Koodaajakoulutus

Koulutamme uusia ohjelmistokehittäjiä, jotka erikoistuvat JavaScriptiin, React- ja Redux-kirjastoihin sekä Nodeen. Koodaajakoulutus on intensiivinen ja tiivis kokonaisuus, joka kestää vuoden 2020 tammikuusta toukokuun 2021 loppuun. Koulutus on hyvin käytännönläheistä ja käytössä on alusta lähtien Web-ohjelmointiin hyvin soveltuva macOS. Koulutus järjestetään englannin kielellä.

Tutkinto

Koodaajakoulutus, Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon osatutkinto (voit halutessasi suorittaa koko tutkinnon)

Kesto

17 kk

Kenelle

Henkilölle, joka haluaa työskennellä ohjelmistokehittäjänä. Koulutus järjestetään englannin kielellä.

Ajankohta

Hakuaika elokuussa alkavaan koulutukseen on 14.2.-17.5.2020.

Koodaritöihin käytännönläheisillä opinnoilla

Koodaajakoulutus on suunniteltu aikuisille, jotka haluavat tehdä töitä ohjelmistokehittäjinä. Koodaajakoulutus on hyvin käytännönläheistä verrattuna vastaaviin korkeakouluopintoihin. Opinnoissa keskitytään 100-prosenttisesti hankkimaan ohjelmistokehittäjälle tärkeitä avaintaitoja.

Koulutuksessa opetetaan vain ohjelmistokehittäjän työn kannalta keskeisimmät tutkinnon osat tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnosta:

  • Ohjelmiston prototyypin toteuttaminen
  • Ohjelmiston tuotantoversion toteuttaminen
  • Kehitysympäristön käyttö

Jatkuu kuvan jälkeen

Näin koodaajakoulutus etenee vuonna 2020

Tammikuusta toukokuuhun opiskellaan koulussa opettajien johdolla.

Kesällä (25.5. – 18.6.) toteutetaan ensimmäinen hieman laajempi projektikokonaisuus opiskelijatiimeissä.

Elokuusta joulukuuhun jatketaan opiskelua koulussa opettajien johdolla, jonka lisäksi vuoden lopulla tehdään laajempi projektikokonaisuus, jossa on mukana yritysyhteistyökumppaneitamme.

Opintojen loppuaika tammi-toukokuu 2021 vietetään työelämässä oppien.

Opintoluettelo

Kevät 2020
HTML5 and CSS3
UI Design and Prototyping
Programming JavaScript
React Basics
Node Basics

Kesä 2020 (25.5. – 18.6.)
Summer Project

Syksy 2020
React and Redux
Advanced Node
Data Structures
Quality Assurance
Software Development Project (yhteistyössä partnereiden kanssa)

Partnerit

Yritysyhteistyökumppaneina koodaajakoulutuksessa ovat:

 

Opiskelemaan haastattelun kautta

Koodaajakoulutukseen ei ole pääsykoetta. Sopivimmat hakijat valitaan haastatteluun. Haastatteluiden perusteella ryhmään valitaan noin 30 opiskelijaa. Tärkeintä on hyvä motivaatio, joten jos sinä todella haluat aloittaa uran ohjelmistokehittäjänä, sinulla on hyvä mahdollisuus päästä mukaan!

Valmistautuminen koodaajakoulutukseen

Työskentely tietokoneella on sinulle luontevaa ja sinulla olisi hyvä olla jo jonkin verran tietoja / taitoja ohjelmoinnin perusteista. Jos et ole vielä aloittanut ohjelmoinnin perusteiden opettelemista, suosittelemme aloittamaan heti ilmaisten sololearn.com tai codecademy.com –palveluiden avulla. Lisäksi suosittelemme laadukkaita mooc.fi tai udemy.com –palveluiden verkkokursseja.

Valintaperusteet

Hakemus: 0 – 5 valintapistettä (arvioidaan hakijan motivaatiota, urasuunnitelmaa sekä tietotekniikan ja ohjelmistokehityksen pohjaosaamista)

Lisäpisteitä voit saada kieliosaamisen tai koulutuspohjan perusteella:

  • suomen kielen osaaminen (äidinkieli, toinen kieli tai YKI 4 –tason todistettu osaaminen) + 1 valintapistettä
  • vähintään alempi korkeakoulututkinto + 1 valintapistettä tai
  • vähintään ylempi korkeakoulututkinto tai vähintään alempi korkeakoulututkinto tekniikasta, luonnontieteistä tai liiketaloudesta + 2 valintapistettä

Haastattelu: 0 – 5 valintapistettä
Haastatteluun kutsutaan hakijat hakemuksen, kieliosaamisen ja koulutuspohjan perusteella.

Opiskelijavalinta tehdään haastattelupisteiden, koulutuspohjan ja kieliosaamisen perusteella. Pisteiden ollessa tasan, valinta ratkaistaan hakemuksesta annetuilla pisteillä. Kaikkien pisteiden ollessa tasan valinta tehdään arvonnalla.

Sittenkin koko tutkinto – tai entäs jatko-opiskelut?

Jos haluatkin suorittaa tämän osatutkinnon lisäksi koko tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon, opiskellaan puuttuvat osat ajasta ja paikasta riippumattomassa verkko-oppimisympäristössä. Tarvittaessa saat puuttuviin kokonaisuuksiin opettajiltamme ohjausta tiloissamme.

Perustutkinnosta voit hakeutua jatkamaan jatko-opintoväylien kautta Haaga-Heliaan ICT-Tradenomiksi tai Metropoliaan ICT-insinööriksi. Jatko-opintoväylän opiskelijana voit saavuttaa aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen kautta lähes vuoden korkeakouluopinnot perustutkinnossa saavutetusta osaamisesta.

Lisätietoja

  • hakumenettelystä opintotoimisto, opintotoimisto@bc.fi
  • sisällöstä lehtori Harri Hautala, harri.hautala@bc.fi