Yhteisten tutkinnon osien arvosanojen korottaminen valmistumisen jälkeen

Jos haluat Business Collegesta valmistumisesi jälkeen korottaa yhteisiä tutkinnon osia tai niiden osa-alueiden arvosanoja ja olet aloittanut opintosi 1.8.2018 jälkeen, ota yhteyttä opinto-ohjaajaan (kati.heikkila@bc.fi). Saat opinto-ohjaajalta tarkemmat ohjeet arvosanojen korottamista varten.

Kun olet saanut päätöksen opiskeluoikeudesta, ota uudelleen yhteyttä opinto-ohjaajaan (kati.heikkila@bc.fi).  Hän käy kanssasi läpi korottavien opintojen tehtävät ja antaa tarkemmat ohjeet niiden suorittamiseen.   

Osaamisen hankkiminen tapahtuu itsenäisesti oppilaitoksen verkko-oppimisympäristössä. Tarvitset oman tietokoneen ja nettiyhteyden. Arvosanojen korottamisen kesto on max. 6kk.

Voit korottaa vain niitä tutkinnon perusteissa mainittuja yhteisiä tutkinnon osia ja niiden osa-alueita, joista olet saanut arvosanan Business Collegessa. Korotuksia voi tehdä vain voimassa olevien tutkinnon perusteiden mukaisesti.

Korotetuista arvosanoista menee tieto Opintopolkuun. Mikäli olet hakeutumassa jatko-opintoihin, on sinun vastuullasi toimittaa tieto korotetuista arvosanoista hakukohteeseen.

Arvosanojen korottamisen maksut

Arvosanojen korottamisen hinnat astuvat voimaan 1.8.2021.

  • Yksittäisen osa-alueen suorittamisen hinta on 50 e.
  • Yhteiset tutkinnon osat, pakolliset osaamistavoitteet: 
  • viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, (11 osaamispistettä), 150 e
  • matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, (6 osaamispistettä), 100 e
  • yhteiskunta- ja työelämäosaaminen, (9 osaamispistettä), 150 e
  • Yhteiset tutkinnon osat, valinnaiset tutkinnon perusteen mukaiset osaamistavoitteet
  • yhteiset tutkinnon osat, valinnaiset osa-alueet (9 osaamispistettä), 150 e