Johtamisen erikoisammattitutkinto

Toimitko johto- tai keskijohdossa yksityisellä tai julkisella sektorilla? Työskenteletkö asiantuntijatehtävissä? Johdatko omaa yksikköä? Oletko tulosvastuullinen esimies? Vaikutatko päätöksilläsi yrityksen kehittymiseen? Jos vastasit kyllä joihinkin edellä mainittuihin kysymyksiin, hae johtamisen erikoisammattitutkinnon opintoihin. JET-tutkinto on työelämässä erittäin arvostettu.


Tutkinto

Johtamisen erikoisammattitutkinto


Kesto

n. 1 vuosi


Kenelle

Vahva kokemus johtamisesta tai esimiestyöstä


Hinta

Oppisopimus tai 650€ osallistumismaksu


Ajankohta

Seuraava koulutus keväällä 2019.

Johtamisen erikoisammattitutkinnossa keskeistä ovat toiminnan johtaminen, ihmisten johtaminen ja oman johtajuuden kehittäminen. Opintojen aikana syvennät osaamistasi liiketoimintaprosessien kehittämisessä ja erilaisissa johtamiskäytännöissä. Koulutus tarjoaa kokeneiden, huippukouluttajiemme johdolla viimeisimpien johtamistutkimusten tarjoamaa tietoa sekä konkreettisia ja toimivia työkaluja avuksesi omaan johtamiseesi.

Opinnoissa käsiteltävät teemat ja aiheet kytkeytyvät tiiviisti johtamisen keskeisiin osa-alueisiin. Asiat, joihin opintojen aikana pureudut, ovat mm.

 • strategia
 • henkilöstön johtaminen ja kehittäminen,
 • asiakkuuksien ja verkostojen johtaminen,
 • tuottavuuden ja talouden johtaminen, prosessien ja laadun johtaminen,
 • palvelumuotoilun keinot sekä oman johtajuuden kehittäminen

Kaikki nämä ovat tärkeitä aiheita työelämän jatkuvan muutoksen keskellä.

Johtamisen erikoisammattitutkinto-opintojen suorittamisen jälkeen sinulla on entistä paremmat valmiudet tehdä strategiatyöstä jatkuva, osallistava johtamisprosessi, jossa strategisia toimintamalleja johdetaan organisaatiossa käytäntöön läpi linjan. Kehität ja tehostat oman yksikkösi tuloksellista toimintaa, ja kehität ja hiot omia johtamis- ja verkostoitumistaitojasi. Näillä avaimilla onnistut vaativissa ja haastavissa johtamistehtävissä, ja avaat oven mahdollisuuksille, jotka vievät sinua urallasi eteenpäin.

Tutustu tutkinnon perusteisiin. Sieltä löydät ne ammattitaitovaatimukset, jotka tutkinnon suorittajalta edellytetään. Johtamisen erikoisammattitutkinnon perusteet 

Tutkinnon suorittaminen edellyttää vahvaa käytännön kokemusta esimiestyöstä ja johtamisesta.

Koulutuksen sisältö

Johtamisen erikoisammattitutkinnossa suoritat kaksi tutkinnon osaa.

Pakollinen tutkinnon osa:

 • Johtajana toimiminen

Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitset yhden:

 • Henkilöstön johtaminen
 • Asiakkuuksien johtaminen
 • Tuotannon johtaminen
 • Verkostojen johtaminen

Valitset yhdessä ohjaajasi kanssa tutkinnon suorittamistasi parhaiten tukevat opinnot koulutustarjonnastamme: Johtamisen ja esimiestyön koulutustarjonta »

Opinnoissa on hyvin olennaista toiminnan johtaminen ja toimintojen kehittäminen eri osa-alueilla. Niinpä opiskelija suunnitteleekin omassa organisaatiossaan yritystä hyödyttävän kehittämisprojektin, jonka hän johtaa ja toteuttaa opintojen aikana. Projektin kohde sovitaan yhdessä opiskelijan ja tämän esimiehen sekä oppilaitoksen ohjaajan kanssa.

Toteutustapa ja kesto

Johtamisen erikoisammattitutkinto toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Koulutus sisältää n. 10 lähiopetuspäivää aikuiskoulutuksemme opetustiloissamme Pasilassa (noin yksi päivä/kk) sekä tutkinnon ohjausta pienryhmissä. Lisäksi opiskelet omalla työpaikallasi, käytännön johtamistyötä tehden.

Koulutus on hyvin käytännönläheistä ja lähipäivien sisältö on suunniteltu siten, että se tukee tutkinnon suorittamista. Opiskelijat mm. käsittelevät case-esimerkkien avulla erilaisia työelämän tilanteita ja jakavat keskenään omia kokemuksiaan johtajuuden haasteista ja mahdollisuuksista. Pääset verkostoitumaan ja oppimaan muilta! Lähipäivien opetuksen yhteydessä annetaan omaan työhön liittyviä oppimistehtäviä, joiden tuotokset toimivat myös osana tutkinnon arviointia.

Teet myös 360-johtajuusarvioinnin, jonka avulla tunnistetaan vahvuuksiasi ja kehittymistarpeitasi esimiehenä. Arvioinnin tuloksia käydään läpi lähiopetusjaksolla.

Ammattitaitoiset ja pidetyt kouluttajamme sparraavat sinua eteenpäin opinnoissasi ja antavat palautetta oppimistehtävistäsi. Tutkinnon suorittamisessa sinua ohjaa lisäksi oppilaitoksen nimeämä ohjaaja. Opintojen ajan sinulla on käytössäsi KauppakamariTieto – sähköinen palvelu, jossa on mm. monipuolinen valikoima alan kirjallisuutta ja artikkeleita hyödynnettävänäsi.

Koulutuksen kesto on noin 1 vuosi. Opintojen alussa laadit yhdessä oppilaitoksen ohjaajan ja työpaikkaohjaajasi kanssa henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman, joka tukee tutkinnon suorittamistasi. Siinä huomioidaan aiempi osaamisesi ja tarkennetaan, minkälaista osaamista sinun tarvitsee vielä hankkia ja minkälaisella aikataululla suoritat tutkintosi. Näin oma, henkilökohtainen opintopolkusi täsmentyy.

Johtamisen erikoisammattitutkinto suoritetaan näyttöinä käytännön johtamistehtävissä omalla työpaikallasi, joten tutkinnon suorittaminen edellyttää alan työpaikkaa. Sinulla tulee olla mahdollisuus tehdä monipuolisia johtamistyön tehtäviä niin, että voit näyttää tutkinnon perusteissa vaadittavan osaamisen kattavasti. Kehität siis aikuisopiskeluna omaa ammattitaitoasi ja osoitat omat johtamistaitosi aidossa käytännön johtamistyössä omalla työpaikallasi (näytöt), tutkinnon perusteissa edellytettyjen ammattitaitovaatimusten mukaan. Työpaikaltasi tulee valita sinulle arvioija (työelämäarvioija), joka arvioi osaamistasi suullisesti ja kirjallisesti. Näytöt suoritat koulutuksen edetessä, opintojen alussa tehdyn suunnitelman mukaisesti.

Voit osoittaa ammattitutkinnossa vaadittavan osaamisen myös osallistumatta tutkintokoulutukseen edellyttäen, että olet hankkinut tarvittavan ammattitaidon aiemmin opintojen ja/tai työkokemuksen kautta. Tällöin laadit näyttösuunnitelman ja menet suoraan näyttöihin, eli näytät osaamisesi työpaikallasi. Kysy lisätietoja tutkinnon vastuuhenkilöltä.

Seuraava tutkinnon aloitus ja hakuaika

Seuraava johtamisen erikoisammattitutkintokoulutus alkaa keväällä 2019. Tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Opiskelijavalinnoissa hakukriteerinä on työtehtävien soveltuvuus (= tutkintoon hakijalla on vastuualue, jota hän johtaa). Opiskelijavalinnoissa kiinnitetään huomiota myös hakijan aikaisempaan koulutukseen ja alan työkokemukseen.

Hinta

Voit suorittaa tutkinnon omaehtoisesti tai solmimalla työnantajan kanssa oppisopimuksen:

 • Omaehtoinen koulutus = opiskelija maksaa osallistumismaksun, 650 €
 • Oppisopimuskoulutus = koulutus on opiskelijalle maksutonta.

Keskustele työnantajasi kanssa mahdollisuudesta aloittaa opinnot oppisopimuksella ja lue lisää, mitä oppisopimuskoulutus tarkoittaa.

Maksuehdot

Osallistumisen koulutukseen voi perua ilman kuluja orientaatiotilaisuuteen asti. Jos osallistumista ei peruta viimeistään orientaatiotilaisuutta seuraavana päivänä, perimme osallistumismaksun kokonaisuudessaan. Erääntyneet laskut perimme Intrum Justitian kautta.

Opiskelupaikan vastaanoton peruminen on aina tehtävä kirjallisesti (sähköpostitse) kyseisen opiskeluryhmän tutkinnon suorittamisesta vastaavalle henkilölle.

Lasku osallistumismaksusta lähetetään opiskelijan ilmoittamaan osoitteeseen (opiskelijan kotiosoitteeseen, tai yritykselle, jonka opiskelija on ilmoittanut maksajaksi) orientaatiotilaisuuden jälkeen.

Opiskelun keskeytys ei oikeuta opiskelumaksun palautukseen.

Yhteystiedot

Ira Karlström, koulutusasiantuntija | ira.karlstrom@bc.fi  | 040 901 4668
Tea Huikko, koulutuskoordinaattori | tea.huikko@bc.fi | 040 726 1255

Järjestämme myös räätälöityjä, yrityskohtaisia toteutuksia – kysy lisää!