Yhteisten tutkinnon osien arvosanojen korottaminen valmistumisen jälkeen

Jos haluat Business Collegesta valmistumisesi jälkeen korottaa yhteisten tutkinnon osien ja niiden osa-alueiden arvosanoja, ota yhteyttä opinto-ohjaaja Nora Enbergiin (nora.enberg@bc.fi). Saat opinto-ohjaajalta tarkemmat ohjeet arvosanojen korottamista varten.

Kun olet saanut Business Collegen opintotoimistosta päätöksen opiskeluoikeudesta, ota yhteyttä opinto-ohjaaja Nora Enbergiin, joka laatii kanssasi suunnitelman opintojen korottamisesta.

Osaamisen hankkiminen tapahtuu itsenäisesti oppilaitoksen verkko-oppimisympäristössä. Tarvitset oman tietokoneen ja nettiyhteyden. Osaamisen hankkiminen edellyttää riittävää suomen kielen taitoa. Arvosanojen korottamisen kesto riippuu korotettavien osaamispisteiden määrästä, enimmillään kuitenkin 6kk.

Voit korottaa vain niiden yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden arvosanoja, joista olet saanut arvosanan suorittaessasi perustutkintoa. Koulutuksen järjestäjän päättämiä yhteisten tutkinnon osien valinnaisia osa-alueita ei voi korottaa.

Korotetuista arvosanoista menee tieto Opintopolkuun. Mikäli olet hakeutumassa jatko-opintoihin, on sinun vastuullasi toimittaa tieto korotetuista arvosanoista hakukohteeseen.

Arvosanojen korottamisen hinta

  • Arvosanojen korottamisen hinta yhteisen tutkinnon osan osalta on 150 e.
  • Arvosanojen korottamisen hinta yksittäisen osa-alueen osalta on 50 e.
  • Yhteiset tutkinnon osat, pakolliset osaamistavoitteet: 
  • viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, (11 osaamispistettä), 150 e
  • matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, (6 osaamispistettä), 150 e
  • yhteiskunta- ja työelämäosaaminen, (9 osaamispistettä), 150 e