Koodaajakoulutus: tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon osat

Koulutamme uusia ohjelmistokehittäjiä, jotka erikoistuvat JavaScriptiin, React-kirjastoon ja Nodeen. Koodaajakoulutus on intensiivinen ja tiivis kokonaisuus, joka kestää vuoden 2020 tammikuusta toukokuun 2021 loppuun. Koulutus on hyvin käytännönläheistä ja käytössä on alusta lähtien Web-ohjelmointiin paremmin soveltuva macOS. Koulutus järjestetään englannin kielellä.

Tutkinto

Koodaajakoulutus, Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon osatutkinto (voit halutessasi suorittaa koko tutkinnon)

Kesto

17 kk

Kenelle

Henkilölle, joka pystyy kommunikoimaan ja opiskelemaan englannin kielellä.

Ajankohta

Seuraava koulutus alkaa tammikuussa 2020.

Hakeminen

Hakuaika 30.8. – 20.10.2019

Partnerit

Yritysyhteistyökumppaneina koodaajakoulutuksessa ovat:

 
exove

Koodarin työ unelmana

Koodaajakoulutus on suunniteltu aikuisille, jotka haluavat saada töitä ohjelmistokehittäjinä.

Koulutuksessa opetetaan vain ohjelmistokehittäjän työn kannalta keskeisimmät tutkinnon osat tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnosta:

  • Ohjelmiston prototyypin toteuttaminen
  • Ohjelmiston tuotantoversion toteuttaminen
  • Kehitysympäristön käyttö

Ryhmässä opiskelu on hyvin käytännönläheistä.

Huom! Koska koodaajakoulutuksessamme ammattiosaamista kartutetaan tiiviissä aikataulussa, on erittäin suositeltavaa perehtyä ohjelmoinnin perusteisiin (JavaScript) ja merkintäkieliin (HTML5, CSS3) jo ennen opintojen aloitusta. Laadukkaita verkkokursseja löydät esimerkiksi mooc.fi tai udemy.com –palveluista. Lisäksi voit opetella alkeita ilmaiseksi esimerkiksi sololearn.com tai codecademy.com –palveluiden avulla.

Jatkuu kuvan jälkeen

Näin koodaajakoulutus etenee vuonna 2020

Tammikuusta toukokuuhun opiskellaan koulussa opettajien johdolla.

Kesällä (25.5. – 18.6.) toteutetaan ensimmäinen hieman laajempi projektikokonaisuus opiskelijatiimeissä.

Elokuusta joulukuuhun jatketaan opiskelua koulussa opettajien johdolla, jonka lisäksi vuoden lopulla tehdään laajempi projektikokonaisuus, jossa on mukana yritysyhteistyökumppaneitamme.

Opintojen loppuajaksi tammi-toukokuussa 2021 vietetään työelämässä oppien partnereillamme tai muilla työnantajilla.

Käytännönläheisillä opinnoilla koodaritöihin

Koodaajakoulutus on hyvin käytännönläheistä verrattuna vastaaviin korkeakouluopintoihin. Mikäli haaveilet ohjelmistokehittäjän urasta, on koulutus nopea tapa kerätä käytännön tietoja ja taitoja sekä saada ohjelmistokehitystyön työpaikka.

Opinnoissa tähdätään heti siihen, että opiskelijat saavuttaisivat tason, jolla he saavat harjoittelupaikan korkeatasoisessa organisaatiossa ja sitä kautta ensimmäisen ohjelmistokehityksen työpaikan.

Opintoluettelo

Kevät 2020
HTML5 and CSS3
UI Design and Prototyping
Programming JavaScript
React Basics
Node Basics

Kesä 2020 (25.5. – 18.6.)
Summer Project

Syksy 2020
React and Redux
Advanced Node
Data Structures
Quality Assurance
Software Development Project (yhteistyössä partnereiden kanssa)

Opiskelemaan haastattelun kautta

Koodaajakoulutukseen ei ole pääsykoetta. Sopivimmat hakijat valitaan haastatteluun. Haastatteluiden perusteella ryhmään valitaan noin 30 opiskelijaa. Tärkeintä on hyvä motivaatio, joten jos sinä todella haluat aloittaa uran ohjelmistokehittäjänä, sinulla on hyvä mahdollisuus päästä mukaan!

Valmistautuminen koodaajakoulutukseen

Työskentely tietokoneella on sinulle luontevaa ja sinulla olisi hyvä olla jo jonkin verran tietoja / taitoja ohjelmoinnin perusteista.

Valintaperusteet

Hakemus: 0 – 5 valintapistettä (arvioidaan hakijan motivaatiota, urasuunnitelmaa sekä tietotekniikan ja ohjelmistokehityksen pohjaosaamista)

Kieliosaaminen: suomen kielen osaaminen (äidinkieli, toinen kieli tai YKI 4 –tason todistettu osaaminen) + 1 valintapistettä

Koulutuspohja: vähintään ylempi korkeakoulututkinto tai vähintään alempi korkeakoulututkinto tekniikasta, luonnontieteistä tai liiketaloudesta + 2 valintapistettä, vähintään alempi korkeakoulututkinto + 1 valintapistettä.

Haastattelu: 0 – 5 valintapistettä
Haastatteluun kutsutaan hakijat hakemuksen, kieliosaamisen ja koulutuspohjan perusteella.

Opiskelijavalinta tehdään haastattelupisteiden, koulutuspohjan ja kieliosaamisen perusteella. Pisteiden ollessa tasan, valinta ratkaistaan hakemuksesta annetuilla pisteillä. Kaikkien pisteiden ollessa tasan valinta tehdään arvonnalla.

Sittenkin koko tutkinto – tai entäs jatko-opiskelut?

Jos haluatkin suorittaa tämän osatutkinnon lisäksi koko tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon, opiskellaan puuttuvat osat ajasta ja paikasta riippumattomassa verkko-oppimisympäristössä. Tarvittaessa saat puuttuviin kokonaisuuksiin opettajiltamme ohjausta tiloissamme.

Perustutkinnosta voit hakeutua jatkamaan jatko-opintoväylien kautta Haaga-Heliaan ICT-Tradenomiksi tai Metropoliaan ICT-insinööriksi. Jatko-opintoväylän opiskelijana voit saavuttaa aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen kautta lähes vuoden korkeakouluopinnot perustutkinnossa saavutetusta osaamisesta.

Lisätietoja

  • hakumenettelystä opintotoimisto, opintotoimisto@bc.fi
  • sisällöstä Software Development Teacher Margit Tennosaar, margit.tennosaar@bc.fi