Innovaatiotoiminta

Kestävän kehityksen innostus leviää!

Green Economy
Kestävä kehitys

Kestävä kehitys on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua yhteiskunnallista muutosta, jonka päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. Tämä tarkoittaa myös, että ympäristö, ihminen ja talous otetaan tasavertaisesti huomioon päätöksenteossa ja toiminnassa. Kestävää kehitystä käsiteltiin ensimmäisen kerran YK:ssa vuonna 1987. Tästä komission työstä sai alkunsa prosessi, joka on edennyt vuorovaikutteisesti eteenpäin niin yrityksissä kuin kansainvälisissä yhteyksissäkin. Suomessa teema on ollut vahvasti esillä aina.

Olitpa sitten Slushissa, Start-up Circuksessa tai miltei missä tahansa seminaarissa, törmäät satavarmasti YK:n 2030 agendaan ja kestävän kehityksen 17 tavoitteiseen. Ei nälkää, terveyttä ja hyvinvointia, kestävää kuluttamista, tasa-arvoa, kestäviä kaupunkeja ja yhteisöjä sekä ilmastotekoja ovat kaikkein ajankohtaisempia YK:n tavoitteista.

Kestävän kehityksen osaamisesta on tullut olennainen osa elämää. Siksipä kestävän kehityksen tavoitteiden tulee olla kiinteä myös osa opetusta ja oppilaitoksen jokapäiväistä toimintaa. Ammatillisessa koulutuksessa korostuu myös erityisesti työelämässä ja tulevassa ammatissa tarvittava kestävän kehityksen osaaminen.

KEKE – Kestävän kehityksen sähköinen oppimateriaali ammatillisen osaamisen vahvistamiseen

Ammatillisessa koulutuksessa kestävä kehitys määritellään yhdeksi elinikäisen oppimisen avaintaidoista, jota arvioidaan osana ammatillista osaamista.

Kestävän kehityksen digitaalinen oppimateriaali -hankkeen tavoitteena oli tuottaa Kestävän kehityksen edistäminen -verkkokurssit (1 osp + 3 ops) ammatillisen koulutuksen tarpeisiin. Mukana on ollut seitsemän ammatillisen koulutuksen järjestäjää ja alan ammattilaisia.

Nämä verkkokurssit suoritettuaan opiskelija ymmärtää kestävän kehityksen lähtökohdat, ulottuvuudet (ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen) ja tavoitteet. Yhden osaamispisteen verkkokurssi sisältää niin tekstiä, yhteenvetoja, testejä, kuvaa ja videoita, joiden avulla opiskelija omaksuu nopeasti ja mukavalla tavalla laajan kokonaisuuden. Valinnaisella verkkokurssilla tutustutaan eri yritysten kestävään toimintaan ja tehdään konkreettisesti oma kehittämistehtävä.

Ammatilliset opettajat kertovat, että koulutukseen tulevat nuoret ja aikuiset ovat hyvin vastaanottavaisia kestävän kehityksen ajankohtaisille teemoille.

Kolmella kielellä (FIN, SVE, ENG) tehdyt verkkokurssit on tarkoitus levittää kaikkien ammatillisten oppilaitosten käyttöön.  Ne toimitetaan myös OPH:n oppimateriaalipankkiin. Kevään 2020 aikana järjestämme webinaarin (27.1. klo 13–15) ja seminaarin (12.3. klo 13–15)) aiheesta. Pysythän siis kuulolla!

Lisää tietoa hankkeesta: Kehittämispäällikkö Jouni Hytönen, Helsinki Business College Oy: jouni.hytonen@bc.fi, p: 0407179991.

    Innovaatiotoiminta

    - helena.miettinen@bc.fi