Ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto – Pähkinänkuoressa

Haluatko kehittää ammatillista osaamistasi? Tähtäätkö uusiin tehtäviin tai kokonaan uudelle uralle? Puuttuuko sinulta koulutus alalta, jonka työtehtävät ovat jo hanskassa? Tule aikuisopiskeluun ammattitutkintojen pariin ja hanki todistus osaamisestasi!

Business College Helsinki tarjoaa sinulle monenlaisia aikuiskoulutusohjelmia, joita voit lähteä suorittamaan joustavasti töiden lomassa. Meillä voit suorittaa mm. johtamisen ammatti- ja erikoisammattitutkintoja sekä myynnin ja taloushallinnon ammattitutkinnot. Lisäksi tarjoamme suuren suosion saavuttanutta valmennusta kirjanpitäjän KLT-tenttiin valmistautuville ja muille tilintarkastustietoa tarvitseville. Mikä koulutus sinulle sopisi?

Aikuisopiskelu järjestetään Helsingin Itä-Pasilassa, osoitteessa Rautatieläisenkatu 5, 00520 Helsinki, aivan Pasilan juna-aseman ja Kauppakeskus Triplan tuntumassa.

 


Miksi ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto? Kenelle ne on tarkoitettu?

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot auttavat sinua kehittämään, päivittämään ja syventämään omaa osaamistasi. Tutkinnoissa ei ole pohjakoulutusvaatimuksia. On toivottavaa, että sinulla on muutaman vuoden työkokemus ko. tutkintoon liittyvistä työtehtävistä.

Ammattitutkintoa voit lähteä suorittamaan, jos sinulla on jo alan työkokemusta tai olet hankkinut osaamista muuten, sillä opinnot eivät ala peruskäsitteiden haltuun ottamisesta. Voit aloittaa opiskelut ilman ammatillista perustutkintoa (esim. merkonomi). Ammattitutkinnon osaamisvaatimukset vastaavat alan ammattityöntekijän osaamistasoa, eli vaatimustaso on syvällisempi kuin alan perustutkinnon suorittamisen vaatimustaso.

Erikoisammattitutkinnot ovat vaativampia ja vaativat syvällistä ammatin hallintaa tai monialaista osaamista. Olet työskennellyt alan työtehtävissä jo joitakin vuosia. Erikoisammattitutkinnot on tarkoitettu esimerkiksi tulosvastuussa oleville, johto-/ keskijohdossa, tai asiantuntijatöissä työskenteleville tai vastaaviin työtehtäviin siirtymässä oleville henkilöille. Tutkinnon suorittamisen jälkeen voit toimia alan vaativimmissa työtehtävissä.

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot ovat Opetushallituksen virallisesti hyväksymiä tutkintoja.

Tutkintotodistus ja ammattistipendi

Suoritettuasi tutkinnon, saat tutkintotodistuksen, jolla voit todentaa osaamisesi esim. uutta työtehtävää hakiessasi. Tutkintotodistuksen saatuasi voit tietyin edellytyksin hakea Koulutusrahastosta ammattitutkintostipendiä, jonka suuruus on 400 euroa.

Jatko-opintokelpoisuus

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot ovat toisen asteen tutkintoja ja antavat jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma

Opintojen alussa laadit yhdessä aikuiskoulutuksemme ohjaajan ja työpaikkaohjaajasi kanssa henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman, joka tukee tutkinnon suorittamistasi. Siinä huomioidaan aiempi osaamisesi ja tarkennetaan, minkälaista osaamista sinun tarvitsee vielä hankkia ja minkälaisella aikataululla suoritat tutkintosi.

Tutkinnon suorittaminen

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnon suorittamiseen aikuisopiskelussa kuuluu oleellisesti työpaikalla tapahtuva oppiminen, joka on merkittävä osa koulutusta. Tutkinnon suorittaminen edellyttääkin alan työ- tai työharjoittelupaikkaa, sillä opiskelet työn ohella. Tämä tarkoittaa sitä, että kehität ammattitaitoasi ja osoitat oman osaamisesi käytännön työtehtävissä, omalla työpaikallasi tutkinnon perusteissa edellytettyjen ammattitaitovaatimusten mukaan. Näytöt suoritat koulutuksen edetessä, opintojen alussa tehdyn näyttösuunnitelman mukaisesti. Työpaikaltasi sinulle valitaan arvioija (työelämäarvioija), joka arvioi osaamistasi suullisesti ja kirjallisesti.

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen lisäksi opintojen suorittamiseen kuuluu tutkintokoulutusta (lähipäivät, verkko-opiskelu, oppimistehtävät jne.), jolla hankit tarvittavaa osaamista ja sovellat oppimaasi työssäsi. Jos sinulla on jo riittävästi ammattitaitoa esim. joltakin tutkinnon osa-alueelta, voit olla osallistumatta sen osan koulutukseen. Tällöin osoitat osaamisesi suoraan näytössä.

Opiskeluaika ja toteutustapa

Opiskeluaika on keskimäärin 1 – 1,5 vuotta. Osa tutkinnoista järjestetään monimuoto-opiskeluna, jolloin lähiopetusta on n. 8-10 arkipäivää ja lisäksi opiskelet itsenäisesti mm. oppimistehtäviä tehden ja työpaikalla oppien, sekä mahdollisten verkko-opintojen parissa. Joistakin tutkinnoista on toteutuksia myös verkko-opintoina, jolloin lähiopetusta ei ole lainkaan. Verkko-opinnot mahdollistavat opiskelun asuinpaikasta riippumatta. Toteutustavat on kerrottu järjestettävän tutkinnon sivulla.

Hinta

Ammattitutkinnon voit suorittaa omaehtoisesti tai solmimalla työnantajan kanssa oppisopimuksen.

  • Omaehtoinen koulutus = opiskelija maksaa osallistumismaksun.
  • Oppisopimuskoulutus = koulutus on opiskelijalle maksutonta.

Osallistumismaksun suuruus on ilmoitettu kunkin koulutuksen kohdalla. Keskustele työnantajasi kanssa mahdollisuudesta aloittaa opinnot oppisopimuksella ja lue lisää, mitä oppisopimuskoulutus tarkoittaa.

Voit osoittaa ammattitutkinnossa vaadittavan osaamisen myös osallistumatta tutkintokoulutukseen edellyttäen, että olet hankkinut tarvittavan ammattitaidon aiemmin opintojen ja/tai työkokemuksen kautta. Tällöin laadit näyttösuunnitelman ja menet suoraan näyttöihin, eli näytät osaamisesi työpaikallasi. Kysy lisätietoja tutkinnon vastuuhenkilöltä. Yhteystiedot löydät kyseisen tutkinnon tiedoista.

Maksuehdot

Osallistumisen koulutukseen voi perua ilman kuluja orientaatiotilaisuuteen asti. Jos osallistumista ei peruta viimeistään orientaatiotilaisuutta seuraavana päivänä, perimme osallistumismaksun kokonaisuudessaan. Erääntyneet laskut perimme Intrum Justitian kautta.

Opiskelupaikan vastaanoton peruminen on aina tehtävä kirjallisesti (sähköpostitse) kyseisen opiskeluryhmän tutkinnon suorittamisesta vastaavalle henkilölle.

Lasku osallistumismaksusta lähetetään opiskelijan ilmoittamaan osoitteeseen (opiskelijan kotiosoitteeseen, tai yritykselle, jonka opiskelija on ilmoittanut maksajaksi) orientaatiotilaisuuden jälkeen.

Opiskelun keskeytys ei oikeuta opiskelumaksun palautukseen.

Tarjolla olevat tutkinnot

Tutustu tarjontaamme! Löydät jokaisen tutkinnon kohdalta tarkemmat tiedot tutkinnon suorittamiseen liittyen: kenelle tutkinto on suunnattu, tiedot koulutuksen sisällöstä, toteutustavasta, pituudesta, haku- ja aloitusajankohdista, hinnoista ym.

Lisätietoja aikuiskoulutuksesta
aikuiskoulutus@bc.fi
09 1489 0200 (vaihde)