Lähiesimiestyön ammattitutkinto

Lähiesimiestyön ammattitutkinnon koulutus tarjoaa sinulle erinomaisen työkalupakin, jonka avaamalla pääset kehittämään johtamistaitojasi ja syventämään osaamistasi lähiesimiestyöskentelyssä.


Tutkinto

Lähiesimiestyön ammattitutkinto


Kesto

n. 1 vuosi


Kenelle

Sinulle, jolla on tiimi, jonka toiminnasta vastaat


Hinta

Osallistumismaksu oppisopimuksella opiskellessa 250 €, muutoin 650 €, verkko-opiskelussa 500 €


Ajankohta

Seuraava aloitus ja hakuaika ilmoitetaan myöhemmin.

Lähiesimiestyön ammattitutkinto on tarkoitettu sinulle, jolla on jo esimiestyökokemusta, muttei koulutusta siihen, tai sinulle, joka olet juuri aloittamassa lähiesimiestehtävissä esim. osastovastaavana, tiiminvetäjänä tai työnjohtajana. Tutkinnon voi suorittaa toimialasta riippumatta, eikä pohjakoulutukselle ole asetettu vaatimuksia. Tärkeintä on, että sinulla on tiimi, jonka operatiivisesta toiminnasta vastaat.

Lähiesimiestyön ammattitutkinnon opinnoissa syvennytään mm. työyhteisötaitoihin, työn organisointiin, omien esimiestyön ja viestintätaitojen hiomiseen, henkilöstön perehdyttämiseen ja kehittämiseen, muutostarpeiden tunnistamiseen, asiakassuhteiden hoitamiseen sekä toiminnan tuloksellisuuteen ja kehittämiseen.

Tutkinnon suoritettuasi ymmärrys omasta johtamistavastasi on kasvanut. Suunnittelet, ohjaat, seuraat, arvioit ja perehdytät tiimiäsi ammattimaisesti ja osaat kehittää sen toimintaa organisaatiosi strategisten tavoitteiden mukaisesti. Sinulla on myös työvälineet, joilla voit parantaa omia vuorovaikutustaitojasi, sillä hyvät vuorovaikutustaidot ovat avainasemassa johtaessasi omaa ryhmääsi kohti tavoitteita ja tuloksellista toimintaa. Ammattitaitoinen esimies saa tiiminsä jäsenet puhaltamaan yhteen hiileen ja antamaan parhaan työpanoksensa organisaation käyttöön!

Tutkinnon suorittaminen edellyttää alan työpaikkaa, sillä opiskelet työn ohella. Tämä tarkoittaa sitä, että kehität ammattitaitoasi ja osoitat oman osaamisesi käytännön työtehtävissä omalla työpaikallasi (näytöt), tutkinnon perusteissa edellytettyjen ammattitaitovaatimusten mukaan.

Voit valita, opiskeletko Lähiesimiestyön ammattitutkinnon aikuisopiskeluna monimuoto-opetuksena vai verkko-opiskeluna. Verkkototeutus mahdollistaa opiskelun ajasta ja paikasta riippumatta.

Katso lisää perustietoa ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista

Koulutuksen sisältö

Lähiesimiestyön ammattitutkinnossa suoritat kolme tutkinnon osaa. Valinnaiset tutkinnon osat valitset oman kiinnostuksesi ja nykyisen työtehtäväsi mukaan. Käymme opintojen alussa yhdessä läpi osaamisesi, työtehtäväsi sekä kiinnostuksen kohteesi ja laadimme sinulle henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman. Siinä huomioidaan aiempi osaamisesi ja tarkennetaan, minkälaista osaamista sinun tarvitsee vielä hankkia ja minkälaisella aikataululla suoritat tutkintosi. Näin oma, henkilökohtainen opintopolkusi täsmentyy.

Pakollinen tutkinnon osa:

  • Lähiesimiehenä toimiminen

Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitset kaksi:

  • Asiakassuhteiden hoito
  • Toiminnan kannattavuus
  • Henkilöstötyö
  • Kehittämissuunnitelma

Monimuoto-opetuksessa voit valita lisäksi yhdessä ohjaajamme kanssa tutkinnon suorittamistasi parhaiten tukevat opinnot koulutustarjonnastamme: Johtamisen ja esimiestyön koulutustarjonta

Toteutustapa ja kesto

Tutkinnon suorittamisessa sinua ohjaa oppilaitoksen aikuiskoulutuksen nimeämä ohjaaja. Opintojen ajan sinulla on käytössäsi KauppakamariTieto – sähköinen palvelu, jossa on mm. monipuolinen valikoima alan kirjallisuutta ja artikkeleita hyödynnettävänäsi.

Lähiesimiestyön ammattitutkinto suoritetaan näyttöinä käytännön työtehtävissä, omalla työpaikallasi, joten tutkinnon suorittaminen edellyttää alan työpaikkaa. Sinulla tulee olla mahdollisuus tehdä monipuolisia lähiesimiestyön ammattitutkinnon perusteiden mukaisia töitä, jotta voit näyttää vaadittavan osaamisen kattavasti. Näytöt suoritat koulutuksen edetessä, alussa tehdyn suunnitelman mukaisesti ja koulutuksessa oppimasi asiat kytkeytyvät työtehtäviisi.

Koulutus kestää noin 1 vuoden.

Voit osoittaa ammattitutkinnossa vaadittavan osaamisen myös osallistumatta tutkintokoulutukseen edellyttäen, että olet hankkinut tarvittavan ammattitaidon aiemmin opintojen ja/tai työkokemuksen kautta. Tällöin laadit näyttösuunnitelman ja menet suoraan näyttöihin, eli näytät osaamisesi työpaikallasi.

Monimuoto-opetus

Lähiesimiestyön ammattitutkinto toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Koulutus sisältää n. 10 lähiopetuspäivää aikuiskoulutuksemme opetustiloissa, Pasilassa (noin yksi päivä/kk), sekä tutkinnon ohjausta pienryhmissä. Lisäksi opiskelet omalla työpaikallasi, käytännön työtehtäviä tehden. Koulutus on hyvin käytännönläheistä ja lähipäivien sisältö on suunniteltu siten, että se tukee tutkinnon suorittamista. Käsiteltävät teemat ja aiheet kytkeytyvät tiiviisti esimiestyön perustehtäviin. Opiskelijat mm. käsittelevät case-esimerkkien avuin erilaisia työelämän tilanteita ja jakavat keskenään omia kokemuksiaan esimiestyöstä. Lähipäivien opetuksen yhteydessä annetaan oppimistehtäviä, joiden tuotokset toimivat myös osana tutkinnon arviointia.

Teet myös 360-johtajuusarvioinnin, jonka avulla tunnistetaan vahvuuksiasi ja kehittymistarpeitasi esimiehenä. Arvioinnin tuloksia käydään läpi lähiopetusjaksolla.

Ammattitaitoiset ja pidetyt kouluttajamme sparraavat sinua eteenpäin opinnoissasi ja antavat palautetta oppimistehtävistäsi.

Verkkototeutus

Lähiesimiestyön ammattitutkinto suoritetaan pääasiallisesti verkko-opintoina yhteistyössä Bosnet-esimieskoulun kanssa. Tarvitset opiskelua varten tietokoneen, internet-yhteyden ja Skype for Business –ohjelman. Sisällöltään verkko-opinnot vastaavat monimuoto-opetuksen sisältöä.

Lisäksi teet verkko-opinnoissa DISC-analyysin, jonka avulla tunnistetaan vahvuuksiasi ja kehittymistarpeitasi esimiehenä. Arvioinnin tulokset käyt läpi kouluttajan kanssa.

Verkon oppimisympäristö sisältää kursseja ja tehtäviä eri aihealueisiin liittyen ja siellä työskennellään pienryhmissä, joissa mm. puretaan ja jaetaan kokemuksia erilaisista esimiestyöhön liittyvistä tilanteista. Verkko-opintojen lisäksi koulutukseen sisältyy 1-3 lähiopetuspäivää sekä opiskelua omalla työpaikalla käytännön työtehtävissä. Teet myös oppimistehtäviä, joiden tuotokset toimivat osana tutkinnon arviointia. Koulutuksessa sinulla on koko ajan tukena kouluttaja/tutor, joka sparraa sinua eteenpäin ja antaa palautetta oppimistehtävistä.

Opiskelet ja suoritat eri tutkinnon osiin liittyviä verkkokursseja sekä oppimistehtäviä omassa tahdissasi.

Seuraava tutkinnon aloitus ja hakuaika

Hae koulutukseen mahdollisimman pian hakuaikana, sillä paikat täytetään hakujärjestyksessä hakukriteerit täyttävien osalta. Otamme sinuun yhteyttä kolmen viikon kuluessa hakemuksesi saapumisesta ja keskustelemme mahdollisuudestasi suorittaa tutkinto.

Monimuoto-opetus

Seuraava aloitus ja hakuaika ilmoitetaan myöhemmin.

Verkkototeutus

Seuraava aloitus ja hakuaika ilmoitetaan myöhemmin.

Opiskelijavalinnoissa hakukriteerinä on työtehtävien soveltuvuus tutkinnon suorittamiseen, eli koulutukseen päästäksesi sinun tulee toimia lähiesimiehenä. Opiskelijavalinnoissa kiinnitetään huomiota myös hakijan aikaisempaan koulutukseen ja alan työkokemukseen.

Hinta

Voit osallistua koulutukseen ja suorittaa tutkinnon ns. omaehtoisina opintoina tai oppisopimuskoulutuksena, solmimalla työnantajan kanssa oppisopimuksen.

  • Omaehtoisessa koulutuksessa osallistumismaksu on 650 €.
  • Oppisopimuskoulutuksessa osallistumismaksu on 250 €.

Keskustele työnantajasi kanssa mahdollisuudesta aloittaa opinnot oppisopimuksella. Lue lisää, mitä lisäkoulutuksen oppisopimuskoulutus tarkoittaa.

Maksuehdot

Osallistumisen koulutukseen voi perua ilman kuluja orientaatiotilaisuuteen asti. Jos osallistumista ei peruta viimeistään orientaatiotilaisuutta seuraavana päivänä, perimme osallistumismaksun kokonaisuudessaan. Erääntyneet laskut perimme Intrum Justitian kautta.

Opiskelupaikan vastaanoton peruminen on aina tehtävä kirjallisesti (sähköpostitse) kyseisen opiskeluryhmän tutkinnon suorittamisesta vastaavalle henkilölle.

Lasku osallistumismaksusta lähetetään opiskelijan ilmoittamaan osoitteeseen (opiskelijan kotiosoitteeseen, tai yritykselle, jonka opiskelija on ilmoittanut maksajaksi) orientaatiotilaisuuden jälkeen.

Opiskelun keskeytys ei oikeuta opiskelumaksun palautukseen.

Yhteystiedot

Monimuoto-opetus

Ira Karlström, koulutusasiantuntija | ira.karlstrom@bc.fi | 040 901 4668
Tea Huikko, koulutuskoordinaattori | tea.huikko@bc.fi | 040 726 1255

Verkkototeutus

Minna Lähdeaho, koulutusasiantuntija | minna.lahdeaho@bc.fi | 044 775 6376
Tea Huikko, koulutuskoordinaattori | tea.huikko@bc.fi | 040 726 1255