Identiteetin- ja pääsynhallinnan (IAM) -kyberkoulutus

Koulutamme uusia kyberturvallisuuden osaajia identiteetin- ja pääsynhallintaan. Identiteetin- ja pääsynhallinnan (IAM) -kyberkoulutus on intensiivinen ja tiivis kokonaisuus, joka kestää vuoden 2022 tammikuusta toukokuun 2023 loppuun. Koulutusohjelma on suunniteltu ja toteutetaan yhteistyössä kumppaniyritysten kanssa. Yritykset myös esittelevät toimintaansa opiskelijoille sekä järjestävät koulutusta priorisoimistaan aihealueista.  

Koulutus toteutetaan orientaatiopäivää lukuun ottamatta 100 % etänä, joten voit hakeutua opiskelijaksi riippumatta asuin- tai työpaikkasi sijainnista. 

Voit hakeutua alanvaihtajille suunniteltuun päätoimiseen koulutusohjelmaan tai kehittää osaamistasi nykyisessä työssäsi ja hakeutua työn ohella toteutettavaan IAM-koulutukseen


Tutkinto

Identity and Access Management (IAM) –koulutus, Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon osatutkinto (voit halutessasi suorittaa koko tutkinnon)


Kesto

17 kk


Kenelle

Henkilölle, joka haluaa työskennellä tietoturva-alan asiantuntijatehtävissä.Ajankohta

Koulutus alkaa 11.1.2022.


Hakeminen

Hakuaika 3.9. – 28.11.2021.

Tavoitteena kehittää osaamistasi IT-alan työssäsi? Haku työn ohella toteutettavaan koulutukseen »


Pääsykoe

Haastattelu 8.-12.11.2021


Liiketoiminnan ja käyttäjien suojausta  

Identiteetin- ja pääsynhallinnan (IAM) avulla varmistetaan, että oikeat käyttäjät saavat oikean pääsyoikeuden oikeaan aikaan. Identiteetinhallinnan (IdM) avulla luodaan perusta automaattiselle ja luotettavalle tunnushallinnalle, sekä asiakkaille että henkilöstön työskentelyä varten. Pääsynhallinta (AM) tarkistaa henkilön identiteetin sekä senhetkiset pääsytiedot reaaliajassa ja parantaa asiakaskokemusta kertakirjautumisella useampaan palveluun.    

Opiskele kyberturvallisuuden asiantuntijaksi erikoistumalla digitaalisten identiteettien- ja pääsynhallintaan, joka on yksi tärkeimmistä tietoturvapalveluista ja johon myös GDPR nojaa.   

Opettajat ovat todella mukavia. On hyvä, kun heidän opetuksensa lähtee perusteista. Jotkut opiskelijat ovat kuitenkin jo käytännössä valmiita IT-ammattilaisia. Meillä on Discordissa monta kanavaa ja edistyneemmät voivat tehdä tehtäviä eteenpäin.

Lue IAM-opiskelijan Timon haastattelu

Lue kyberturvallisuusalan opiskelijan Juhon haastattelu »

Tietoturva-alan asiantuntijatyöhön käytännönläheisillä opinnoilla  

Identity and Access Management (IAM) -koulutus toteutetaan sekä päätoimisena koulutuksena alanvaihtajille että työn ohessa jo IT-alalla työskenteleville. Koulutus on hyvin käytännönläheistä verrattuna vastaaviin korkeakouluopintoihin. Tarve alan asiantuntijoista on suuri, koska palvelujärjestelmien määrä kasvaa ja käytännössä kaikissa niissä tarvitaan identiteetin- ja pääsynhallintaa. IAMiin keskittyvää koulutusta on Suomessa tarjolla vähän ja myös sen vuoksi alan osaajilla on hyvät työllistymismahdollisuudet. Opiskelijoiden käytössä on Windows-ympäristö ja kannettavat tietokoneet.   

Pääyhteistyökumppanit 

Pääyhteistyökumppanit IAM-koulutuksessa ovat: Näin alanvaihtajien päätoiminen IAM-kyberkoulutus etenee vuonna 2022-2023

Tammikuusta joulukuuhun 2022 opiskellaan etänä Teamsin välityksellä opettajien johdolla. Syyslukukaudella koulutusta järjestetään yhdessä Pulsen Integrationin ja CSIT:n kanssa.  

Opintojen loppuaika kevätlukukaudella 2023 vietetään työelämässä oppien. Harjoittelun suositeltu kesto on 5 kk. 

Opintoluettelo   

Koulutuksessa opetetaan vain digitaalisen identiteetin ja käyttöoikeuksien hallinnan työn kannalta keskeisimmät tutkinnon osat tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnosta:  

  • Tieto- ja viestintätekniikan perustehtävät  
  • Teknisessä tukipalvelussa toimiminen  
  • Järjestelmätuessa toimiminen  
  • Kyberturvallisuuden ylläpitäminen  

Kevät 2022 
Linux palvelualustana 
Tietoliikenne 
IT-palveluprosessit ja Active Directory 
Tietokannat 
Autopilot 
Tiedon synkronointi 
Identiteetinhallinta 
Pääsynhallinta 

Syksy 2022 
IAM integroivana palveluna 
Tiedon synkronointi 
Johdatus pääkäyttäjätunnusten hallintaan 
Keskitetty lokien hallinta 

Työn ohessa toteutettava IAM-kyberkoulutus IT-alan työssä toimiville 

Koulutuksen kokonaiskesto on noin vuoden. Koulutusohjelma sisältää 19 koulutuspäivää (noin 2 pv / kk). Orientaatiopäivää Helsingissä lukuun ottamatta koulutuspäivät toteutetaan etäopetuksena, joten voit osallistua koulutukseen riippumatta yrityksesi tai asuinpaikkasi sijainnista. Koulutus työn ohessa on maksuton.

Opintojen aikana kehität ammattitaitoasi soveltamalla koulutuksessa saamiasi oppeja käytännön työssäsi IT-alalla. Koulutuksen myötä tulet näin kehittäneeksi työtäsi ja toimintaasi IT-alan ammattilaisena sekä oman tiimisi ja organisaatiosi toimintaa. 

Koulutuksen yhteydessä suoritat tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon osia antamalla näytöt käytännön työtehtävissä, omalla työpaikallasi.  

Tutustu koulutuspäivien alustavaan aikatauluun ja sisältöön »

Voit osallistua koulutukseen ja suorittaa tutkinnon ns. omaehtoisina opintoina tai solmimalla työnantajan kanssa oppisopimuksen. Molemmat opiskelumuodot edellyttävät työpaikkaa alan työtehtävien parissa

Keskustele työnantajasi kanssa mahdollisuudesta aloittaa opinnot oppisopimuksella. Katso mitä oppisopimuskoulutus tarkoittaa. 

Lue mitä eroa on oppisopimuskoulutuksella ja omaehtoisilla opinnoilla »

Työn ohessa toteutettavaan koulutukseen valitaan haastatteluiden perusteella noin 10 opiskelijaa. Paikat täytetään hakujärjestyksessä, mikäli hakukriteerit täyttäviä hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja. Aloitamme haastattelut jo ennen hakuajan päättymistä. 

Päätoimisiin opintoihin haastattelun kautta 

Identeetin- ja pääsynhallinta (IAM) -koulutukseen ei ole pääsykoetta. Sopivimmat hakijat valitaan haastatteluun. Haastatteluiden perusteella ryhmään valitaan noin 25 opiskelijaa. Tärkeintä on hyvä motivaatio, joten jos sinä todella haluat aloittaa uran kyberturvallisuuden osaajana, sinulla on hyvä mahdollisuus päästä mukaan!  

Valintaperusteet  

Hakemus: 0-5 valintapistettä (arvioidaan hakijan motivaatiota, urasuunnitelmaa sekä tietotekniikan pohjaosaamista)  

Pohjakoulutus: 0-2 valintapistettä hakemusvaiheessa, 0-1 haastatteluvaiheessa (vähintään alempi korkeakoulututkinto: 1 valintapiste, vähintään ylempi korkeakoulututkinto tai vähintään alempi korkeakoulututkinto tekniikasta, luonnontieteistä tai liiketaloudesta: 2 valintapistettä). Haastatteluvaiheessa kaikista aiemmin suoritetuista korkeakoulututkinnoista saa 1 valintapisteen.  

Haastattelu: 0-5 valintapistettä  

Hakijat kutsutaan haastatteluun hakemuksen valintapisteiden sekä pohjakoulutuksen valintapisteiden summan perusteella.  

Opiskelijavalinta tehdään haastattelun valintapisteiden sekä pohjakoulutuksen valintapisteiden summan perusteella. Pisteiden ollessa tasan, valintajärjestys ratkaistaan haastattelun valintapisteiden perusteella. Haastattelupisteidenkin ollessa tasan, valintajärjestys ratkaistaan hakemuksen valintapisteiden perusteella. Kaikkien pisteiden ollessa tasan valinta tehdään arvonnalla.

Sittenkin koko IT-tukihenkilön tutkinto ja jatko-opiskelu töiden ohella? 

Jos haluatkin suorittaa tämän osatutkinnon lisäksi koko IT-tukihenkilön tutkinnon (tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto), opiskellaan puuttuvat osat ajasta ja paikasta riippumattomassa verkko-oppimisympäristössä. Tarvittaessa saat puuttuviin kokonaisuuksiin opettajiltamme ohjausta tiloissamme.  

Jos haluat jatkaa alan korkeakouluopintoja töiden ohella, perustutkinnosta voit hakeutua jatkamaan jatko-opintoväylien kautta Haaga-Heliaan tietojenkäsittelyn tradenomiksi tai Metropoliaan ICT-insinööriksi (Metropolian jatko-opintoväylä vain täysiaikaisesti opiskeleville). Jatko-opintoväylän opiskelijana voit saavuttaa aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen kautta lähes vuoden korkeakouluopinnot perustutkinnossa saavutetusta osaamisesta.  

Lisätietoja 

hakumenettelystä opintotoimisto, opintotoimisto@bc.fi 
sisällöstä Pekka Väisänen, pekka.vaisanen@bc.fi