Tilitoimistossa panostetaan osaamiseen

Lue lisää erikoisammattitutkinnosta.

Lappeenrantalaisen Tilitoimisto Ekomian 11 henkilöstä neljä osallistuu tällä hetkellä Business College Helsingin järjestämiin taloushallinnon lisäkoulutuksiin: kaksi työntekijää suorittaa liiketoiminnan erikoisammattitutkintoa ja kaksi liiketoiminnan ammattitutkintoa. Haastattelimme kolmea heistä heidän tähänastisista kokemuksistaan.

Anna Hasu työskentelee Ekomiassa sekä kirjanpitäjänä että henkilöstöpäällikkönä. Anna suorittaa nyt liiketoiminnan erikoisammattitutkintoa, pohjakoulutuksena hänellä on tradenomin tutkinto. Kirjanpitäjät Maria Andelin ja Tytti Liutu puolestaan opiskelevat verkko-opintoina liiketoiminnan ammattitutkintoa.

Kaikilla kolmella on vahva halu kehittää omaa taloushallinnon osaamistaan. Anna haki maisteriohjelmaan ja Maria tradenomin opintoihin. Kun ovet niihin eivät tällä kertaa auenneet, piti tilalle keksiä muita hyviä vaihtoehtoja. Tytti puolestaan oli jo merkonomiksi valmistuttuaan miettinyt sopivia jatko-opintoja. Hän sai innostettua Marian kaverikseen liiketoiminnan ammattitutkinnon koulutukseen. Anna sai kollegaltaan vinkin liiketoiminnan erikoisammattitutkinnosta ja kiinnostui siitä.

Hanna Buuri, joka opiskelee Annan tapaan liiketoiminnan erikoisammattitutkintoa, ei päässyt mukaan haastatteluun.

Kuvassa Hanna Buuri (vas.), Tytti Liutu, Anna Hasu ja Marian Andelin Tilitoimisto Ekomiasta.

Business Collegen koulutuksissa kiinnostivat nimekkäät kouluttajat ja verkko-opintojen joustavuus

Vinkin saatuaan Anna ’googlaili’ potentiaalisia koulutuksen tarjoajia ja päätyi lopulta hakemaan Business Collegen liiketoiminnan erikoisammattitutkinnon koulutukseen. – Koulutuksen toteutus Business Collegessa tuntui minulle sopivalta. Lisäksi se, että kouluttajina on pitkän linjan ammattilaisia kuten esimerkiksi taloushallinnon moniosaaja Kari Alhola, kallisti vaakakupin Business Collegen toteutukseen.

Mariaa ja Tyttiä kiinnosti nimenomaan koulutuksen suorittaminen verkko-opintoina niiden joustavuuden vuoksi ja se, että opintoja varten ei tarvitse matkustaa toiselle paikkakunnalle. Lopullinen valinta tehtiin kun he päättivät yhdessä hakea samaan koulutukseen, jotta saisivat toisistaan tukea opintojen aikana.

Ammatillisen itseluottamuksen ja tiedonhalun kasvaminen

Opinnot ovat kaikilla kolmella vielä melko alkuvaiheessa, joten puhuimme koulutuksiin liittyvistä odotuksista.

Kaikki olivat yhtä mieltä siitä, että tutkinnon suorittamisella he uskovat kasvattavansa omaa ammatillista itseluottamustaan ja osaamistaan. Koulutus ns. pakottaa keskittymään sellaisten asioiden opiskeluun, joista on oikeasti hyötyä omassa työssä. Anna koki myös, että osaamisen lisääntyessä he todennäköisesti pystyvät yrityksessä tuottamaan myös laajemmin palveluja asiakkailleen.

Oman osaamisen jatkuva kehittäminen on Annalle, Marialle ja Tytille tärkeää. Tytti totesikin osuvasti: – Haluan osata asiat työssäni niin hyvin, että niistä tulee rutiinia. Sitten voin edetä vaativampiin tehtäviin.

Molempia tutkintoja voi kolmikon mielestä suositella jokaiselle kollegalle omassa yrityksessä, mutta myös yleisesti jokaiselle kirjanpitotehtävissä toimivalle. Sellainen tunnelma keskusteluista välittyi, että todennäköisesti Ekomian henkilöstöstä löytyy vielä lisääkin opinhaluisia taloushallinnon ammattilaisia, jotka haluavat suorittaa liiketoiminnan ammatti- tai erikoisammattitutkinnon.


Muita artikkeleita

Alhaalta löydät ajankohtaiset uutiset ja kirjoitukset.

Artikkeleita ei löytynyt.