Opinto-ohjaus

Opiskelijoiden ohjauksen tavoitteena on tukea opiskelijan aktiivisuutta, itseohjautuvuutta sekä vastuuta omasta opiskelustaan. Tavoitteena on tukea opiskelijan ammatillista kasvua ja kehitystä. Korostamme ongelmien ennaltaehkäisyä ja toisaalta varhaista ongelmiin puuttumista.

Opinto-ohjaajat opiskelijan opintopolun tukena

Opinto-ohjaaja toimii yhdessä opiskelijoiden sekä henkilökunnan ja opiskeluhuoltoryhmän kanssa tukien opiskelun etenemistä, ammatillista suuntautumista ja elämän hallintaa. Koko henkilöstö osallistuu opintojen ohjaukseen, mutta päävastuu sen suunnittelusta ja toteutuksesta on opinto-ohjaajilla.

Opinto-ohjaajat avustavat, tukevat ja ohjaavat sinua opiskelun suunnittelussa, erilaisissa valintatilanteissa, opiskelu- ja elämäntilanteen jäsentämisessä sekä yksilöllisten tavoitteiden ja tukitoimien suunnittelussa. Opintojen loppuvaiheessa opinto-ohjaajat ohjaavat valmistumiseen, jatko-opintoihin ja työelämään liittyvissä asioissa.

Opinto-ohjaajien yhteystiedot

  • Kati Heikkilä, kati.heikkila@bc.fi
  • Santeri Laakso, santeri.laakso@bc.fi
  • Sari Tuovila, sari.tuovila@bc.fi

Tutorit vertaistukena

Tutorointi on osa oppilaitoksen opinto-ohjausta. Tutoreiden tehtävänä on:

  • vastaanottaa uudet opiskelijat ja tutustuttaa heidät opiskeluympäristöön
  • antaa opiskelutaidollista ja oppisisällöllistä tukea
  • edistää uuden opiskelijaryhmän ryhmähenkeä ja hyvää opiskeluilmapiiriä
  • tukea henkilökohtaisten ja opetukseen liittyvien ongelmatilanteiden selvittelyssä