Työpaikalla oppiminen

Ammatillinen tutkinto sisältää työpaikalla tapahtuvaa oppimista joko koulutus- tai oppisopimuksella. Kaikki opiskelijat ovat työssä tapahtuvassa oppimisessa opintojensa aikana.

Työpaikalla oppiminen on olennainen osa ammatillisia opintojasi, ja sen avulla pääset tutustumaan erilaisiin työtehtäviin ja tarkentamaan tulevaisuuden suunnitelmiasi. Osoitat osaamisesi todellisissa työtehtävissä työpaikalla, eli näytöissä. Työpaikalla oppimisen kesto vaihtelee yksilöllisesti, mutta se on perustutkinnoissa tyypillisesti noin 9 tai 18 viikkoa. Jakson päätteeksi ohjaava opettaja ja työpaikkaohjaajasi arvioivat osaamisesi. Saamasi arvosanat tutkinnon osista tulevat tutkintotodistukseen.

Työkokemus auttaa myös tulevan työpaikan löytymisessä. Paikka osapäivätöihin tai kesätöihin saattaa aueta vaikka harjoittelupaikastasi.

Ennen kuin voit mennä työpaikalle oppimaan, työpaikkaohjaaja ja ohjaava opettaja sopivat yhdessä kanssasi työtehtävistä ja muista käytännöistä, kuten lounaasta. Samalla teette koulutus- tai oppisopimuksen, kirjallisen näyttösuunnitelman ja päivitätte henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmasi (HOKSin). Työnantajan vastuulla on huolehtia yritykseen, muuhun henkilöstöön ja työhön perehdyttämisestä, työnohjauksesta ja työturvallisuudesta. Opettaja perehdyttää työpaikkaohjaajasi näyttöjen sisältöön ja arviointiin. Sinun vastuullasi on hankkia työpaikka ja tehdä sovitut työtehtävät niin hyvin kuin osaat.

Lue lisää Opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta: Työpaikalla oppiminen »

Miten löydät työpaikan?

Työpaikan löytäminen vaatii sinulta oma-aloitteisuutta ja aktiivisuutta, ja sinun on itse oltava yhteydessä sinua kiinnostaviin yrityksiin. Business College Helsingillä on kuitenkin pitkäaikaisia yhteistyökumppaneita, joissa useat opiskelijamme ovat olleet työharjoittelussa.

Voit selailla avoimia paikkoja opiskelijoiden käytössä olevasta Wilma-järjestelmästä. Voit myös hakea muihin kiinnostaviin työpaikkoihin, tai tuttaviesi tai sukulaistesi yritykseen, mikäli työtehtävät sopivat opintojesi sisältöön. Työpaikassa pitää päästä tekemään sellaisia työtehtäviä, jotka liittyvät opiskelemaasi tutkinnon osaan. Työnantaja nimeää sinulle osaavan työpaikkaohjaajan, tarjoaa työhön tarvittavat välineet ja varmistaa toimivan ja turvallisen työympäristön.

Jos olet kiinnostunut koulutus- tai oppisopimusjakson suorittamisesta ulkomailla, ja olet täyttänyt 18 vuotta, niin kansainvälisten asioiden koordinaattorimme auttavat sinua paikan löytämisessä. Heidän kauttaan voit hakea myös apurahaa kulujen kattamiseen.

Mitä ovat näytöt?

Ammatillisiin tutkintoihin sisältyy työpaikalla tapahtuvaa oppimista, jolloin pääset näyttämään osaamisesi käytännön työtehtävissä, aidoissa työtilanteissa ja työympäristössä. Näytöt ovat keskeinen osa osaamisesi arviointia: tutkinnon osan arvosana muodostuu näytössä osoittamastasi osaamisesta ja sitä tarvittaessa täydentävästä muusta osaamisesta.

Olet itse mukana suunnittelemassa näyttöjä yhteistyössä ohjaavan opettajasi ja työpaikan edustajan kanssa. Laadit kirjallisen näyttösuunnitelman harjoittelujaksosi aluksi. Näytön päätteeksi ohjaava opettajasi ja työpaikkaohjaajasi arvioivat osaamisesi tutkinnon perusteiden mukaisesti. Voit itse olla myös mukana arviointikeskustelussa, mutta et voi vaikuttaa arviointipäätökseen.

Osaamisesi arvioidaan asteikolla 1-5, ja arviointi perustuu opiskelemasi tutkinnon perusteisiin. Perusteet ovat samat kaikille. Arviointikeskustelun perusteella työpaikkaohjaaja ja ohjaava opettaja päättävät arvosanasi arvioituihin tutkinnon osiin.

Tutkinnon osien tarkennettuihin kuvauksiin voit tutustua täällä » Sieltä löydät sisältävät tavoitteet, ammattitaitovaatimukset sekä osaamisen arvioinnissa käytettävät arvioinnin kriteerit.

Saako työpaikalla oppimisesta palkkaa?

Yleensä työpaikalla tapahtuva oppiminen on palkatonta ja Business College Helsinki tekee yrityksen kanssa koulutussopimuksen. Mikäli saat Kelasta opintotukea, saat sitä normaalisti myös koulutussopimuksen ajalta. Mikäli et pysty työpäivän aikana käymään oppilaitoksessa syömässä, saat myös ateriatukea jokaiselta työssäolopäivältä (ateriatuen hakemus löytyy Wilmasta).

Kun opiskelet koulutussopimuksella, olet myös Business College Helsingin ottaman lakisääteisen vahinko- ja tapaturmavakuutuksen piirissä. Mikäli töissä siis sattuu jokin tahaton vahinko tai tapaturma, kulusi katetaan vakuutuksesta. Tapaturma korvataan myös silloin, kun se on sattunut siirtyessäsi välittömästi oppilaitoksesta tai asunnosta koulutuksen työpaikalla tapahtuvan oppimisen työpaikkaan. Vakuutus ei korvaa, jos vahinko on aiheutettu tahallaan.

Vaikka työjaksosi olisi palkaton, voit parhaassa tapauksessa saada samasta paikasta osa-aikatöitä, kesätyön tai vaikka vakituisen työpaikan.

Yritys voi kuitenkin solmia kanssasi myös oppisopimuksen, jolloin saat palkkaa ja olet työsuhteessa yritykseen. Tällöin et kuitenkaan voi saada opintotukea, ja palkan määrä voi vaikuttaa muihin tukiisi. Oppisopimuksella opiskelevat opiskelijat ovat vakuutettuja työnantajan puolesta.

Ulkomaan työpaikalla oppimiseen voit saada koululta apurahaa.

Kysy lisää opettajalta tai Futurasta

Ohjaava opettajasi kertoo sinulle, milloin voit mennä työelämässä oppimaan ja häneltä saat tietää tarkemmin myös vaadittavista työtehtävistä. Ohjaava opettajasi tekee koulutus- tai oppisopimuksen yhteistyössä työnantajan ja sinun kanssasi.

Futura (tila 247) auttaa sinua työhakemuksen kirjoittamisessa, CV:n laatimisessa ja työpaikan etsinnässä. Voit lähettää Futuralle myös sähköpostia futura@bc.fi