Sarianne Manninen

Kolme tarinaa PopUpista

PopUpissa opiskelijat pääsevät toteuttamaan omien mielenkiinnon kohteiden ja vahvuuksien mukaan toimeksiantoja ja projekteja.

Business College PopUp on Business College Helsingin toiminnallinen oppimisympäristö, joka toteutetaan tänä keväänä toista kertaa yhteistyössä Mall of Triplan kanssa. Viime syksy mukaan lukien PopUp on järjestetty yhteensä jo kahdeksan kertaa. PopUp sijoittuu tänä keväänä toiselle jaksolle 22.3.-21.5.2021. Tänä aikana mukana olevat opiskelijat ovat koulun sijasta Triplassa. Jaksoon ei liity varsinaisia opetustunteja eikä tehtäviä, vaan toimeksiannot hankitaan itsenäisesti ja hoidetaan tiimityöskentelynä. PopUpissa opiskelijat pääsevät suunnittelemaan ja toteuttamaan omien mielenkiinnon kohteiden ja vahvuuksien mukaan toimeksiantoja ja projekteja Mall of Triplalle ja sen yrityksille. Seuraavaksi avataan Renaldo Vähin, Markus Metsälän ja Niki Kiirasmaan ajatuksia viime syksyn PopUpista!

PopUp tarjosi monipuolisia työtehtäviä ja verkostoitumismahdollisuuksia

– Kannattaa lähteä ennakkoluulottomalla ja positiivisella fiiliksellä.

Kolmannen vuoden merkonomiopiskelija Renaldo Vähi osallistui viime syksynä PopUpiin. Hänestä mahdollisuus yhteistyöstä eri yritysten kanssa kuulosti mielenkiintoiselta. Lisäksi tekemällä oppiminen kuulosti hyvältä oppimisympäristöltä sellaiselle henkilölle, jolla on hankala keskittyä puhtaasti teoreettiseen opetukseen. Renaldo huomasi, että oma-aloitteisuus ja positiivinen asenne ovat eduksi toimeksiantoja etsiessä. On hyvä olla myös järkevä ja organisoitunut. Renaldo lisää, että – PopUp on hyvä paikka kehittyä, saada itsevarmuutta ja lähteä kauemmas omalta mukavuusalueeltaan. Renaldo antaa vinkiksi PopUpiin haluaville sen, että sinne kannattaa lähteä ennakkoluulottomalla ja positiivisella fiiliksellä.

– PopUpin toimistotilojen ilmapiiri sekä siellä oleva porukka oli erittäin hyvä, myös valmentajat olivat huippuja ja osasivat hyvin ohjata oikeaan suuntaan. Vallinneesta koronatilanteesta huolimatta yritykset lähtivät hyvin mukaan opiskelijoiden projekteihin. Tekeminen oli monipuolista; PopUpin aikana pääsi tekemään työtehtäviä laidasta laitaan. – Erityisesti mieleen jäi yrityslahjamarkkinointi, sillä sen kautta pääsi hyödyntämään jo opittuja taitoja sekä oppimaan lisää yritysyhteistyöstä.

Renaldon mielestä PopUp ylitti hänen odotuksensa. – Tekemistä riitti niin paljon, että työskentely PopUpissa tuntui ajoittain päivätyöltä, sen positiivisessa merkityksessä. PopUpiin osallistuminen voi olla avuksi myös tulevaisuudessa esimerkiksi yhteistyö- ja työkuvioissa, kun on päässyt rakentamaan verkostoja jo opintojen aikana. – Kun on ollut yritysten kanssa yhteistyössä ja näyttänyt oman osaamisensa ja sen, että tekee hyvin työnsä, voi olla helpompi myöhemminkin lähestyä heitä esimerkiksi yhteistyöhön liittyen.

PopUpiin osallistuminen sai liekin niin sanotusti syttymään

– Tärkeintä on luottaa itseensä ja antaa mennä.

Markus Metsälällä on tällä hetkellä meneillään viimeinen kuukausi koulutusta. Hän opiskelee aikuisten päiväkoulutuksen puolella merkonomiksi. Hän päätyi hakemaan PopUpiin syksyllä opettajan ehdotuksen kautta: – Kiitos hänen mä tajusin et tuo on mun juttu, oli hauskaa.

Markus on edelleen tekemisissä PopUpin aikaisen tiimin kanssa. Markus sanookin, että heillä oli hyvä tiimi: – oli semmosii ihmisii työssä, jotka sai jaksamaan, syy miks halus mennä aina takas et halus nähä niitä äijii. Markus oli mukana neljässä isommassa projektissa, joista yhdessä hän toimi projektipäällikkönä. Hän oli mukana suunnittelemassa käyntikortteja PopUpille ja mainosflyereita Tortilla Houselle, ohjeistamassa konserttitapahtumia sekä tuottamassa tutoriaalivideota Brokadille siitä, miten syödä kiinalaista Hot Pot -perinneruokaa. Lisäksi hän oli mukana Triplan info- ja asiakaspalvelun kehittämisprojektissa. Markuksen mieleen jäi erityisesti Mall of Triplan ja Hall of Famen järjestämät konsertti-illat. Markus huomasi projekteja tehdessä: – Tärkeintä on luottaa itseensä ja antaa mennä, tehdä ne hommat mitä täytyy ja tehdä ne niin hyvin kuin pystyy.

Markus piti PopUpia hyvänä ensimmäisenä portaana työelämään. PopUp sai lisäksi tietynlaisen liekin syttymään projektisuunnittelua ja tapahtumajärjestelyä kohtaan. Hänelle jäi PopUpin jälkeen hyvin positiivinen fiilis ja hän sanookin, että jokaisen olisi hyvä lähteä PopUpiin. – Sen kautta saa hyvää työkokemusta, verkostoitumismahdollisuuksia ja tuntumaa siitä, onko ylipäätään oikean tyyppinen ihminen tuollaiseen hommaan.

Tiimityöskentely on avain PopUpissa

Niki Kiirasmaa opiskelee tällä hetkellä toista vuotta merkonomiksi Business College Helsingissä. Niki lähti PopUpiin mukaan, koska osallistumisen avulla hän sai suoritettua näyttöjä ja edistettyä omia opintojaan. – Mulla oli ennen PopUpin alkua osittain ‘mixed feelings’, koska ei ollut aivan varmaa mitä kaikkea siellä tulee vastaan. Lopulta kuitenkin PopUp osoittautui paljon hauskemmaksi, mitä oli odottanut.


– Se on sitä, mitä haluaisi tehdä ihan työelämässäkin.


Niki kuvailee PopUpin aikaista tiimiään energiseksi ja päättäväiseksi ja sanookin, että tiimi sai tehtyä tehokkaasti projekteja PopUpin aikana. – PopUpin porukka koostui ylipäätään hyvinkin erilaisista ihmisistä, joista jokaisella oli joku kyky ja tapa toimia sekä näyttää omaa osaamistaan, näin täydentäen toinen toistaan. Niki kuvailee PopUpin aikaisia toimeksiantoja osittain rankoiksi, mutta samalla hyvin opettavaisiksi; jos näitä taitoja tarvitsee koskaan myöhemmin, tietää heti mitä alkaa tehdä. – Erityisesti PopUpista jäi mieleen uusien mahtavien ihmisten tapaaminen ja kavereiden saaminen, hyvä fiilis ja freelancer-tyylinen työ. Nikiä kiinnosti työtehtävät markkinoinnin ja mainonnan parissa. – Se on sitä, mitä haluaisi tehdä ihan työelämässäkin.

PopUp opetti paljon tiimityöskentelystä ja erilaisten ihmisten kanssa työskentelystä projektiluontoisessa työympäristössä. Niki sanookin tiimityöskentelyn olevan avain PopUpissa. Sen lisäksi PopUpissa pääsi näyttämään omaa osaamistaan ja tekemään asioita konkreettisesti. – Sanoisin että PopUp on aika täydellinen siihen, että nouset penkiltä, menet ulos ja teet hommia, siinä se oikeastaan on. Ei oo samanlaista mitä koulun penkillä.

Kirjat veks ja verkostoitumaan!

PopUp on hyvä valinta niille opiskelijoille, jotka ovat innokkaita, omatoimisia ja kiinnostuneita työelämälähtöiseen opiskeluun. PopUpissa pääsee lukemisen sijaan verkostoitumaan ja tekemään toimeksiantoja valmentajien avustuksella oikeille yrityksille. PopUp auttaakin laajentamaan verkostoa ja harjoittamaan omia taitoja käytännön kautta. Lisäksi osallistuminen PopUpiin voi nopeuttaa valmistumista ja sen avulla voidaan suorittaa valinnaisia kursseja tai sen osia.

Jos PopUp kiinnostaa, Wilmasta löytyy tarkempaa tietoa sekä ohjeet siihen, miten PopUpiin voidaan hakea. Muistathan hakea 1.3.2021 mennessä!

    Sarianne Manninen

    - Sarianne.Manninen@bc.fi