Merkonomi, liiketoiminnan perustutkinto, monimuotototeutus, lokakuu 2024


Liiketoiminnan perustutkinnon myötä saat hyvät valmiudet työskennellä kaupallisen alan työtehtävissä tai esimerkiksi yrittäjänä. Sinulla on myös mahdollisuus hakea jatko-opintoihin ammatillisen perustutkinnon suoritettuasi. Liiketoiminnan perustutkinnon (merkonomi) monimuotototeutus on tarkoitettu aikuisille lukion käyneille/yo-tutkinnon suorittaneille tai toisen ammatillisen tutkinnon suorittaneille yli 18-vuotiaille opiskelijoille sekä alan vaihtajille, joilla on riittävästi työkokemusta. Voit suorittaa tutkinnon myös oppisopimuskoulutuksena.

Voit suorittaa joko liiketoiminnan tutkinnon osia tai halutessasi koko tutkinnon. Opiskelu tapahtuu pääosin itsenäisesti verkon kautta.

Opiskele mielenkiintosi mukaan monipuolisesti, myös oppisopimus on mahdollinen

Merkonomikoulutuksessa opiskellaan mm. työelämätaitoja, asiakaspalvelua, liiketoimintaa, myyntiä, yrittäjyyttä ja taloushallintoa. Osa opinnoista on kaikille yhteisiä, mutta voit myös itse vaikuttaa tutkintosi sisältöön valitsemalla sinulle mieleisiä valinnaisia tutkinnon osia. Aiemmat, soveltuvat opintosi tai alan työkokemuksesi otetaan huomioon opintopolkusi suunnittelussa. Sinulle laaditaan opiskelujen ajalle oma etenemissuunnitelma, jota päivitetään säännöllisesti.

Monimuoto-opetuksessa voit valita sinulle sopivan tavan opiskella. Tämä mahdollistaa joustavan opiskelun esimerkiksi työn ohessa.

Itsenäisen verkko-opetuksen lisäksi tarjoamme viikoittaisia etäohjaustunteja pakollisiin tutkinnon osiin liittyvissä opinnoissa. Ajoittaisia etäohjauskertoja on saatavilla myös valinnaisissa tutkinnon osissa, jos riittävän moni valitsee saman tutkinnon osan. Etäohjaukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Jos kaipaat opintoihin enemmän tukea tai ohjausta, voit tulla meidän Avoimeen oppimisympäristömme Business Collegeen Pasilaan. Avoin oppimisympäristö on tila, jossa päivystää tiettyinä aikoina eri alojen opettajia. Taloushallinnon tutkinnon osia on mahdollista opiskella myös lähiopetuksena päivisin, jos riittävän moni valitsee taloushallinnon.   
Lisäksi osa opiskelusta tapahtuu työpaikoilla (autamme juuri sinulle sopivan työpaikan löytämisessä).

Jos sinulla on jo alan työpaikka tai hankit sellaisen, voit solmia oppisopimuksen. Voit olla töissä esim. palvelun, myynnin, kaupan, talouden, hallinnon tai toimistopalveluiden aloilla, mutta sinulla ei ole vielä alan tutkintoa. Tällöin opiskelet omalla työpaikallasi ja lisäksi hankit puuttuvaa osaamista verkkokursseilla. Voit osallistua myös etäohjauksiin tietyissä tutkinnon osissa tai saada ohjausta Avoimessa oppimisympäristössä. Opintojen alussa tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma (HOKS), jossa määritellään, mitä opiskelet töissä ja mitä koulun tarjoamina opintoina.

Opiskelet pakollisia opintoja sekä ammatillisista opinnoista että kaikille yhteisistä tutkinnon osista. Ammatillisia valinnaisia tutkinnon osia opiskellaan yhteensä 105 osp. Voit valita suuntautumiseksi taloushallinnon polun tai valita sinua kiinnostavia tutkinnon osia esimerkiksi myynnistä, markkinoinnista, yrittäjyydestä, finanssipalveluista, projektissa toimimisesta, tapahtumatuotannosta tai kiertotaloudesta. Osa tutkinnon osista opiskellaan täysin itsenäisinä verkko-opintoina tai työvaltaisesti.

Opintojen alussa sinulle luodaan henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma (HOKS). Sinulta kysytään suuntautumistoivetta ensimmäisessä HOKS-keskustelussa. Merkonomi-tutkinnon perusteet ja tutkinnon osien kuvaukset löytyvät ePeruste-palvelusta.

Valintaperusteet

Ennakkotehtävä:  0 – 10 valintapistettä
Haastattelu:  0 – 10 valintapistettä 
Hakijat kutsutaan haastatteluun ennakkotehtävän valintapisteiden perusteella.

Kielitaitovaatimus:

Hakijalta vaaditaan riittävä suomen kielen taito. Kielitaito osoitetaan oppilaitoksen järjestämässä kielikokeessa (kirjallinen osuus ja haastattelu), tai todistuksella. Hakijat kutsutaan haastatteluun kirjallisen kielikokeen ja ennakkotehtävän pisteiden perusteella.

Opiskelijavalinta tehdään haastattelun valintapisteiden perusteella. Valintajärjestys ratkaistaan haastattelun valintapisteiden perusteella. Haastattelupisteiden ollessa tasan valintajärjestys ratkaistaan ennakkotehtävän valintapisteiden perusteella. Kaikkien pisteiden ollessa tasan valinta tehdään arvonnalla. 

Opiskelijalla tulee olla voimassa oleva oleskelulupa opintojen alkaessa. Ilmoittautumisen yhteydessä on esitettävä suomalaisen viranomaisen myöntämä henkilöllisyystodistus tai Suomen oleskelulupa.

Koko merkonomin tutkinnon suorittaminen

Koko liiketoiminnan perustutkinnon suorittamiseen sisältyy yhteisiä tutkinnon osia (eli yleissivistäviä opintoja) mukaan lukien suomen kielen opintoja äidinkielen tai S2-kielen tasolla, jos opiskelijalle ei voida niitä tunnustaa (eli hyväksilukea) aiempien suomalaisten toisen asteen opintojen tai muun osaamisen myötä. Opintoihin kuuluva työpaikalla tapahtuvan oppimisen jakso tulee suorittaa Suomessa.

Lisätietoja

hakumenettelystä opintotoimisto, opintotoimisto@bc.fi

sisällöstä lehtori Taru Toivonen, taru.toivonen@bc.fi