Business College Helsinki

Nimi vaihtui – suosio kasvoi yhteishaussa!

Teimme laajan brändimuutoksen vuoden 2018 aikana. Visuaalinen ilmeemme ja tapamme viestiä vastaavat nyt paremmin meitä oppilaitoksena ja koulutusyrityksenä. Osana brändimuutosta oppilaitoksemme nimi vaihtui. Näin laajassa muutoksessa vaarana on, että oppilaitoksen hakijamäärät laskevat. Brändimuutoksen jälkeen meillä oli tavoitteena pitää hakijamäärät samoina vuonna 2019 kuin edellisenä vuonna. Mutta meillä hakijamäärät kasvoivat upeasti!

Peruskoulupohjaisen merkonomi- ja datanomikoulutuksen hakijamäärät kasvoivat yhteishaussa merkittävästi. Ensisijaisia hakijoita (hakijoita, jotka ovat laittaneet oppilaitoksemme yhteishaussa 1. hakutoiveeksi) oli nyt 1,9 hakijaa/aloituspaikka. Vuonna 2018 vastaava luku oli 1,5 hakijaa/aloituspaikka. Tämä tarkoittaa yhteensä 801 ensisijaista hakijaa/420 aloituspaikkaa (viime vuonna 635 ensisijaista hakijaa/420 aloituspaikkaa).

Peruskoulupohjaisen datanomikoulutuksen aloituspaikkoja lisättiin tänä vuonna. Ensi syksynä aloittaa kaksi kaksoistutkintoryhmää datanomiopiskelijoita; toinen kaksoistutkintoryhmä erikoistuu IoT-ohjelmointiin ja toinen peliohjelmointiin. Tällä ratkaisulla suositun peliohjelmoinnin opiskelijamäärä tuplaantuu oppilaitoksessamme.

Vastaavasti peruskoulupohjaisen merkonomikoulutuksen aloituspaikkoja vähennettiin yhdellä ryhmällä. Merkonomikoulutuksen hakijamäärä kuitenkin kasvoi.

Näillä hakijamäärillä olemme Uudenmaan suosituin merkonomi- ja datanomikouluttaja! Meidän ensisijaisten hakijoiden määrä per aloituspaikka on parempi kuin kellään toisella oppilaitoksella.

Hakijamäärän kasvu kertoo siitä, että brändimuutoksen jälkeen olemme entistä halutumpi opiskelupaikka peruskoulun jälkeen.

  Business College Helsinki

  Päätoimittaja - viestinta@bc.fi

  IT-ope

  Huolehditteko myös siitä, että oppilaat suorittavat tietokoneen A- ja AB-ajokortti tutkinnot? Teiltä valmistunut nuori kertoi, ettei Dstanomikoulutuksessa ollut AB-tutkintos. Hän myös sanoi, ettei osaa Exceliä. Kyllä näiden toimisto-ohjelmien osaaminen kuuluisi osata.

  Business College Helsinki

  Hei! TIEKEn A- ja AB-ajokorttitutkinnot ovat tämänhetkisissä tieto- ja viestintätekniikan perusteissa tutkinnon osan Palvelutehtävissä toimimisen arviointikriteerin käyttää työssään tarvittavia työväline- ja viestintäohjelmia sekä sovellusohjelmia esimerkkinä. Tämän tutkinnon osan hyväksytysti suorittavan opiskelijan ei siis tarvitse suorittaa esimerkiksi AB-ajokorttitutkintoa eikä meillä tehdä TIEKEn ajokorttitutkintoja. Excelin hyödyntäminen ja edistynyt käyttö kuuluu meillä kokonaisuuteen, josta osaamista hankitaan. Koska opiskelijan ammattiosaamisen arviointi näytössä tehdään ammattitaitovaatimusten ja arviointikriteerien pohjalta on mahdollista, että tämän tutkinnon osan suorittanut opiskelija ei ole Excelissä edistyneellä tasolla.

  BC-hakija

  Hei! Mikäs teidän vuoden 2018 alin pistemäärä oli merkonomi-linjalle? 😉 Ja tuleeko se nousemaan tai laskemaan?

  Anonyymi

  Hei, hain merkonomin paikkaa yhteishaussa. Milloin pääsykokeet ovat?

  Business College Helsinki

  Peruskoulupohjaisiin koulutuksiin meillä ei ole pääsykoetta.

  1 2