Räätälöity yrityskohtainen koulutus

Koulutustarjontaamme kuuluu kaikille avointen perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintojen lisäksi yrityskohtaisia, räätälöityjä täydennyskoulutuksia. Täydennyskoulutukset mahdollistavat työntekijälle omassa ammatissa kehittymisen, uralla etenemisen tai uudelleenkouluttautumisen.

Yrityskohtainen koulutus on hyvä keino huolehtia henkilöstösi osaamisesta ja koulutus vastaa tällöin juuri niihin osaamistarpeisiin, joita sinun organisaatiossasi tarvitaan. Koulutuksia voidaan toteuttaa myös useamman yrityksen yhteiskoulutuksina.

Räätälöimme koulutuksia joustavasti. Koulutus voi olla tutkintotavoitteista tai muuta lyhytkestoista koulutusta liiketoiminnan, yrittäjyyden, johtamisen, esimiestyön sekä tieto- ja viestintätekniikan alueella. Kartoitamme aluksi yrityksesi koulutustarpeen, jonka pohjalta lähdemme suunnittelemaan yhdessä tarkemmin koulutuksen sisältöä. Koulutuksen toteuttamiseen on erilaisia rahoitusvaihtoehtoja.
Ota yhteyttä – keskustellaan tarkemmin, minkälaista osaamista ja koulutusta juuri sinun yrityksessäsi tarvitaan!

Lisätietoja 
Kirsi Järvinen, koulutusjohtaja
040 751 3008
aikuiskoulutus@bc.fi