Työelämässä oppiminen

Työnantajalle työelämässä oppiminen tarkoittaa tulevaisuuden osaajien kouluttamista työpaikalla. Samalla työnantaja voi myös varmistaa osaavan henkilöstön saatavuuden tulevaisuudessa sekä saada uutta tietoa omaan organisaatioon.

Ammatilliseen perustutkintoon sisältyvä työelämässä oppimisen jakso toteutetaan joko koulutus- tai oppisopimuksena. Koulutus- tai oppisopimuksessa sovitaan yhdessä työnantajan kanssa tutkinnon osittain niistä työtehtävistä, joilla opiskelijat hankkivat osaamista ja joiden avulla he voivat näyttää osaamisensa (ns. näyttö). Työnantaja nimeää myös työpaikkaohjaajan ohjaamaan opiskelijaa sekä arvioimaan opiskelijan osaamista.

Koulutussopimus

 • Koulutussopimuksessa sopijapuolina ovat työnantaja ja Business College
 • Opiskelija säilyy opiskelijana
 • Opiskelija ei ole työsuhteessa ja tuntimäärästä sovitaan opiskelijaa ohjaavan opettajan kanssa (työaika 30-40 h/vko)
 • Koulutussopimusajan pituus sovitaan sopimusta tehdessä opiskelijaa ohjaavan opettajan kanssa (9 tai 18 viikkoa tai sopimuksen mukaan)
 • Työnantaja ei maksa palkkaa tai tarjoa muuta korvausta opiskelijalle
 • Työnantaja voi tarjota perustutkinto-opiskelijalle aterian halutessaan
 • Opiskelija kuuluu Business Collegen tapaturma- ja vastuuvakuutuksen piiriin koulutussopimuksen aikana

Oppisopimus

 • Oppisopimuksessa sopijapuolina ovat työnantaja, opiskelija ja Business College
 • Opiskelija on työntekijä eli työsuhteessa
 • Työaika tulee olla keskimäärin vähintään 25 h/vko
 • Opiskelijalle maksetaan TESin mukaista palkkaa
 • Oppisopimusajan pituus sovitaan sopimusta tehdessä opiskelijaa ohjaavan opettajan kanssa (9 tai 18 viikkoa tai sopimuksen mukaan)
 • Opiskelija kuuluu työnantajan vakuutuksen piiriin oppisopimuksen aikana

Opiskelija hakee itse sopivaan työelämässä tapahtuvan oppimisen -paikkaan työnantajan normaalin rekrytointiprosessin mukaan. Työnhaku on osa koulutusta, joten pääsääntöisesti jokaisen opiskelijan on itse hankittava itsellensä paikka. Oppilaitos perehdyttää opiskelijat paikkojen hakuun. Opiskelijat näkevät työantajien tarjoamat paikat oppilaitoksen sisäisessä kanavassa.

Tarjoa opiskelijalle paikkaa

Voit tarjota opiskelijoillemme työelämässä tapahtuvan oppimisen -paikkaa täyttämällä työssäoppimispaikan tarjouslomakkeen
tai laittamalla viestiä osoitteeseen duunipalvelut@bc.fi

Samalla lomakkeella voit ilmoittaa myös valmistumassa oleville opiskelijoille soveltuvista työpaikoista tai muista opiskelijoille sopivista työtehtävistä erilaisissa projekteissa tai tapahtumissa.

Lisätiedot

Heidi Masalin, Business Co-ordinator | heidi.masalin@bc.fi  | 044 775 6018