Opiskeluhuolto

Opiskeluhuollon tavoitteena on luoda turvallinen ja terveellinen opiskeluympäristö ja edistää oppilaitosyhteisön hyvinvointia ja viihtyisyyttä. Tavoitteena on tukea opiskelijaa sekä säilyttää oppilaitosyhteisön toimintakyky fyysistä tai psyykkistä turvallisuutta sekä hyvinvointia uhkaavissa tilanteissa. Opiskeluhuoltotyö edistää oppimisvaikeuksien ja muiden ongelmien varhaista tunnistamista ja niihin puuttumista sekä ehkäisee koulutuksen keskeytymistä.

Oppilaitoksessamme toimivat yksilölliset opiskeluhuoltoryhmät sekä yhteisöllinen opiskeluhuoltoryhmä. Yhteisöllinen opiskeluhuoltoryhmä käsittelee oppilaitosyhteisöä koskevia asioita ja kokoontuu vähintään kaksi kertaa lukukaudessa ja aina tarvittaessa.

Kuraattori ja psykologi tukevat eri elämänvaiheissa

Kuraattori ja psykologi toimivat yhteistyössä oppilaitoksen opiskeluhuollon, tarvittaessa sosiaali- ja terveydenhuollon ja muiden viranomaisten sekä vanhempien kanssa. He osallistuvat oman alansa asiantuntijoina opetus- ja kasvatustyön suunnitteluun ja kehittämiseen.

Kuraattori ja psykologi auttavat ehkäisemään mahdollisia ongelmia tukemalla psyykkistä ja sosiaalista kehitystäsi eri elämänvaiheissa. Kuraattorin tai psykologin kanssa voit luottamuksella käydä keskustelemassa erilaisista mieltä askarruttavista asioista, mm.:

 • opintojen etenemisestä
 • mahdollisista oppimisvaikeuksista
 • ihmissuhteista ja/tai muista henkilökohtaisista asioista
 • toimeentulosta, asumisesta ja/tai opiskelijan oikeusturvaan liittyvistä asioista

Kuraattorit

 • Marja-Liisa Hiltunen, marja-liisa.hiltunen@bc.fi
 • Maria Lahti, maria.lahti@hel.fi
 • Malla Willberg, malla.willberg@bc.fi

Psykologit

Psykologin tehtävä on edistää nuorten hyvinvointia sekä tukea opiskelua. Psykologiin voit olla yhteydessä esimerkiksi opiskelumotivaatioon, jaksamiseen, jännittämiseen, stressiin , ahdistukseen ja masentuneisuuteen liittyvissä asioissa.

 • Kirsi Raunela, p. 040 668 3305

Opiskelijoiden terveydenhuolto

Opiskeluterveydenhuollosta vastaa Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen opiskeluterveydenhuolto, jonka tehtävänä on tukea ja edistää opiskelijoiden terveyttä, vahvistaa nuoren voimavaroja, aikuistumista, arjen sujumista ja opiskelujen hallintaa.

Opintonsa aloittaneet opiskelijat kutsutaan terveyshaastatteluun ensimmäisen lukuvuoden aikana. Opiskelijoilla on mahdollisuus hakeutua terveydenhoitajan vastaanotolle myös opintojen muissa vaiheissa.

Terveydenhoitajien vastaanotot ovat maksuttomia.

Terveydenhoitajat

Pääsääntöisesti maanantaista torstaihin klo 8–15.30, perjantaisin klo 8–14
Vastaanotto ilman ajanvarausta ma-to klo 8.15 – 11, tauko 11-12 ja päivystys jatkuu klo 12-13.
Perjantaisin ilman ajanvarausta klo 11.30 – 12.30. Huom! muutokset vastaanottoajoissa mahdollisia.

 • Th Hannele Ahokas, p. 050 310 5586
 • Th Hilma Maksimainen, (ti-pe), p. 040 486 3520
 • Th Riitta Koskelainen, p. 050 323 4347

Äkillisissä sairaustapauksissa ota yhteys oman asuinalueesi terveysasemalle. Epäselvissä tilanteissa saat neuvoja ja ohjeita terveysneuvonta -numerosta  p. (09) 10023  / 24h tavallisen puhelun hinnalla. Numerosta saat tietoa myös muista terveyspalveluista, kuten hammashoidosta. Lääkärin vastaanotolle varataan aika aina oman oppilaitoksen terveydenhoitajalta. Käyntimaksu 13,70€, peritään 18 vuotta täyttäneeltä helsinkiläiseltä kolmelta sairaanhoitokäynniltä vuodessa. 18 vuotta täyttäneeltä ulkokuntalaiselta peritään 13,70€ jokaisesta sairaanhoitokäynnistä lääkärillä. Terveydenhoitoon liittyvät käynnit ovat maksuttomia. Kaikista peruuttamattomista lääkäriajoista peritään 33,80€.

Mielenterveyspalveluihin voi hakeutua terveydenhoitajan kautta mm. erilaisissa elämänkriiseissä, ahdistus-, masennus- ja jännitysoireissa.

Hammashuolto tapahtuu opiskelijan asuinalueen mukaan määräytyvässä hammashoitolassa.

Psykiatrinen sairaanhoitaja

Psykiatrinen sairaanhoitaja ohjaa ja tukee opiskelijoita psyykkiseen hyvinvointiin ja elämäntilanteisiin liittyvissä asioissa.
Tavoitteena on opiskelijoiden myönteisen toimintakyvyn ja mielenterveyden tukeminen.

Ota rohkeasti yhteyttä. Mikään ei ole liian pieni asia.

Teija Peltovuori
psykiatrinen sairaanhoitaja
Helsingin sosiaali- ja terveystoimi, opiskeluterveydenhuolto
Ma klo 8-16 ja pe klo 8-14.

Puhelimitse tavoitat ma-pe: puh. 050 362 6375.