Identiteetin- ja pääsynhallinnan (IAM) -kyberkoulutus, englannin kielellä

Koulutamme uusia kyberturvallisuuden osaajia identiteetin- ja pääsynhallintaan. Identiteetin- ja pääsynhallinnan (IAM) -kyberkoulutus on intensiivinen ja tiivis kokonaisuus, joka kestää vuoden 2023 tammikuusta toukokuun 2024 loppuun. Koulutusohjelma on suunniteltu ja se toteutetaan yhteistyössä kumppaniyrityksen kanssa. Yritys myös esittelee toimintaansa opiskelijoille sekä järjestää koulutusta priorisoimistaan aihealueista.  

Koulutus toteutetaan Pasilassa pidettävää orientaatiopäivää lukuun ottamatta 100 % etänä, joten voit hakeutua opiskelijaksi riippumatta asuinpaikkasi sijainnista. 


Tutkinto

Identity and Access Management (IAM) –koulutus, Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon osatutkinto (voit halutessasi suorittaa koko tutkinnon)


Kesto

17 kk


Kenelle

Henkilölle, joka haluaa työskennellä tietoturva-alan asiantuntijatehtävissä. Koulutus järjestetään englannin kielellä.Ajankohta

Seuraava aloitus ilmoitetaan myöhemmin.


Hakeminen

Seuraava hakuaika ilmoitetaan myöhemmin.


Pääsykoe

Haastattelu 14.-18.11.2022


Liiketoiminnan ja käyttäjien suojausta  

Identiteetin- ja pääsynhallinnan (IAM) avulla varmistetaan, että oikeat käyttäjät saavat oikean pääsyoikeuden oikeaan aikaan. Identiteetinhallinnan (IdM) avulla luodaan perusta automaattiselle ja luotettavalle tunnushallinnalle, sekä asiakkaille että henkilöstön työskentelyä varten. Pääsynhallinta (AM) tarkistaa henkilön identiteetin sekä senhetkiset pääsytiedot reaaliajassa ja parantaa asiakaskokemusta kertakirjautumisella useampaan palveluun.    

Opiskele kyberturvallisuuden asiantuntijaksi erikoistumalla digitaalisten identiteettien- ja pääsynhallintaan, joka on yksi tärkeimmistä tietoturvapalveluista ja johon myös GDPR nojaa.   

Opettajat ovat todella mukavia. On hyvä, kun heidän opetuksensa lähtee perusteista. Jotkut opiskelijat ovat kuitenkin jo käytännössä valmiita IT-ammattilaisia. Meillä on Discordissa monta kanavaa ja edistyneemmät voivat tehdä tehtäviä eteenpäin.

Lue IAM-opiskelijan Timon haastattelu

Lue kyberturvallisuusalan opiskelijan Juhon haastattelu »

Tietoturva-alan asiantuntijatyöhön käytännönläheisillä opinnoilla  

Identity and Access Management (IAM) -koulutus toteutetaan päätoimisena koulutuksena. Koulutus on hyvin käytännönläheistä verrattuna vastaaviin korkeakouluopintoihin. Tarve alan asiantuntijoista on suuri, koska palvelujärjestelmien määrä kasvaa ja käytännössä kaikissa niissä tarvitaan identiteetin- ja pääsynhallintaa. IAMiin keskittyvää koulutusta on Suomessa tarjolla vähän ja myös sen vuoksi alan osaajilla on hyvät työllistymismahdollisuudet. Opiskelijoiden käytössä on Windows-ympäristö ja kannettavat tietokoneet.  Tietokoneet jaetaan opiskelijoille orientaatiopäivässä Pasilassa. 

Pääyhteistyökumppanit 

Pääyhteistyökumppanit IAM-koulutuksessa ovat: 

Näin alanvaihtajien päätoiminen IAM-kyberkoulutus etenee vuonna 2023-2024

Tammikuusta joulukuuhun 2023 opiskellaan etänä Teamsin välityksellä opettajien johdolla. Syyslukukaudella koulutusta järjestetään yhdessä ID Northin kanssa.  

Opintojen loppuaika kevätlukukaudella 2024 vietetään työelämässä oppien. Harjoittelun suositeltu kesto on 5 kk. 

Opintoluettelo   

Koulutuksessa opetetaan vain digitaalisen identiteetin ja käyttöoikeuksien hallinnan työn kannalta keskeisimmät tutkinnon osat tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnosta:  

  • Tieto- ja viestintätekniikan perustehtävät  
  • Teknisessä tukipalvelussa toimiminen  
  • Järjestelmätuessa toimiminen  
  • Kyberturvallisuuden ylläpitäminen  

Kevät 2023 
Päätelaitteet ja käyttöjärjestelmät 
Tietoliikenne 
M365 ja Google Workspace 
IT-palveluprosessit 
Active Directory ja Azure AD

Syksy 2023 
Intune ja Autopilot
Kyberturvallisuuden perusteet
IAM 

Päätoimisiin opintoihin haastattelun kautta 

Identeetin- ja pääsynhallinta (IAM) -koulutukseen ei ole pääsykoetta. Sopivimmat hakijat valitaan haastatteluun. Haastatteluiden perusteella ryhmään valitaan noin 30 opiskelijaa. Tärkeintä on hyvä motivaatio, joten jos sinä todella haluat aloittaa uran kyberturvallisuuden osaajana, sinulla on hyvä mahdollisuus päästä mukaan!  

Valintaperusteet  

Hakemus: 0-5 valintapistettä (arvioidaan hakijan motivaatiota, urasuunnitelmaa sekä tietotekniikan pohjaosaamista)  

Suomen kielen osaaminen: 0 – 1 valintapistettä (äidinkieli, toinen kieli suomena tai YKI 4 –tason todistettu osaaminen: 1 valintapiste)  

Pohjakoulutus: 0 – 1 valintapistettä aiemmin suoritetusta alemmasta tai ylemmästä korkeakoulututkinnosta.

Haastattelu: 0-5 valintapistettä  

Hakijat kutsutaan haastatteluun hakemuksen, suomen kielen osaamisen sekä pohjakoulutuksen valintapisteiden summan perusteella.   

Opiskelijavalinta tehdään haastattelun ja suomen kielen osaamisen valintapisteiden summan perusteella. Pisteiden ollessa tasan, valintajärjestys ratkaistaan haastattelun valintapisteiden perusteella. Haastattelupisteidenkin ollessa tasan, valintajärjestys ratkaistaan hakemuksen valintapisteiden perusteella. Kaikkien pisteiden ollessa tasan valinta tehdään arvonnalla. 

Koulutukseen osallistuminen edellyttää hyvää englannin kielen taitoa. Katso englannin kielen vaatimukset täältä.

Opiskelijalla tulee olla voimassa oleva oleskelulupa opintojen alkaessa. Ilmoittautumisen yhteydessä on esitettävä suomalaisen viranomaisen myöntämä henkilöllisyystodistus tai Suomen oleskelulupa.

Sittenkin koko IT-tukihenkilön tutkinto ja jatko-opiskelu töiden ohella? 

Jos haluatkin suorittaa tämän osatutkinnon lisäksi koko IT-tukihenkilön tutkinnon (tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto), opiskellaan puuttuvat osat ajasta ja paikasta riippumattomassa verkko-oppimisympäristössä. Tarvittaessa saat puuttuviin kokonaisuuksiin opettajiltamme ohjausta tiloissamme.  

Jos haluat jatkaa alan korkeakouluopintoja töiden ohella, perustutkinnosta voit hakeutua jatkamaan jatko-opintoväylien kautta Haaga-Heliaan tietojenkäsittelyn tradenomiksi tai Metropoliaan ICT-insinööriksi (Metropolian jatko-opintoväylä vain täysiaikaisesti opiskeleville). Jatko-opintoväylän opiskelijana voit saavuttaa aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen kautta lähes vuoden korkeakouluopinnot perustutkinnossa saavutetusta osaamisesta.  

Lisätietoja 

hakumenettelystä opintotoimisto, opintotoimisto@bc.fi 
sisällöstä Juha Vuorinen, juha.vuorinen@bc.fi