Opiskeluhuolto

Opiskeluhuolto on opiskelijan oppimisen, psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämistä sekä ylläpitämistä ja niitä tukevaa toimintaa. Opiskeluhuolto on ensisijaisesti ennaltaehkäisevää (ja oppilaitosyhteisöä tukevaa) yhteisöllistä toimintaa. Sitä toteuttaa oppilaitoksen koko henkilökunta.

Tämän lisäksi opiskelijoilla on oikeus yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon, kuten:

  • kuraattori- ja psykologipalveluihin
  • opiskelijaterveydenhuoltoon
  • monialaiseen, opiskelijan ja/tai huoltajan kanssa opiskelijan tueksi kootun ryhmän tukeen.

Kuraattori

Kuraattorin kanssa voit tulla juttelemaan, jos opintosi eivät jostain syystä etene, sinulla on haasteita jaksamisen kanssa tai kaipaat tukea esimerkiksi raha- ja asuntoasioissa, itsenäistymisessä, ajankäytössä tai elämänhallinnassa yleensä. Kateissa oleva motivaatiokin on hyvä syy tulla käymään.

Kuraattori tukee voimavarojen löytämisessä ja myös itsetunnon vahvistamisessa. Joskus sosiaaliset suhteet voivat aiheuttaa pulmia. Niistäkin voit tulla juttelemaan. Yhdessä ratkaisuja on helpompi löytää.

Psykologi

Psykologi toimii psykologian alan asiantuntijana oppilaitoksessa. Voit tulla keskustelemaan psykologin kanssa erilaisista hyvinvointiin ja oppimiseen liittyvistä asioista. Keskustelun lisäksi psykologi tekee tarvittaessa psykologisia arviointeja ja tutkimuksia ja ohjaa jatkotutkimuksiin tai kuntoutukseen.

Kuraattorit ja psykologit ovat 2. kerroksessa.

Terveydenhoitaja ja lääkäri

Opiskelijaterveydenhuollon palveluita ovat opiskelijaterveydenhoitajan ja lääkärin palvelut. Terveydenhoitaja vastaa hoitotyön asiantuntijana terveysneuvonnasta, terveystarkastuksista sekä toimii lääkärin työparina.

Terveydenhoitajan ja lääkärin löydät YK-kerroksesta.

Jos et tiedä, kenen puoleen kääntyisit asiassasi, voit tulla juttelemaan kenen kanssa tahansa. Pääasia on, että tulet. Hyvinvointisi on meille kaikille tärkeää.

Katso yhteystiedot täältä »