Työelämässä oppiminen


Opiskelija hankkii osaamista erilaisissa oppimisympäristöissä. Työpaikalla, käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävää koulutusta sanotaan työelämässä oppimiseksi. Opiskelijan työllistäminen antaa mahdollisuuden saada uutta työvoimaa.