäjä

Ylioppilaspohjainen merkonomi maahanmuuttajataustaisille

Liiketoiminnan perustutkinto, merkonomi maahanmuuttajataustaisille aikuisopiskelijoille opinnoissa parannetaan erityisesti suomen kielen ja viestinnän taitoja. Se sisältää runsaasti työssäoppimista, samoin kuin perinteinen merkonomikoulutus.

Voit hakea aikuisten koulutukseen, jos olet suorittanut lukion tai ammatillisen perustutkinnon.

Ylioppilaspohjaisen toteutuksen kesto ja työpaikalla tapahtuva oppiminen

Aikuisten maahanmuuttajataustainen merkonomi -koulutus kestää noin 2 vuotta. Jos sinulla on aiempaa koulutusta tai työkokemusta, voi opiskeluaikasi lyhentyä. Opiskeluaika arvioidaan aina jokaiselle opiskelijalle laadittavassa henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassa.

Suuntautumisvaihtoehto yo-pohjaisessa toteutuksessa

Talouspalvelut

Talouspalveluiden suuntautumisvaihtoehdosta voit suunnata monenlaisiin taloushallinto- ja toimistotehtäviin. Saat hyödyntää tarkkuutta ja loogista hahmotuskykyä. Opit hoitamaan eri osa-alueita talouspalveluissa ja käyttämään toimiston ja taloushallinnon sovelluksia ja työvälineitä. Voit työllistyä erilaisiin yrityksiin ja organisaatioihin, esimerkiksi tilitoimistoihin.

Taloushallinnon työtehtäviä voivat olla esimerkiksi: taloushallinnon assistentti, kirjanpitäjä, yrittäjä

Hae merkonomi maahanmuuttajataustaisille -koulutukseen

Merkonomikoulutukseen maahanmuuttajataustaisille haetaan jatkuvassa haussa suoraan oppilaitokseen. Koulutukseen on pääsykoe, joka sisältää haastattelun ja kirjallisen kokeen. Kokeessa testataan erityisesti alalle soveltuvuutta ja suomen kielen taitoa. Kokeeseen ei tarvitse etukäteen valmistautua.

Lisätietoja

Lisätietoja hakemisesta: Ulla Schroderus, opintosihteeri | ulla.schroderus@bc.fi