Väyläopinnot ammattikorkeakouluun

Opiskelijamme voivat suorittaa perustutkinto-opintojen aikana ns. väyläopintoja ammattikorkeakoulussa. Väyläopintojen kautta on mahdollisuus päästä ilman pääsykoetta ammattikorkeakouluun.

Väyläopinnot Haaga-Helian ammattikorkeakoulussa

Business College Helsingin perustutkinto-opiskelijoilla on mahdollisuus liittää tutkintoonsa opintoja myös ammattikorkeakoulusta. Business College Helsinki ja Haaga-Helian ammattikorkeakoulu ovat sopineet ns. väyläopinnoista, joiden tavoitteena on tarjota sekä liiketoiminnan että tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto-opiskelijoille mahdollisuus siirtyä sujuvasti toiselta asteelta ammattikorkeakouluopintoihin ja näin lyhentää valmistumisaikaa tradenomiksi noin yhdellä vuodella.

Haaga-Helian ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijaksi hyväksyminen edellyttää 55 – 60 opintopisteen laajuisia ammattikorkeakouluopintoja, joista osa, noin 20 opintopistettä suoritetaan Haaga-Helian avoimessa ammattikorkeakoulussa ja noin 40 opintopistettä suoritetaan osaamista kartoittavilla näytöillä. Valinta Haaga-Helian ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijaksi edellyttää, että opiskelija on osallistunut väyläopintoihin, hän on suorittanut näytöt vähintään arvosanalla 3/5 ja tutkinto Business College Helsingissä on tehtynä.

Väyläryhmään valitaan opiskelijoita maksimissaan 15 / lukukausi ja opinnot alkavat pääsääntöisesti aina elokuussa ja tammikuussa. Väyläryhmälle järjestetään erillistoteutus AMK-valmiuksien kehittämisestä (5 op) ja heillä on nimetty opinto-ohjaaja Haaga-Helian avoimessa ammattikoreakoulussa. Opiskelu väyläryhmäläisille Haaga-Helian avoimessa ammattikorkeakoulussa on maksutonta kahden lukukauden ajan.

Väyläopinnot Metropolian ammattikorkeakoulussa

Väyläopintojen tavoitteena on tarjota Business College Helsingin tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto-opiskelijoille mahdollisuus hakea toiselta asteelta ammattikorkeakouluopintoihin ilman osallistumista valtakunnalliseen yhteishakuun ja pääsykokeeseen.

Opiskelija voi hakea Metropolian tieto-ja viestintätekniikan opiskelijaksi avoimen AMK:n väylähaussa.

 • Opiskelijavalinta tehdään avoimen AMK opintosuorituksien (=väyläopintojen) perusteella.
 • Opiskelijalla tulee olla suoritettuna avoimen AMK:n opintoja vähintään 60 op.
 • Lisäksi valintaan vaikuttaa se, onko siinä opetusryhmässä tilaa, johon opiskelija voitaisiin aiempien opintojensa perusteella sijoittaa. 
 • Opiskelupaikkaa ei voida taata, koska kaikkia hakijoita tulee kohdella tasavertaisesti ja heihin tulee soveltaa tutkinto-ohjelmittain yhdenmukaisia valintaperusteita.

Business College Helsingin toteuttamia ja Metropolian tunnustamia opintoja: 56 op

 • Opiskelija suorittaa opintoja BC:lle ja Metropolialle

Metropolian tieto-ja viestintätekniikan NonStop virtuaaliopintoja: 4 – 5 op

 • Kaikille suositellaan C#-ohjelmoinnin perusteet (4 op) opintoa

Väyläopinnot Laurean ammattikorkeakoulussa

Väyläopinnot ovat toisen asteen opiskelijoille suunnattuja opintoja, joiden avulla tarjotaan mahdollisuus tutustua ammattikorkeakouluopintoihin jo toisen asteen ammatillisen opiskelun aikana. Väyläopinnot ovat maksuttomia 1.8.2020 alkaen.

Väyläopinnot toteutetaan verkko-opintoina aikaan ja paikkaan sitoutumattomasti, mikä mahdollistaa opiskelijoiden osallistumisen opintoihin omien opintojensa ohella. Väyläopinnot voidaan myös toteuttaa projektiopintoina.

Laurean Kur­kis­tus­kurs­sit toteutetaan 1- 5 opintopisteen MOOC -tyyppisinä verkko-opintoina Laureassa. Opinnot voi suorittaa omaan tahtiin verkko-oppimisalustalla. MOOC opinnoissa kirjaudutaan sisään suorittamaan opintoja ja tehdään ne itsenäisesti verkossa, oman aikataulun mukaan. MOOC-kurssien lisäksi on tarjolla mm. viestinnän opintoja sekä projektiopintoja.

Lisäksi on tarjolla 30 opin­to­pis­teen väy­lä­opin­not:

 • Ammatillinen opiskelija voi aloittaa jo ensimmäisenä opiskeluvuotenaan amk-opinnot, mikäli hänellä on tavoitteena suorittaa amk-tutkinto
 • Opintoihin haetaan aina oman opinto-ohjaajan suosituksella; ennen opintoja on yhteinen keskustelu Laurean sekä Business Collegen kesken
 • Tarjottavien opintojen määrä on 15 op / lukuvuosi
 • Suoritettuaan 2.asteen tutkinnon, johon sisältyy 30 op Laurean väyläopintoja, opiskelija voi hakea tutkinto-opiskelijaksi erillisvalinnan kautta
 • Suoritetut opinnot hyväksi luetaan tutkintoon

Lisätietoja Laurean väyläopinnoista ja ajankohtaisesta tarjonnasta saat sivulta https://www.laurea.fi/koulutus/avoin-ammattikorkeakoulu/vaylaopinnot/

Tiivistetysti tietoa Business Collegen väyläopinnoista »

Väyläopintojen lisäksi tieto- ja viestintätekniikan opiskelijat voivat suorittaa korkeakouluopintoja perustutkintoon kuuluvina valinnaisina opintoina. Näitä valinnaisia opintoja voi suorittaa ammattikorkeakouluissa (Haaga-Helia, Laurea ja Metropolia) tai Helsingin yliopistossa. Metropolian ja Helsingin yliopiston opintoihin opiskelijat saavat ohjausta Business Collegen ammatillisilta opettajilta.