Projektit ja verkostot

Business College Helsinki on aktiivinen, kokenut ja osaava hanketoimija. Toimimme alueellisissa, valtakunnallisissa ja kansainvälisissä kehittämisverkostoissa. Hankkeissa toimimme sekä koordinaattorin roolissa että hankekumppanina. Kehittämishankkeita toteutamme yhdessä koulutusorganisaatioiden, yritysten ja yhteisöjen sekä eri rahoittajien kanssa.

Meneillään olevia projekteja:

Oppiminen ja ohjaus

 • KOPPI
 • Taitaja
 • Taitava-tulevaisuuden osaajat
 • ITSVET
 • Väylä 2. asteelta AMKiin
 • KEKO
 • URA ON
 • Väylä Työhön
 • KIELO
 • Työelämä-yhteydet

Yrittäjyys ja liiketoiminta

 • Start Up Hub
 • MEGE

Kansainvälistyminen

 • Akkuna-verkosto
 • EBBD+
 • Intia-verkosto
 • Nordplus-liikkuvuushankkeet
 • Kansainvälinen seminaari Suomessa
 • Kina-verkosto
 • Life Online
 • Erasmus-liikkuvuusprojektit
 • OPH:n kansainvälisyysverkostojen internet-sivut
 • Seminaari Saksassa ja Helsingissä
 • Tandem II

Laatu ja toimintojen kehittäminen

 • LARK
 • Datasta tietoon