Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Toimitko johtotehtävissä yksityisellä tai julkisella sektorilla? Työskenteletkö asiantuntijatehtävissä johtaen tulosyksikön toimintaa? Vaikutatko päätöksilläsi yrityksen toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen? Jos vastasit ”Kyllä” joihinkin edellä mainittuihin kysymyksiin, johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto on juuri sinua varten!


Tutkinto

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto


Kesto

n. 1 vuosi


Kenelle

Johtamistehtävissä toimivalle, yrityksen johtajalle tai asiantuntijalle, jolla on organisaatiossa oma vastuualue johdettavanaan


Hinta

Osallistumismaksu oppisopimuksella opiskellessa 250 €, muutoin 650 €


Ajankohta

Seuraava koulutus alkaa 19.9.2019


Hakeminen

Hae koulutukseen 13.5. – 8.9.2019.

Koulutus tarjoaa kokeneiden huippukouluttajiemme johdolla viimeisimpien johtamistutkimusten tarjoamaa tietoa sekä konkreettisia ja toimivia työkaluja avuksesi omaan johtamiseesi. Opinnoissa käsiteltävät teemat ja aiheet kytkeytyvät tiiviisti johtamisen keskeisiin osa-alueisiin.

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto -opintojen suorittamisen jälkeen sinulla on entistä paremmat valmiudet tehdä strategiatyöstä jatkuva, osallistava johtamisprosessi, jossa strategisia toimintamalleja johdetaan organisaatiossa käytäntöön läpi linjan. Kehität ja tehostat oman vastuualueesi tuloksellista toimintaa sekä kehität ja hiot omia johtamistaitojasi. Näillä avaimilla onnistut vaativissa ja haastavissa johtamistehtävissä, ja avaat oven mahdollisuuksille, jotka vievät sinua urallasi eteenpäin.

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkintoon valittavalta henkilöltä edellytetään mahdollisuutta suunnitella ja organisoida yrityksen tai oman vastuualueensa toimintaa ja taloutta sekä johtaa ja kehittää yrityksen tai oman vastuualueen henkilöstöä ja työhyvinvointia. Tutkintoon liittyvien opintojen aikana syvennät osaamistasi liiketoimintaprosessien kehittämisessä ja erilaisissa johtamiskäytännöissä.

Koulutuksen sisältö

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnossa suoritat kolme tutkinnon osaa.

Pakollinen tutkinnon osa:

  • Johtajana toimiminen

Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitset kaksi:

  • Strategiatyön johtaminen
  • Projektin johtaminen
  • Työyhteisön kehittämisen johtaminen
  • Henkilöstön ja osaamisen johtaminen
  • Asiakkuuksien johtaminen
  • Talouden johtaminen
  • Tuotanto- tai palveluprosessien johtaminen

Tutkinnossa olennaista on toiminnan johtaminen ja suunnittelu sekä toimintojen kehittäminen eri osa-alueilla. Valinnaisten tutkinnon osien mukaisesti suunnittelet omaa organisaatiotasi hyödyttävät kehittämishankkeet, jotka johdat ja toteutat opintojen kuluessa. Paitsi toiminnan suunnittelu ja kehittäminen myös tuon toiminnan arviointi sekä oman johtamistoiminnan reflektointi kuuluvat keskeisesti johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkintoon.

Valitset yhdessä ohjaajamme kanssa tutkinnon suorittamistasi parhaiten tukevat opinnot koulutustarjonnastamme. Koulutustarjotin julkaistaan kevättalven 2019 kuluessa.

Toteutustapa ja kesto

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Koulutus sisältää n. 10-12 lähiopetuspäivää aikuiskoulutuksemme opetustiloissa Pasilassa (noin yksi päivä/kk). Opintoja tuetaan pienryhmäohjauksella sekä ohjauksella verkossa, puhelimitse ja Skype-palaverein ja henkilökohtaisin ohjaustapaamisin.

Itse koulutus on hyvin käytännönläheistä ja lähipäivien sisältö on suunniteltu siten, että se tukee tutkinnon suorittamista. Opiskelijat mm. käsittelevät case-esimerkkien avulla erilaisia työelämän tilanteita ja jakavat keskenään omia kokemuksiaan johtajuuden haasteista ja mahdollisuuksista. Opintojen kuluessa pääset verkostoitumaan ja oppimaan muilta.

Lähipäivien opetukseen liittyen saat myös omaan työhösi liittyviä oppimistehtäviä, joissa sovellat lähipäivinä oppimaasi. Oppimistehtäviin saat palautetta kouluttajilta ja niiden tuotoksia voit hyödyntää aineistona, kun osaamistasi arvioidaan.

Koulutuksen yhteydessä toteutetaan myös johtajuusarviointi, jonka avulla tunnistat vahvuuksiasi ja kehittymistarpeitasi johtajana. Arvioinnin tuloksia käydään läpi lähiopetusjaksolla.

Opintojen ajan sinulla on käytössäsi KauppakamariTieto – sähköinen palvelu, jossa on mm. monipuolinen valikoima alan kirjallisuutta ja artikkeleita hyödynnettävänäsi. Lisäksi käytössäsi verkko-oppimisympäristöömme kerätty aineisto.

Ammattitaitoiset ja pidetyt kouluttajamme sparraavat sinua eteenpäin opinnoissasi ja antavat palautetta oppimistehtävistäsi. Tutkinnon suorittamisessa sinua ohjaa lisäksi oppilaitoksen ohjaaja.

Koulutuksen kesto on noin 1 vuosi. Opintojen alussa laadit yhdessä oppilaitoksen ohjaajan kanssa henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman, HOKS:in, jossa määritellään oma henkilökohtainen opintopolkusi.

Tutkinnon suorittaminen

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suoritat näyttöinä käytännön johtamistehtävissä omalla työpaikallasi. Tutkinnon suorittaaksesi sinulla tulee olla mahdollisuus tehdä monipuolisia johtamistyön tehtäviä niin, että pystyt näyttämään tutkinnon perusteissa määriteltyjen ammattitaitovaatimusten mukaisen osaamisen kattavasti. Tutustu johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon perusteisiin »

Opintojen kuluessa kehität omaa ammattitaitoasi ja sittemmin osoitat johtamistaitosi aidossa käytännön työtehtävissä omalla työpaikallasi (näytöt) tutkinnon perusteissa edellytettyjen ammattitaitovaatimusten mukaisesti. Työpaikaltasi tulee valita sinulle arvioija, joka arvioi osaamistasi suullisesti ja kirjallisesti. Näytöt suoritat koulutuksen edetessä, opintojen alussa tehdyn suunnitelman mukaisesti.

Voit osoittaa tutkinnossa tai jossain tutkinnon osassa vaadittavan osaamisen myös osallistumatta tutkintokoulutukseen edellyttäen, että olet hankkinut tarvittavan ammattitaidon aiemmin opintojen ja/tai työkokemuksen kautta. Tällöin laadit ensin näyttösuunnitelman ja kun näyttösuunnitelmasi on hyväksytty, näytät osaamisesi työpaikallasi. Kysy lisätietoja tutkinnon vastuuhenkilöltä.

Seuraava tutkinnon aloitus ja hakuaika

Seuraava johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkintokoulutus alkaa 19.9.2019.

Opiskelijavalinnoissa hakukriteerinä on työtehtävien soveltuvuus tutkinnon suorittamiseen eli koulutukseen päästäksesi sinun tulee johtaa yrityksen tai organisaation toimintaa tai sinulla tulee olla organisaatiossasi jokin vastuualue, jonka toimintaa johdat. Opiskelijavalinnoissa kiinnitetään huomiota myös hakijan aikaisempaan koulutukseen ja alan työkokemukseen.

Hinta

Voit osallistua koulutukseen ja suorittaa tutkinnon ns. omaehtoisina opintoina tai oppisopimuskoulutuksena, solmimalla työnantajan kanssa oppisopimuksen.

  • Omaehtoisessa koulutuksessa osallistumismaksu on 650 €.
  • Oppisopimuskoulutuksessa osallistumismaksu on 250 €.

Keskustele työnantajasi kanssa mahdollisuudesta aloittaa opinnot oppisopimuksella. Lue lisää, mitä lisäkoulutuksen oppisopimuskoulutus tarkoittaa.

Maksuehdot

Osallistumisen koulutukseen voi perua ilman kuluja orientaatiotilaisuuteen asti. Jos osallistumista ei peruta viimeistään orientaatiotilaisuutta seuraavana päivänä, perimme osallistumismaksun kokonaisuudessaan. Erääntyneet laskut perimme Intrum Justitian kautta.

Opiskelupaikan vastaanoton peruminen on aina tehtävä kirjallisesti (sähköpostitse) kyseisen opiskeluryhmän tutkinnon suorittamisesta vastaavalle henkilölle.

Lasku osallistumismaksusta lähetetään opiskelijan ilmoittamaan osoitteeseen (opiskelijan kotiosoitteeseen, tai yritykselle, jonka opiskelija on ilmoittanut maksajaksi) orientaatiotilaisuuden jälkeen.

Opiskelun keskeytys ei oikeuta opiskelumaksun palautukseen.

Yhteystiedot

Ira Karlström, koulutusasiantuntija | ira.karlstrom@bc.fi  | 040 901 4668
Tea Huikko, koulutuskoordinaattori | tea.huikko@bc.fi | 040 726 1255