Työnantajan tietolomake

Kun työnantaja ja opiskelija ovat keskenään sopineet työssäoppimispaikasta, työtehtävistä ja muista yksityiskohdista, työnantaja ilmoittaa tiedot oheisen lomakkeen kautta oppilaitokselle. Lomakkeen tiedot välitetään opiskelijaa ohjaavalle opettajalle, joka laatii tietojen perusteella koulutus-/oppisopimuksen. Sopimus tulee työnantajalle allekirjoitettavaksi.

Lomakkeessa kysytään myös opiskelijakohtaista työnantajakoodia, jonka työnantaja saa opiskelijalta.

Työnantajan tietolomake

Employer Information Form