Oppiminen ja ohjaus

ITSVET = ICT Security in VET

ICT Security in Vocational Education and Training

Projektin tavoitteena oli kehittää tietoturva-alan koulutusmoduuli, jonka kesto on n. 6 kk. Projektin aluksi tehtiin tutkimus tietoturvan kehittämistarpeista yrityksissä. Sen pohjalta määritettiin tiedot, taidot ja kompetenssit tulevaisuuden tietoturvaosaajalle. Tutkimuksen pohjalta kehitettiin tietoturva-alan koulutusmoduuli, luotiinn koulutusmateriaalit ja valmennettiin kouluttajat. Lopuksi tuote testattiin kunkin partnerin toimesta tehtävällä pilotilla. Koulutusmoduuli sijoittuu EQF tasolla luokkaan 5.

Projektin koordinaattori on Tietotekniikan koulutuksen kehittämissäätiö Tallinnasta (The Technology Education Support Foundation, Tallinn, Estonia)

Projektin muut partnerit ovat:

 • BCS Koolitus As, Tallinna, Viro
 • Tallinn Polytechnic School, Tallinna, Viro
 • Riga Technical College, Riika, Latvia
 • Helsinki Business College, Helsinki, Suomi
 • The Latvian Information and Communications Technology Association, Riika, Latvia
 • Foundation Innove, Tallinna, Viro

Hankkeen kesto: 1.12.2015-31.3.2019 (3 vuotta)
Rahoitus: Interreg-ohjelma, Central Baltic

Katso myös projektin verkkosivut

Lisätiedot

Jouni Hytönen, kehittämispäällikkö
Helsinki Business College Oy
+358 40 717 9991 | jouni.hytonen@bc.fi

Keskeyttäneet kouluun – KEKO

1.2.2016-31.5.2018
KEKO-hankkeessa on suunniteltu ja pilotoitu projektimaista oppimista, yksilöllisten opintopolkujen rakentumista, kehitetty opiskelijoiden ohjauksen henkilökohtaistamista ja järjestetty ohjaustyötä tekeville työpajoja ja yhteistyötapaamisia. Ydintoiminnoiksi on muodostunut opintojen keskeyttämisen ehkäisy mm. avoimia oppimisympäristöjä perustamalla ja niiden toimintaa kehittämällä. Tässä ESR-hankkeessa rahoittajakumppanina on Hämeen ELY-keskus. Koordinaattorina toimii Business College Helsinki ja projektikumppaneitamme ovat Suomen Diakoniaopisto / SKY Opiston kampus, Point College ja Haaga-Helia ammatillinen opettajakorkeakoulu.

Lue lisää 

uploads - VipuvoimaaEU_2014_2020_rgb.png

VÄYLÄ TYÖHÖN

Väylä työhön -hanke on suunnattu maahanmuuttajien kanssa työskenteleville työnantajille, oppilaitoksille, ohjaamoille ja muille ammattilaisille, jotka auttavat maahanmuuttajia löytämään oman jatkopolkunsa.

Hankkeen kohderyhmänä ovat kotoutumiskoulutuksen käyneet, työttömät maahanmuuttajat, jotka kuuluvat kotoutumislain piiriin.

Väylä työhön -hanke käynnistyi alkuvuonna 2017 ja jatkuu vuoden 2019 kesäkuun loppuun asti.

Hanke on ESR-rahoitteinen ja siinä on mukana seitsemän oppilaitosta ympäri pääkaupunkiseutua: Amiedu, Helsinki Business College, Stadin aikuisopisto ja Suomen Diakoniaopisto Helsingistä, Omnia Espoosta sekä Varia ja Vantaan aikuisopisto Vantaalta.

Hankkeen tavoitteet lyhyesti

 • luoda verkosto koulutusta tarjoavien ja ohjaustyötä tekevien organisaatioiden kesken
 • laatia toimintamalli, jonka avulla rakennetaan silta kotoutumiskoulutuksen ja jatkopolkujen välille
 • kehittää yhteistyötä TE-toimiston ja oppilaitosten välillä
 • koota yhteen paikkaan hankkeessa toteuttavat koulutukset, uudet toimintamallit sekä jo olemassa olevat palvelut
 • koota osaamisen tunnistamiseen kehitetyt ja kehitettävät toimintamallit
 • kehittää digitaalisia palveluja
 • kehittää työpaikalla tapahtuvaa S2-ohjausta, jotta kielitaidottomuus ei olisi este työ-elämään pääsylle.

Lue lisää: Yrityspolku Suomessa –yrittäjyysvalmiuksien kehittäminen

KIELO – kielitietoinen ohjaus ammatillisessa koulutuksessa ja työelämässä

1.9.2018-31.8.2020

Hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan valmennusohjelmat ammatillisille kouluttajille ja työpaikkaohjaajille. Tavoitteena on antaa kouluttajille ja työpaikkaohjaajille lisää valmiuksia kielitietoiseen ohjaukseen. Yhteishanketta koordinoi Kouvolan aikuiskoulutuskeskus, projektikumppaneina Business College Helsinki, Edupoli, Luksia ja Haaga-Helia ammatillinen opettajakorkeakoulu. Rahoittajakumppanina toimii Opetushallitus.

KEKE – Kestävän Kehityksen Digitaalinen Oppimateriaali

Tavoitteena on tuottaa globalisaation ja kestävän kehityksen verkkokurssi ja materiaalipankki ammatillisen koulutuksen tarpeisiin. Ammatillisen koulutuksen yhteinen tutkinnon osa Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen sisältää Kestävän kehityksen opinnon. Kestävän kehityksen osaaminen tarkoittaa sitä, että opiskelija ymmärtää kestävän kehityksen lähtökohdat, ulottuvuudet (ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen) ja tavoitteet. Opiskelija edistää omalla toiminnallaan kestävää kehitystä, osaa pohtia ilmiöitä eettisesti ja toimia vastuullisesti sekä noudattaa ammattietiikkaa.

Hankkeessa on mukana kaikkiaan kuusi koulutuksenjärjestäjää eri puolilta Suomea ja projektin tuotokset levitetään valtakunnallisesti kaikkien koulutuksen järjestäjien ja tätä kautta opiskelijoiden käyttöön. Hanke poistaa opiskelijoiden oppimateriaalikustannukset aihealueella ja mahdollistaa ajantasaisen oppimateriaalin yhteisiin tutkinnon perusteisiin.

Hankkeen kesto: 10.12.2018 – 31.12.2019 (1 vuosi)

Projekttikoordinaattorina on Helsinki Business College Helsinki, Finland

Projektin muut partnerit ovat:

 • TAO, Turun Ammattiopistosäätiö
 • Koulutuskuntayhtymä Tavastia/Ammattiopisto Tavastia
 • Etelä-Savon Koulutus Oy, ESEDU
 • Tampereen seudun ammattiopisto, TREDU
 • Rovaniemen koulutuskuntayhtymä / Lapin koulutuskeskus, REDU
 • Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab (Yrkesinstitutet Prakticum)

Lisätiedot

Jouni Hytönen, kehittämispäällikkö
Helsinki Business College Oy
+358 40 717 9991 | jouni.hytonen@bc.fi

YIBinS – Youth with immigrant background in Sport

Hankkeen tavoitteena on käyttää urheilua tärkeimpänä katapulttina nuorten maahanmuuttajien kotouttamiseen. Tavoitteena on yhteistyön lisääminen kunnallisen liikuntatoimen, oppilaitosten ja urheiluseuroine sekä järjestöjen kesken ja luoda liikunta- ja urheilusidonnaisia palveluja kohderyhmälle.

Tavoitteena on muutoilla hanketoimijoiden liikuntasidonnaisia palveluja toimimaan paremmin yhdessä ja tarjota ja pilotoida kohderyhmälle palveluja ruohonjuuritasolla.

Hankkeen kesto: 1.01.2019 – 31.12.2020 (2 vuotta)

Rahoittajana Erasmus + sport-ohjelma.
Projekttikoordinaattori on Vantaan kaupunki / urheilupalvelut

Projektin muut partnerit ovat:

 • Fundacion Universitaria San Antonio (UCAM), Murcia, Espanja
 • CESIE Organisation, Trappeto, Italia
 • DIA-SPORT Association, Sofia, Bulgaria
 • Bromma gymnasium, Ruotsi
 • Helsinki Business College Oy

Lisätiedot

Jouni Hytönen, kehittämispäällikkö
Helsinki Business College Oy
+358 40 717 9991 | jouni.hytonen@bc.fi