Järjestyssäännöt

Järjestyssäännöt koskevat kaikkia Business Collegen opiskelijoita ja henkilöstöä, ja sinun tulee noudattaa niitä oppilaitoksen järjestämissä tilaisuuksissa ja oppilaitoksen edustajana toimiessasi. Koulutus- tai oppisopimuksessa ja aidoissa työtilanteissa tapahtuvissa ammattiosaamisen näytöissä tai tutkintotilaisuuksissa noudatetaan ensisijaisesti työpaikan sääntöjä.

 1. Käyttäydy kohteliaasti ja asiallisesti kaikissa tiloissa ja tilanteissa. Anna kaikille opiskelu- ja työrauha. Noudata henkilöstön antamia ohjeita ja oppilaitoksen sääntöjä.
 2. Pidä yllä hyvää ja turvallista ilmapiiriä, ole ystävällinen ja rehellinen. Pukeudu asiallisesti ja asianmukaisesti.
 3. Työskentele lukujärjestyksen mukaisesti, ja noudata työssäoppimisen koulutus- tai oppisopimuksen aikana työpaikan sääntöjä.
 4. Saavu ajoissa oppitunneille. Jos myöhästyminen johtuu esimerkiksi joukkoliikenteessä tapahtuvasta myöhästymisestä, ilmoita hyvissä ajoin ennen oppitunnin alkua asiasta opettajallesi.
 5. Osallistu oppitunneille, ole aktiivinen ja tee annetut tehtävät sovitusti. Pelkkä läsnäolo ei riitä.
 6. Ilmoita poissaoloistasi HOKS-ohjaajallesi ja opettajille, sekä huolehdi itse poissaolon aiheuttamien rästien suorittamisesta.
 7. Käytä asianmukaisesti ja kohtele huolellisesti oppilaitoksen omaisuutta. Vahingon aiheuttaja on korvausvelvollinen.
 8. Jos kuvaat Business Collegen tiloissa muita ihmisiä, kuten opiskelijoita, opettajia ja muuta henkilökuntaa tai sivullisia henkilöitä, huomioithan, että pyydät julkaisemiseen heiltä luvan. Tämä koskee myös työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja siellä olevia henkilöitä.  
 9. Käytä sosiaalista mediaa harkitusti, sillä olet siitä itse vastuussa sinne tuottamastasi sisällöstä. Ethän julkaise tai levitä opiskeluun, työnantajaasi, muihin opiskelijoihin, opettajiin tai muuhun henkilökuntaan liittyvää epäasiallista materiaalia sosiaalisessa mediassa.

Päihteiden, huumeiden ja nuuskan tuominen, nauttiminen, käyttäminen, myynti, välittäminen ja tarjoaminen toisille sekä päihtyneenä tai huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena esiintyminen opiskeluun liittyvissä tilanteissa, oppilaitoksessa tai sen järjestämissä tilaisuuksissa sekä sen alueella on kielletty.

Oppilaitoksemme on savuton. Savuttomuus koskee sisä- ja ulkotiloja.

Jokainen vastaa omalta osaltaan sääntöjen noudattamisesta ja hyvänä esikuvana toimimisesta. Jokaisella henkilöstöön kuuluvalla on oikeus ja velvollisuus puuttua välittömästi järjestyssääntörikkomuksiin.

Menettely järjestyssääntöjen rikkomistapauksissa:

 1. Opettajan tai HOKS-ohjaajan puhuttelu. Tästä tehdään merkintä Wilmaan sekä ilmoitetaan alaikäisen huoltajille.
 2. Koulutusjohdon (koulutusjohtaja tai koulutuspäällikkö) puhuttelu. Tästä tehdään merkintä Wilmaan sekä otetaan yhteys huoltajiin.
 3. Rehtorin tai vararehtorin antama kirjallinen varoitus vakavasta tai toistuvista järjestyssääntörikkomuksista (vähintään 3 puhuttelumerkintää). Ennen kirjallisen varoituksen antamista on kuultava opiskelijaa.
 4. Korkeintaan kolmen kuukauden määräaikaisesta erottamisesta voi koulutuksen järjestäjän niin päättäessä päättää rehtori. Opiskelijan erottaminen oppilaitoksesta enintään yhdeksi vuodeksi monijäsenisen toimielimen päätöksellä. Ennen opiskelijan erottamista oppilaitoksesta on kuultava myös opiskelijan huoltajaa (alle 18-v.).
 5. Tietovälineiden ja ohjelmien väärinkäytöstä voi seurata oppilaitoksen tietoverkon käyttöön liittyviä rajoituksia tai (määräaikainen) käyttökielto.

Kaikista järjestyssääntöjen rikkomistapauksista tulee merkintä opintohallintojärjestelmään. Merkinnän kirjaa puhuttelija, opiskeluoikeuteen liittyvän päätöksen tai varoituksen antaja.

Oppilaitoksen tilojen, kalusteiden tai laitteiden väärinkäytöstä, sotkemisesta tai rikkomisesta seuraa korvausvastuu.

Runsaista poissaoloista ja heikosta opintojen etenemisestä on seurauksena HOKS-keskustelu, opintojen etenemisen selvittäminen, yhteys alaikäisten huoltajiin sekä mahdollinen määräaikainen ruokailuoikeuden menettäminen.

Oppilaitoksen henkilöstöllä on oikeus määrätä poistumaan ja poistaa oppilaitoksen järjestämästä tilaisuudesta tai alueelta opiskelija, joka käyttäytyy häiritsevästi, ei noudata poistumismääräystä, tai jolta on pidätetty oikeus opiskeluun. Jos poistettava opiskelija vastarintaa tekemällä yrittää välttää poistamisen, oppilaitoksen henkilöstöllä on oikeus käyttää sellaisia opiskelijan poistamiseksi tarpeellisia voimakeinoja, joita voidaan pitää puolustettavina opiskelijan ikä ja tilanteen uhkaavuus sekä tilanteen kokonaisarviointi huomioon ottaen.

Voimankäyttövälineitä ei saa käyttää. Myös virkavalta voidaan kutsua paikalle tarvittaessa.