Kansainvälisyys

Kansainvälinen yhteistyömme perustuu pitkäaikaisiin yhteistyökumppanuuksiin, joiden ansiosta kansainvälinen toimintamme on laajaa ja monimuotoista. Teemme yhteistyötä Pohjoismaissa, Saksassa, Isossa-Britanniassa, Irlannissa, Alankomaissa, Itävallassa, Kiinassa, Venäjällä ja USA:ssa sijaitsevien oppilaitosten, yritysten ja korkeakoulujen kanssa. Kansainvälinen yhteistyöverkostomme ulottuu Euroopan lisäksi Aasiaan ja Yhdysvaltoihin.

Yhteistyömuotoja ovat koulutuksen ja ohjaustoiminnan kehittämisprojektit sekä eripituiset opiskelija- ja asiantuntijavaihdot. Pitkäaikaiset kansainväliset suhteet ovat luoneet hyvän pohjan oppilaitoksemme kansainväliselle arvostukselle.

Opiskelijoiden kansainvälistyminen

Edistämme opiskelijoidemme kansainvälistymistä tarjoamalla heille jo opintojen alkuvaiheessa mahdollisuuksia valita eri kulttuureihin liittyviä opintoja sekä monipuolisia vieraiden kielten opintoja. Opiskelijat voivat osallistua kotimaassa ja ulkomailla toteutettaviin kansainvälisiin seminaareihin ja opintomatkoihin, jotka tapahtuvat opettajan ohjauksessa. Opiskelijoiden innostamiseksi kansainväliseen toimintaan ja monikulttuurisuuteen järjestämme tiedotustilaisuuksia ja teemapäiviä, joissa kansainväliseen toimintaan osallistuneet opiskelijat kertovat kokemuksistaan.

Opintojen edetessä tarjoamme opiskelijoillemme enemmän itsenäisyyttä edellyttäviä opiskelijavaihtoja, joissa opiskellaan ulkomailla yhteistyöoppilaitoksissa tai työpaikoilla. Opiskeluaikaisista opiskelijavaihdoista pisimmät ovat lukukauden mittaisia. Opiskelijavaihtoja tuemme myös taloudellisesti, sillä oppilaitos myöntää apurahoja ulkomailla suoritettaviin opintoihin. Oppilaitoksen apurahan lisäksi myös Suomen Liikemiesten kauppaopiston säätiöltä voi hakea tukea.

Vaihdoissa saavutetun kielitaidon ylläpitämiseksi ja kansainvälisessä ympäristössä tarvittavan osaamisen vahvistamiseksi tarjoamme opiskelijoille mahdollisuuden valita opintoja englanninkielisistä tutkinto-ohjelmastamme, jossa opiskelijaryhmät ovat monikulttuurisia.

Yhteistyöverkostomme tarjoaa lisäksi opiskelijoillemme mahdollisuuden jatkaa opintoja valmistumisen jälkeen alempaan korkeakoulututkintoon (bachelor) yhteistyöyliopistoissamme Englannissa ja USA:ssa.

Yhteistyökumppanimme maailmalla. Teksti jatkuu kuvan jälkeen.

Henkilöstön kansainvälistyminen

Monikulttuuristen ryhmien opettamisen ja ohjauksen lisäksi henkilöstöllämme on mahdollisuus parantaa kansainvälisen toiminnan valmiuksiaan ja kielitaitoaan osallistumalla kansainvälisiin kehittämisprojekteihin, toimia opintomatkan ohjaajana tai arvioijana, tai osallistua ulkomaanvaihtoon. Opettajavaihdot ovat avoinna opetushenkilökunnallemme, viikon mittaiseen asiantuntijavaihtoon hakeminen on mahdollista koko henkilöstölle. Oppilaitoksen johdon lisäksi koko henkilöstön sitoutuminen kansainvälisyyteen on tärkeää opiskelijoiden kansainvälisen toiminnan valmiuksia kehitettäessä.

Projektitoiminta

Oppilaitoksessamme on käynnissä useita kansainvälisiä kehittämisprojekteja ja opiskelijoiden ja henkilöstön kansainvälistä liikkuvuutta tukevia projekteja.

Tutustu käynnissä oleviin kansainvälisiin projekteihin tästä linkistä: kansainväliset projektit

Vierailut

Business College Helsingissä vierailee vuosittain useita asiantuntijoita ja opiskelijoita. Isännöimme vuosittain kansainvälistä opiskelijaseminaaria, vaihto-opiskelijoita ja opettajaharjoittelijoita.

Kansainvälisten asioiden palvelut

Kansainvälisten asioiden henkilöstö koostuu koulutusjohtajasta ja koordinaattoreista. Business College Helsingissä työskentelee kaksi kansainvälisten asioiden koordinaattoria. Koordinaattorit ovat kansainvälisten suhteiden asiantuntijoita, joiden tehtäviin kuuluu mm. kansainvälisten projektien hallintoa, kansainvälisten tapahtumien järjestämistä sekä opiskelijoiden ja henkilöstön ulkomaanjaksoihin liittyvät järjestelyt.

Kansainvälisten palveluiden yhteystiedot

koulutusjohtaja, kansainvälinen toiminta Kirsi Järvinen, kirsi.jarvinen@bc.fi

kansainvälisten asioiden koordinaattori Milla Holmberg | milla.holmberg@bc.fi | 050 336 9686

kansainvälisten asioiden koordinaattori Orsolya Simon | orsolya.simon@bc.fi | 044 775 6012