Yhteistyöllä uusia osaajia ohjelmistokehitykseen

Business College Helsingin aikuisille alanvaihtajille tarkoitettu koodaajakoulutus toteutetaan yritysyhteistyönä. Elokuussa 2020 aloittaneen React- ryhmän pääyhteistyökumppani toimii Telia Finland, yhteistyötä on kuitenkin tehty koodaajakoulutukseen liittyen jo pidempään.

Keskustelimme telialaisten kanssa yhteistyöstämme ja siihen liittyvistä odotuksista kuin myös siitä, miten yhteistyö koulutuksen järjestäjän kanssa toimii eräänlaisena ennakoivan rekrytoinnin kanavana. Mukana jakamassa kokemuksiaan olivat Telialta Marianna Chekurova, Head of Digital Channels Finland, Natalia Kaijalainen, Manager, Digital Channels (B2B) sekä Valentina Iakobsonja Roman Tuomisto, molemmat titteliltään Software Engineer ja Business Collegen koodaajakoulutuksen alumneja.

Yhteistyön alku

Yhteistyömme ensiaskeleet otettiin 2019, jolloin Marianna työskenteli Telialla vielä eri roolissa ja rekrytoi paljon kehittäjiä sekä huolehti talon sisällä ’devaajakulttuurista ja –yhteisöstä’. Marianna osallistui Business Collegen järjestämään koodaajakoulutuksen Demo Day -tapahtumaan, missä opiskelijat esittelivät omia projektejaan ja osaamistaan työnantajille tarkoituksenaan löytää sopivia harjoittelupaikkoja. Demo Day- tapahtuma toteutetaan koodaajakoulutuksen loppuvaiheessa, jonka jälkeen opiskelijat siirtyvät työpaikalla tapahtuvan oppimiseen eli tutummin sanottuna harjoitteluun.

Demo Dayn jälkeen Teliaa avasi vain Business Collegen koodaajakoulutuksen opiskelijoille kohdistetun harjoittelijahaun. Kiinnostuneita hakijoita oli runsaasti ja hakuprosessin tuloksena Valentina ja Roman valittiin Telialle harjoitteluun. Harjoittelun jälkeen molemmat vakinaistettiin ja heillä tuli maaliskuun alussa vuosi täyteen Telialla.

Uusien osaajien kasvattaminen

Ohjelmistokehitysalan osaajista on tunnetusti jatkuva pula. Telialla yhtenä ratkaisuna asiaan on mietitty yhteistyötä eri oppilaitosten ja koulutusyritysten kanssa. – Olemme tavanneet esimerkiksi kaupallisia koulutusyrityksiä, mutta niiden tarjoamat ratkaisut soveltuvat mielestämme paremmin toimijoille, joilla on paljon sisäisiä kehitysresursseja. Toisaalta olemme myös harkinneet yhteistyötä yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa, Marianna kertoo.

Marianna Chekurova

Mariannan mukaan kiinnostus Business Collegen koodaajakoulutukseen lähti puhtaasta uteliasuudesta ja halusta nähdä millainen vaihtoehto ns. virallinen oppilaitos on esimerkiksi verrattuna kaupallisiin koulutuksen järjestäjiin. – Business Collegen opiskelijaprofiili vaikutti meidän kannalta sopivalta. Opiskelijoilla oli jo muita opintoja taustalla, useammalla oli myös korkeakoulututkinto ja kokemusta työelämästä. Myös koulussa tapahtuvan koulutuksen kesto tuntui sopivalta. Erityisesti meitä ilahdutti se, että naisten osuus opiskelijoista oli suuri. Telialla panostetaan monimuotoisuuteen ja on tärkeää, että myös miesvaltaiseen ohjelmistokehitykseen saadaan naispuolisia tekijöitä mukaan.

Demo Dayn ja harjoittelijahaun jälkeen luonnollisena askeleena oli keskustella yhteistyön syventämisestä. Telia kiinnostui pääyhteistyökumppanuudesta mm. siksi, että yhteistyökumppanina he pystyvät vaikuttamaan koulutettavaan teknologiaan sekä koulutuksen sisältöön.

Reagointikyky ja aktiivisuus keskiössä

Parhaimmillaan oppilaitosyhteistyön avulla työnantaja saa riveihinsä juuri ne halutut tulevaisuuden tekijät, joilla on oikeanlaista osaamista. – Koodareita tarvitaan aivan varmasti myös jatkossa ja siksi työnantajien on tärkeä panostaa tämän alan oppilaitosyhteistyöhön, telialaiset toteavat.

Yhteistyön tulee olla dynaamista ja oppilaitosten kyvykkyys sekä kehittyä että reagoida on ensiarvoisen tärkeää. Tämä korostuu erityisesti ohjelmistokehityksen alalla. -Teknologia kehittyy koko ajan eteenpäin. Esimerkiksi React on tänä päivänä todella käytetty teknologia, mutta parin vuoden päästä se voikin olla jo jokin muu. Siksi oppilaitosten tulee seurata kehitystä sekä aktiivisesti kysellä yrityksistä mitä kompetensseja työnantajat arvostavat tai mitä painopistealueita koulutuksessa olisi hyvä olla, sanovat telialaiset.

Telian mahdollisuudet vaikuttaa Business Collegen koodaajakoulutuksen sisältöön on toteutunut hyvin: – Ensimmäisten koulutusten jälkeen annoin palautetta esimerkiksi testauksen merkityksestä opetuksessa ja sitä onkin sen jälkeen lisätty opintoihin, Marianna muistelee.

Opiskelijasta työsuhteeseen

Haastattelussa mukana olleet Business Collegen alumnit Valentina ja Roman antoivat opiskelijan näkökulman yritysyhteistyöhön sekä siihen miten harjoittelusta alkanut työ on vastannut heidän odotuksiaan. Molemmat tulivat koodaajakoulutukseen kaupallisella pohjakoulutuksella, Valentinalla on merkonomin tutkinto Business Collegesta ja Roman on liiketalouden tradenomi. Lisäksi Valentinalla on maisterin tutkinto kielitieteistä. Ennen koodaajakoulutusta molemmat olivat suorittaneet erilaisia koodaukseen liittyviä lyhytkursseja. Roman oli myös ehtinyt koodata mm. ystävänsä levykaupalle verkkokaupan NodeJS:llä ennen kuin tie vei Business Collegeen.

Sekä Valentinalle että Romanille koulutuksen loppupuolella oleva DemoDay oli tulevan uran kannalta merkittävä tapahtuma, koska siellä he pääsivät näyttämään omaa osaamistaan sekä keskustelemaan potentiaalisten työantajien kanssa. Mariannan rohkaisemana molemmat hakivat harjoittelupaikkaa Telialta. – Halusin päästä Telialle harjoitteluun (ja sen jälkeen työsuhteeseen), koska uskoin että täällä on mahdollista kehittää omaa osaamistaan nopeasti. Tässä vaiheessa voin jo sanoa, että näin on todella tapahtunut. On hienoa, että ympärillä on myös kokeneita tiimiläisiä, joilta voin oppia todella paljon, Valentina kertoo.

Myös Romanille henkilökohtaiset kasvu- ja kehittymismahdollisuudet olivat tärkeitä tekijöitä harjoittelupaikkaa miettiessä: – Minulla oli paljon odotuksia oman ammattitaitoni kehittymisen suhteen ja Telialla ne ovat toteutuneet hyvin. Telialla panostetaan pitkäaikaisiin työsuhteisiin ja sillä oli myös vaikutusta hakeutumiseen. Työilmapiiri ja organisaation arvot tuntuivat myös omilta, Roman pohtii.

Jatkuva oppimisen teema on telialaisille selvästi tärkeä ja se nousi keskustelussa vahvasti esiin. Natalia, joka toimii myös Romanin esihenkilönä, totesi osuvasti: – Se, että ohjelmistokehittäjä osaa hyvin esimerkiksi jonkin teknologian tällä hetkellä ei riitä, vaan pärjätäkseen tarvitaan nimenomaan motivaatiota ja halua oppia jatkuvasti uutta.

Valentina Iakobson


Roman TuomistoNatalia Kaijalainen

Yhteistyö Telian ja Business Collegen välillä jatkuu edelleen. Kevään 2021 aikana Telia on mukana esimerkiksi koodaajakoulutuksen opiskelijoiden projektityöskentelyssä ja opiskelijat pääsevät tutustumaan Teliaan virtuaalisen yritysvierailun kautta.


Muita artikkeleita

Alhaalta löydät ajankohtaiset uutiset ja kirjoitukset.

Artikkeleita ei löytynyt.