Taloushallinnon kouluttajan terveiset

Kari Alhola toimii pääkouluttajana Business College Helsingin ja Eduhousen yhteistyönä toteuttamassa liiketoiminnan erikoisammattitutkinnon (taloushallinto) koulutuksessa. Haastattelimme Karia koulutukseen liittyen.

Pääkouluttaja Kari Alhola

Työkokemus: Yrittäjänä vuodesta 2014 alkaen. Tarjoaa yrittäjille ja yrityksille talouden hallinnan ja veroneuvonnan palveluita. Aiemmin työskennellyt mm. Accountorilla vastaten osaamisen johtamisesta sekä Haaga-Heliassa koulutusalajohtajana. 

Koulutus: KTM 

Pedagoginen osaaminen: “Opettajan työ oli yksi minun unelma-ammateistani ja toimin valmistumiseni jälkeen hetken siinä roolissa. Kiinnostukseni oppimiseen on säilynyt ja olen myös opiskellut pedagogiikkaa omatoimisesti.” 

Kenelle suosittelet liiketoiminnan erikoisammattitutkinnon (taloushallinto) koulutusta? 

Koulutus soveltuu niin tilitoimistossa työskentelevälle kuin muissakin yrityksissä sekä julkishallinnon puolella toimivalle taloushallinnon ammattilaiselle. Yksi tärkeä ryhmä on ehdottomasti kirjanpitäjät, joiden toimenkuvissa on tapahtunut viime vuosien aikana paljon: rutiinitöitä on automatisoitu ja samalla tarve ymmärtää liiketoimintoja on entisestään kasvanut. 

Kuvaile lyhyesti koulutuksen taustalla olevia lähtökohtia. 

Tämän koulutuksen suunnittelun lähtökohtana on antaa osallistujalle monipuolisia työkaluja taloudenhallinnan asiantuntijatehtäviin. Valmennuksessa käsitellään mm. kannattavuuteen, vakavaraisuuteen ja maksuvalmiuteen liittyviä asioita käytännön konsultatiivisella otteella lukuisten case-esimerkkien kera.

Toimintatapamme tässä koulutuksessa on hyvin vuorovaikutteinen. Tarkastelemme aina myös reaalimaailman ilmiöitä. Talousihmisellä tulee olla liiketoimintaosaamista, jotta saa ns. oikeista asioista kiinni. 

Mitä valmennuspäivien aikana tapahtuu? 

Koulutus kestää reilun vuoden ja se sisältää yhdeksän valmennuspäivää Business Collegen tiloissa Helsingin Pasilassa. Valmennuspäivän toiminnallinen rakenne on yleensä melko samanlainen ja päivään valmistaudutaan etukäteen ennakkotehtävien avulla.

Osallistujat miettivät asioita aina omasta taustastaan ja näkökulmastaan lähtien. He myös valitsevat koulutuksessa itselleen omista asiakkaistaan ‘testiasiakkaan’. Testiasiakas voi olla yrityksen sisäinen asiakas tai ulkoinen asiakas. Hyvä esimerkki testiasiakkaan hyödyntämisestä on budjetin laatiminen. Budjettiprosessia mietitään testiasiakkaan kautta. Yhdessä ryhmän kanssa keskustelemme siitä, millaisia haasteita prosessissa ilmeni ja miten niitä ratkottiin. Mietimme myös yhdessä, miten asiaan liittyvää dialogia voisi kehittää. 

Mikä tässä koulutuksessa on kouluttajan näkökulmasta palkitsevinta? 

Paras fiilis syntyy, kun huomaa, että kaikki osallistujat saavat ns. jutun juuresta kiinni. Ensiksi käymme yhdessä läpi jotain haastavaksi koettua asiaa (esim. strategian vaikutus budjettiin) ja päivän lopussa osallistujat huomaavat, että ei se ollutkaan kovin kummallinen asia. Oivaltamisen ilo on palkitsevaa. 

Miksi juuri nyt on hyvä aika osallistua tähän koulutukseen? 

Digitalisaatio ja automatisointi lisääntyvät kiihtyvällä tahdilla, digitalisaatio tällä hetkellä suorastaan räjähdysmäisesti. Samaan aikaan on käynnissä kansainvälisen tason lainsäädäntöhankkeita kuten esimerkiksi rakenteelliset tilinpäätökset. Tämä tarkoittaa sitä, että taloushallinnon ammattilaisen on ymmärrettävä taustalla vaikuttavaa teknologiaa enemmän kuin aiemmin. 

Jos olet kiinnostunut kehittämään omaa taloushallinnon osaamistasi konkreettisin ja käytännönläheisin case-esimerkein, suosittelen lämpimästi tätä koulutusta.  

Hakuaikaa 24.4.2023 alkavaan liiketoiminnan erikoisammattitutkinnon koulutukseen on 31.3.2023 asti. Lue lisää.


Muita artikkeleita

Alhaalta löydät ajankohtaiset uutiset ja kirjoitukset.

Artikkeleita ei löytynyt.