Innovaatiotoiminta

Uudenmaan ammatilliset oppilaitokset TKI-toiminnan keskiössä

Ammatillisen koulutuksen asiantuntijat kokoontuivat 25.4.2024 Haikon kartanossa “Ammatilliset oppilaitokset TKI-toimijoina Uudellamaalla” -projektin loppuseminaariin. Tapahtumassa luotiin näkymä Uudenmaan ammatillisen koulutuksen järjestäjien tavoitteelliseen TKI-toimintaan sekä maakunnan innovaatioekosysteemiin osallistumiseen.

Business College Helsingin rehtori Jaana Lehto avasi seminaarin innostavalla puheella, jossa hän korosti ammatillisen koulutuksen keskeistä roolia Uudenmaan innovaatioekosysteemissä. Rehtori Lehto korosti ammatillisten oppilaitosten avainasemaa soveltavan tutkimuksen ja innovaatioiden levittämisessä työpaikoille. Hän korosti, että oppimisen ja pedagogiikan kehittäminen on keskeistä TKI-toiminnassa, ja että oppilaitokset voivat tutkia ja kehittää näitä teemoja myös osana yritysyhteistyötä.

Seminaarissa esiteltiin projektin esiselvitys, joka kuvasi mm.  ammatillisten oppilaitosten roolia innovaatiotoiminnassa. Selvitys osoitti, että vaikka oppilaitokset ovat tällä hetkellä aktiivisia lähinnä projektitoiminnassa ja palveluiden kehittämisessä, niiden kyvyssä harjoittaa soveltavaa tutkimusta osana tutkimusverkostoja on vielä kehitettävää. Oppilaitoksilla on tärkeä tehtävä tiedon levittämisessä koulutuksen, palvelujen ja projektien kautta.

Markku Lahtinen, Helsingin seudun kauppakamarin vaikuttamistyön johtaja, korosti esityksessään ammatillisten oppilaitosten potentiaalia TKI-toiminnassa, mutta toi esille myös tarpeen määritellä selkeämmin TKI-toiminnan roolit ja tavoitteet oppilaitoksissa. Hän painotti henkilöstön ja opiskelijoiden sitouttamisen tärkeyttä TKI-toimintaan sekä sitä, että oppilaitosten tulisi paremmin ymmärtää TKI-toiminnan konkreettiset hyödyt niin itselleen kuin yhteistyökumppaneilleen.

Haaga-Helian tutkimuspalvelujohtaja Satu Koivisto puolestaan korosti, että ammatilliset oppilaitokset tulee saada osaksi innovaatioekosysteemiä. Koivisto painotti, että selkeämmän roolinmäärittelyn ja strategisten kumppanuuksien avulla ammatilliset oppilaitokset voivat entistä paremmin tukea alueen innovatiivista kehitystä ja hyödyntää omaa ydinosaamistaan.

Esiselvityksessä hahmoteltiin myös ammattioppilaitosten tulevaisuuden TKI-toiminnan kehittämisen suuntaviivoja.  Tavoitteena on lisätä ammatillisissa oppilaitoksissa mm. soveltavaa tutkimusta ja edistää vahvemmin vihreää siirtymää.

seminaarin osallistujia
Loppuseminaarin osallistujia Haikossa.


Loppuseminaarissa asetettiin tavoitteita TKI-toiminnan kehittämiseen ammatillisissa oppilaitoksissa. Ammatilliset oppilaitokset ovat valmiita ottamaan aktiivisen roolin innovaatioekosysteemissä, ja Uudenmaan alue voi odottaa näkevänsä niiden kasvavan vaikutuksen lähivuosina.

Esiselvityksen ovat laatineet kehittämispäällikkö Jouni Hytönen (Business College), konsultti Timo Juntunen (Timo Juntunen Consulting), kehittämisasiantuntija Helena Miettinen (Business College) ja projektiasiantuntija Tuija Poijärvi (Business College). Esiselvitys luettavissa ja ladattavissa täällä.

    Innovaatiotoiminta

    Helena Miettinen - helena.miettinen@bc.fi

    Kommentoi