Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Kaipaatko uusia ideoita johtamiseesi tai päivitystä johtamisosaamiseesi? Haluatko vahvistaa taitojasi vastuualueesi toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä? Toivotko saavasi työkaluja henkilöstöjohtamiseen? Haluatko tulla paremmaksi liideriksi? Vai onko talouden johtaminen haasteesi?

Business Collegen johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon koulutus tarjoaa mahdollisuuden kehittyä johtamisen eri osa-alueilla tavoitteellisesti toimintaa eteenpäin luotsaavaksi johtajaksi. Jos siis haluat kehittyä johtajana, tämä koulutus on juuri sinulle!


Tutkinto

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto, johtamisen ja yritysjohtamisen osaamisala


Kesto

n. 1 vuosi


Kenelle

Johtamistehtävissä toimivalle, yrityksen johtajalle tai asiantuntijalle, jolla on organisaatiossa oma vastuualue johdettavanaanHinta

Osallistumismaksu oppisopimuksella opiskellessa 250 €, muutoin 650 €
Maksu-ja peruutusehdot »


Ajankohta

Seuraava koulutus alkaa 14.9.2023.


Hakeminen

Hakuaika 31.3. – 18.8.2023. Hae koulutukseen »


Koulutus tarjoaa kokeneiden huippukouluttajiemme johdolla konkreettisia ja toimivia työkaluja avuksesi omaan johtamiseesi. Opinnoissa käsiteltävät teemat ja aiheet kytkeytyvät tiiviisti johtamisen keskeisiin osa-alueisiin.

Osallistuttuasi koulutukseen sinulla on entistä paremmat valmiudet tehdä strategiatyöstä jatkuva, osallistava johtamisprosessi, jossa strategisia toimintamalleja johdetaan organisaatiossa käytäntöön läpi linjan. Kehität ja tehostat oman vastuualueesi tuloksellista toimintaa, sekä kehität ja hiot omia johtamistaitojasi. Näillä avaimilla onnistut vaativissa ja haastavissa johtamistehtävissä, ja avaat oven mahdollisuuksille, jotka vievät sinua urallasi eteenpäin.

Kenelle tämä tutkinto sopii?

Sinun tulee toimia johto- tai esihenkilötehtävissä yksityisellä tai julkisella sektorilla tai asiantuntijatehtävissä johtaen tulosyksikön toimintaa.  Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkintoon valittavalta henkilöltä edellytetään mahdollisuutta suunnitella ja organisoida yrityksen tai oman vastuualueen toimintaa ja taloutta sekä johtaa ja kehittää yrityksen tai oman vastuualueen henkilöstöä ja työhyvinvointia. Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnossa johtamisosaaminen osoitetaan aidoissa työtehtävissä.

Lue miten Sivistassa päällikkönä työskentelevä Heikki hyödynsi koulutusta omassa työssään.

Tutkinnon sisältö ja suorittaminen

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suoritat näyttöinä käytännön johtamistehtävissä omalla työpaikallasi tai omassa yrityksessäsi. Opintojen kuluessa kehität omaa ammattitaitoasi, ja sittemmin osoitat johtamistaitosi aidossa käytännön johtamistehtävissä omalla työpaikallasi (näytöt). Työpaikaltasi sinulle valitaan arvioija, joka arvioi johtamisosaamistasi suullisesti ja kirjallisesti. Suoritat tutkinnon, eli annat näytöt koulutuksen edetessä, opintojen alussa tekemäsi yksilöllisen suunnitelman mukaisesti.

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnossa suoritat kolme tutkinnon osaa.

Pakollinen tutkinnon osa:

  • Johtajana toimiminen

Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitset kaksi:

  • Strategiatyön johtaminen
  • Projektin johtaminen
  • Työyhteisön kehittämisen johtaminen
  • Henkilöstön ja osaamisen johtaminen
  • Asiakkuuksien johtaminen
  • Talouden johtaminen
  • Tuotanto- tai palveluprosessien johtaminen

Tutkinnossa suunnittelet ja organisoit yrityksen tai vastuualueesi toimintaa, ja johdat sitä tavoitteellisesti. Lisäksi suunnittelet valinnaisten tutkinnon osien osa-alueita koskevat kehittämishankkeet tai toimenpiteet kyseisten osa-alueiden kehittämiseksi, ja osaltasi johdat näiden suunnitelmien käytäntöön viemistä tai vastaat suunnittelemiesi kehittämisprojektien toteutuksesta. Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnossa keskeistä on oman vastuualueen tai yrityksen toiminnan suunnittelu, johtaminen ja kehittäminen, sekä omien johtamistaitojen reflektointi ja kehittäminen.

Tutkinnon suorittaaksesi sinulla tulee olla mahdollisuus tehdä monipuolisia johtamistyön tehtäviä niin, että pystyt näyttämään tutkinnon perusteissa määriteltyjen ammattitaitovaatimusten mukaisen osaamisen kattavasti. Tutustu johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon perusteisiin.

Tutkinnon osien lyhyet kuvaukset löydät täältä.

Koulutuksen toteutus ja kesto

Tutustu koulutuspäivien alustavaan aikatauluun ja sisältöön

Otamme koulutukseen 25 opiskelijaa. Paikat täytetään hakujärjestyksessä, mikäli hakukriteerit täyttäviä hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja.

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkintokoulutus toteutetaan noin vuoden kestävänä monimuoto-opiskeluna. Koulutus sisältää 11 opintojaksoa, verkko-opiskelua ja noin 10 lähipäivää opetustiloissamme Pasilassa (noin yksi päivä/kk).

Opintojen alussa laadit yhdessä oppilaitoksen ohjaajan kanssa henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman, HOKS:in, jossa määritellään oma henkilökohtainen opintopolkusi. Koulutus on hyvin käytännönläheistä ja lähipäivien sisältö on suunniteltu siten, että se tukee tutkinnon suorittamista.

Koulutuksen yhteydessä toteutetaan myös ns. 360-arviointi, jonka avulla tunnistat vahvuuksiasi ja kehittymistarpeitasi johtajana. Opintojen ajan sinulla on käytössäsi KauppakamariTieto – sähköinen palvelu, jossa on mm. monipuolinen valikoima alan kirjallisuutta ja artikkeleita hyödynnettävänäsi. Lisäksi käytössäsi verkko-oppimisympäristöömme kerätty aineisto sekä laadukkaat KoulutusOnline –videot.

Lähipäivien opetukseen ja verkkokursseihin liittyen saat omaan työhösi liittyviä oppimistehtäviä, joissa sovellat lähipäivinä oppimaasi.

Opiskelumuodot

Voit osallistua koulutukseen ja suorittaa tutkinnon ns. omaehtoisina opintoina tai solmimalla työnantajan kanssa oppisopimuksen. Molemmat opiskelumuodot edellyttävät työpaikkaa alan työtehtävien parissa.

Keskustele työnantajasi kanssa mahdollisuudesta aloittaa opinnot oppisopimuksella. Katso mitä oppisopimuskoulutus tarkoittaa.

Lue mitä eroa on oppisopimuskoulutuksella ja omaehtoisilla opinnoilla.

Yhteystiedot

Heidi Malin, koulutusasiantuntija | heidi.malin@bc.fi  | 050 574 6867

Järjestämme myös räätälöityjä, yrityskohtaisia toteutuksia – kysy lisää!