Business College Helsinki

Business College Helsinki pilotoi Yrityspolkua

Helsinki Business College oli mukana Väylä työhön -hankkeessa yhdessä kuuden muun pääkaupunkiseudulla toimivan oppilaitoksen kanssa.
Oppilaitokset tarjosivat erilaisia pilottikoulutuksia kotoutumiskoulutuksen suorittaneille maahanmuuttajille. Ideana oli, että he pääsisivät nopeammin jatkokoulutukseen tai työhön. Hankkeen aikana pystyttiin tarjoamaan koulutusta yli 300 opiskelijalle.

Business Collegen järjestämään pilottikoulutukseen Yrityspolku Suomessa osallistui yhteensä 29 opiskelijaa, lisäksi noin 60 opiskelijaa Vantaan ammattiopisto Variasta opiskeli meillä. Opiskelijoilla oli mahdollisuus parantaa suomen kielen taitoa (työelämän suomi), yrittäjyysvalmiuksia ja -osaamista (yritystoiminnan suunnittelu) sekä tietoteknisiä taitoja.
Hankkeessa kehitettiin opetusmateriaaleja muun muassa yritystoiminnan suunnitteluun, asiakkuuksien hoitoon ja myyntiin.

Väylä työhön -hanke onnistui hyvin saavuttamaan sille asetetut tavoitteet. Mukana olleet oppilaitokset ovat sitoutuneet verkostomaisen yhteistyön jatkamiseen hankkeen päättymisen jälkeenkin, jotta maahanmuuttajataustaisten pääseminen koulutukseen ja työhön tulisi sujuvammaksi ja nopeutuisi. Hankeryhmä oli myös vaikuttamassa uudistuvaan opintolku.fi-palveluun, jotta sen kehittämisessä huomioitaisiin paremmin maahanmuuttajataustaiset hakijat.

Liitteet
Väylä työhön -hankkeen 2017 – 2019 julkaisu

    Business College Helsinki

    Päätoimittaja - viestinta@bc.fi