Pilvipalvelut ja tekniset tukipalvelut (verkko-opinnot)

Pilvipalveluiden ja teknisten tukipalveluiden koulutus on tarkoitettu aikuisille alanvaihtajille sekä uutta tieto- ja viestintätekniikan osaamista hakeville. Voit suorittaa joko tieto- ja viestintätekniikan tutkinnon osia tai halutessasi koko tutkinnon. Opiskelu tapahtuu täysin verkon kautta.

Tutkinto

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon osatutkinnot tai koko tutkinto (IT-tukihenkilö)

Kesto

1-17 kk

Kenelle

Koulutus sopii esimerkiksi alanvaihtajalle tai henkilölle, joka työskentelee IT-alalla ja haluaa hankkia pilvipalveluosaamista opiskelemalla tieto- ja viestintätekniikan tutkinnon osia tai koko tutkinnon. Koulutus järjestetään suomen kielellä.

Ajankohta

Koulutus alkaa elokuussa 2024.

Hakeminen

Haku elokuussa 2024 alkavaan koulutukseen päättyy 5.5.2024. Hae opiskelemaan »

Pääsykoe

Haastattelu maaliskuussa alkavaan koulutukseen 12.-14.2.2024

Itsenäistä opiskelua verkon kautta

Koulutus perustuu itsenäisesti suoritettaviin verkko-kursseihin, ammatillisten opettajien toimiessa tukena opinnoissa. Koulutus sisältää seuraavat tutkinnon osat:  

  • Tieto- ja viestintätekniikan perustehtävät
  • Teknisessä tukipalvelussa toimiminen
  • Tietoteknisen ratkaisun myynti (painotus pilvipalveluissa)
  • Järjestelmätuessa toimiminen (painotus pilvipalveluissa)

Koulutuksessa on mahdollista suorittaa yksittäisiä tutkinnon osia tai koko tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto. Koko tutkinto koostuu em. neljästä tutkinnon osaa ja yhteisistä opinnoista, jotka nekin suoritetaan verkko-opintoina.

Tutkinnon osan arvosana muodostuu työpaikalla tapahtuvassa näytössä osoittamasi osaamisen perusteella. Mikäli työskentelet IT-alan tehtävissä, voit todennäköisesti tehdä kaikkien tutkinnon osien näytöt omalla työpaikallasi. Tehdessäsi näytöt työpaikallasi IT-alan tehtävissä, teemme oppisopimuksen kanssasi. Mikäli työskentelet muussa kuin IT-alan tehtävässä tai olet työelämän ulkopuolella, sinun on etsittävä sopiva työpaikalla tapahtuvan oppimisen paikka osoittaaksesi tutkinnon osiin liittyvä osaamisesi. Autamme sopivan paikan löytämisessä.

Opiskelua varten tarvitset nettiyhteydellä varustetun tietokoneen.

Opintojen eteneminen

Verkko-opintojen suorittamisen jälkeen on työpaikalla tapahtuvan oppimisen eli harjoittelun vuoro. Jos opiskelet koko tutkinnon, harjoittelun suositeltu kesto on 5 kk ja se sijoittuu syyslukukaudelle 2025. Mikäli suoritat vain yksittäisiä tutkinnon osia, voit mennä harjoitteluun heti ao. tutkinnon osan verkko-opintojen jälkeen ja silloin jakso on lyhyempi. Ao. opintoluettelo on ohjeellinen ja opintoja on mahdollista tehdä myös nopeammassa tahdissa.

Opintoluettelo

Syksy 2024
Tieto- ja viestintätekniikan perustehtävät
Teknisessä tukipalvelussa toimiminen

Kevät 2025 
Järjestelmätuessa toimiminen
Tietoteknisen ratkaisun myynti

Opiskelemaan haastattelun kautta

Koulutukseen ei ole pääsykoetta. Sopivimmat hakijat valitaan haastatteluun. Tärkeintä on hyvä motivaatio!

Valintaperusteet

Hakemus: 0-10 valintapistettä (arvioidaan hakijan motivaatiota, urasuunnitelmaa, suomen kielen osaamista sekä tietotekniikan pohjaosaamista)

Haastattelu: 0-10 valintapistettä.

Hakijat kutsutaan hakemuksen valintapisteiden perusteella.

Opiskelijavalinta tehdään haastattelun perusteella. Valintajärjestys ratkaistaan haastattelun valintapisteiden perusteella. Haastattelupisteiden ollessa tasan, valintajärjestys ratkaistaan hakemuksen valintapisteiden perusteella. Kaikkien pisteiden ollessa tasan valinta tehdään arvonnalla.

Jatko-opintoihin IT-tukihenkilön tutkinnon suorittamisen jälkeen?

Jos haluat jatkaa alan korkeakouluopintoja töiden ohella, perustutkinnosta voit hakeutua jatkamaan jatko-opintoväylien kautta Haaga-Heliaan ICT-Tradenomiksi tai Metropoliaan ICT-insinööriksi. Jatko-opintoväylän opiskelijana voit saavuttaa aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen kautta lähes vuoden korkeakouluopinnot perustutkinnossa saavutetusta osaamisesta.

Lisätietoja

hakumenettelystä opintotoimisto, opintotoimisto@bc.fi

sisällöstä lehtori Antti Toivanen, antti.toivanen@bc.fi