Opiskelijayhdistys Colli ry

Opiskelijayhdistys koostuu aktiivisista opiskelijoista, joiden tehtävänä ja tähtäimenä on parantaa opiskelijoiden hyvinvointia, ja järjestää kivoja tapahtumia! Myös oppilaitoksen edunvalvonnallisissa kysymyksissä opiskelijayhdistys ottaa koppia tarvittaessa! Opiskelijayhdistystä voi kutsua myös opiskelijakunnan hallitukseksi.

Opiskelijayhdistys on olemassa, jotta oppilaitoksen toiminta olisi aidosti opiskelijalähtöistä ja opiskelijoiden näköistä. Opiskelijayhdistys toiminta on myös tärkeätä edunvalvonnallisissa kysymyksissä.

Opiskelijayhdistyksen toiminta koskettaa kaikkia oppilaitoksessa toimivia, mutta pääasiassa opiskelijoita. Opiskelijayhdistys avoin kaikille aktiivisille ja kiinnostuneille opiskelijoille.

Opiskelijayhdistys toimii melko samalla tavalla, kun peruskoulujen oppilaskunnat, mutta virallisemmin. Opiskelijayhdistys toimii yhdistyslain mukaisesti, järjestää kokouksia, suunnittelee tapahtumia jne.

Opiskelijayhdistystä pyörittää opiskelijayhdistyksen puheenjohtajisto sekä hallitus. Opiskelijayhdistyksen jäseniä ovat kaikki opiskelijat automaattisesti, mutta aito päätäntä valta on hallituksella, johon jokaisella opiskelijalla on mahdollisuus pyrkiä.

Opiskelijayhdistys toimii läpi koulukalenterin. Kokousten määrät ja ajankohdat ovat riippuvaisia siitä, miten paljon toimintaa ja tehtävää on, ja siitä miten aktiivinen hallitus on.

Colli ry:n yhteystiedot
opiskelijayhdistys@bc.fi

Muut sähköpostit etunimi.sukunimi(at)student.bc.fi

Seuraa Colli ry:tä Facebookissa