Koodaajakoulutus, React & Symfony, englannin kielellä

Koulutamme uusia ohjelmistokehittäjiä, jotka erikoistuvat JavaScriptiin, React- ja Redux-kirjastoihin sekä PHP, Symfonyyn ja Drupaliin. Koodaajakoulutus on intensiivinen ja tiivis kokonaisuus, joka kestää vuoden 2021 tammikuusta toukokuun 2022 loppuun. Koulutus on hyvin käytännönläheistä ja käytössä on alusta lähtien Web-ohjelmointiin hyvin soveltuva macOS. Koulutus järjestetään englannin kielellä.

Tutkinto

Koodaajakoulutus, Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon osatutkinto (voit halutessasi suorittaa koko tutkinnon)

Kesto

17 kk

Kenelle

Henkilölle, joka haluaa työskennellä ohjelmistokehittäjänä. Koulutus järjestetään englannin kielellä.

Ajankohta

Seuraava koulutus alkaa elokuussa.

Hakeminen

Elokuussa 2021 alkavien koodaaja- ja kyberkoulutusten hakuaika on 26.3. – 5.5.2021

Pääsykoe

Haastattelu 31.5.-4.6.2021

Koodaritöihin käytännönläheisillä opinnoilla

Koodaajakoulutus on suunniteltu aikuisille, jotka haluavat tehdä töitä ohjelmistokehittäjinä. Koodaajakoulutus on hyvin käytännönläheistä verrattuna vastaaviin korkeakouluopintoihin. Opinnoissa keskitytään 100-prosenttisesti hankkimaan ohjelmistokehittäjälle tärkeitä avaintaitoja.

Koulutuksessa opetetaan vain ohjelmistokehittäjän työn kannalta keskeisimmät tutkinnon osat tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnosta:

  • Ohjelmointi
  • Ohjelmistokehittäjänä toimiminen
  • Ohjelmiston toteuttaminen ohjelmistokomponenttikirjastolla

Jatkuu kuvan jälkeen

Näin koodaajakoulutus etenee vuonna 2021-2022

Tammikuusta kesäkuuhun 2021 opiskellaan koulussa opettajien johdolla. Ennen juhannusta toteutetaan ensimmäinen hieman laajempi projektikokonaisuus opiskelijatiimeissä.

Elokuusta joulukuuhun 2021  jatketaan opiskelua koulussa opettajien johdolla. Syksyn lopulla tehdään opiskelijatiimeissä laajempi projektikokonaisuus, jossa on mukana yritysyhteistyökumppanimme Citrus Solutions Oy.

Opintojen loppuaika vietetään työelämässä oppien. Harjoittelun suositeltu kesto on 5 kk, ja se sijoittuu kevätlukukaudelle 2022.

Opintoluettelo

Kevät 2021
Agile Software Development
HTML5 and CSS3
UI Design and Prototyping
Programming JavaScript
React and Redux basics
Programming PHP
Symfony Framework
Drupal basics
Data Structures
Summer project

Syksy 2021
React and Redux advanced
Drupal Module Development
Unit testing and quality assurance
Continuous integrations and AWS
Software development team project (yhteistyössä Citruksen kanssa)

Pääyhteistyökumppani

Pääyritysyhteistyökumppani koodaajakoulutuksessa on:

Opiskelemaan haastattelun kautta

Koodaajakoulutukseen ei ole pääsykoetta. Sopivimmat hakijat valitaan haastatteluun. Haastatteluiden perusteella ryhmään valitaan noin 30 opiskelijaa. Tärkeintä on hyvä motivaatio, joten jos sinä todella haluat aloittaa uran ohjelmistokehittäjänä, sinulla on hyvä mahdollisuus päästä mukaan!

Valmistautuminen koodaajakoulutukseen

Työskentely tietokoneella on sinulle luontevaa, ja sinulla olisi hyvä olla jo jonkin verran tietoja / taitoja ohjelmoinnin perusteista. Jos et ole vielä aloittanut ohjelmoinnin perusteiden opettelemista, suosittelemme aloittamaan heti ilmaisten sololearn.com tai codecademy.com –palveluiden avulla. Lisäksi suosittelemme laadukkaita mooc.fi tai udemy.com –palveluiden verkkokursseja.

Valintaperusteet

Hakemus: 0-5 valintapistettä (arvioidaan hakijan motivaatiota, urasuunnitelmaa sekä tietotekniikan ja ohjelmistokehityksen pohjaosaamista)

Suomen kielen osaaminen: 0-1 valintapistettä (äidinkieli, toinen kieli suomena tai YKI 4 –tason todistettu osaaminen: 1 valintapiste)

Pohjakoulutus: 0-2 valintapistettä hakemusvaiheessa, 0-1 haastatteluvaiheessa (vähintään alempi korkeakoulututkinto: 1 valintapiste, vähintään ylempi korkeakoulututkinto tai vähintään alempi korkeakoulututkinto tekniikasta, luonnontieteistä tai liiketaloudesta: 2 valintapistettä). Haastatteluvaiheessa kaikista aiemmin suoritetuista korkeakoulututkinnoista saa 1 valintapisteen.

Haastattelu: 0-5 valintapistettä

Hakijat kutsutaan haastatteluun hakemuksen valintapisteiden, suomen kielen osaamisen valintapisteiden sekä pohjakoulutuksen valintapisteiden summan perusteella.

Opiskelijavalinta tehdään haastattelun valintapisteiden, suomen kielen osaamisen valintapisteiden sekä pohjakoulutuksen valintapisteiden summan perusteella. Pisteiden ollessa tasan, valintajärjestys ratkaistaan hakemuksen valintapisteiden perusteella. Kaikkien pisteiden ollessa tasan valinta tehdään arvonnalla.

Sittenkin koko ohjelmistokehittäjän tutkinto ja jatko-opiskelu töiden ohella?

Jos haluatkin suorittaa tämän osatutkinnon lisäksi koko ohjelmistokehittäjän tutkinnon (tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto), opiskellaan puuttuvat osat ajasta ja paikasta riippumattomassa verkko-oppimisympäristössä. Tarvittaessa saat puuttuviin kokonaisuuksiin opettajiltamme ohjausta tiloissamme.

Jos haluat jatkaa alan korkeakouluopintoja töiden ohella, perustutkinnosta voit hakeutua jatkamaan jatko-opintoväylien kautta Haaga-Heliaan ICT-Tradenomiksi tai Metropoliaan ICT-insinööriksi. Jatko-opintoväylän opiskelijana voit saavuttaa aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen kautta lähes vuoden korkeakouluopinnot perustutkinnossa saavutetusta osaamisesta.

Lisätietoja

hakumenettelystä opintotoimisto, opintotoimisto@bc.fi
sisällöstä opettaja Margit Tennosaar, margit.tennosaar@bc.fi

Koulutuksen opettajat Margit Tennosaar ja Hoang Pham.

Kuuntele tai katso podcast vuoden 2019 opiskelijoiden kokemuksista meillä:

Kuuntele tai katso podcast-jakso, jossa opettajat Margit Tennosaar ja Hoang Pham kertovat, miten he aloittivat developerin työnsä Suomessa.