Työelämäpalaute

Valtakunnallinen työelämäpalautejärjestelmä otettiin käyttöön 1.7.2021 alkaen. Työelämältä saatavan palautteen avulla koulutuksen järjestäjä tunnistaa entistä paremmin omat työelämäyhteistyöhön liittyvät vahvuutensa ja kehittämiskohteensa. Opiskelijat eivät ole arvioinnin kohteena näissä palautekyselyissä.

Keneltä palautetta kysytään?

Palautekyselyt lähetetään kaikille työpaikoille, joissa on ollut oppisopimus- tai koulutussopimusopiskelijoita.

Käytössä on kaksi kyselyä:

  1. Työpaikkaohjaajakysely:
    • kysely lähetetään oppisopimuksessa tai koulutussopimuksessa nimetylle vastuulliselle työpaikkaohjaajalle, kun opiskelijan työpaikkajakso päättyy. Kyselyn voi tarvittaessa välittää eteenpäin henkilölle, joka käytännössä on enemmän ohjannut opiskelijaa.
    • Kyselyn lähettäjänä on Opetushallitus ja se lähetetään automaattisesti jokaisen kuukauden 1. ja 16. päivä, jos lähettämistä edeltävän kahden viikon aikana työpaikkaohjaajan ohjauksessa olevan opiskelijan työpaikkajakso on päättynyt.
  2. Työpaikkakysely:
    • kysely lähetään kaksi kertaa vuodessa (tammi-helmikuussa ja heinä-elokuussa) niille työpaikoille, joissa on ollut lähettämisajankohtaa edeltävän puolen vuoden aikana päättyneitä työpaikkajaksoja.
    • Kysely lähetään työpaikan edustajalle, joka vastaa yhteistyöstä koulutuksen järjestäjän kanssa ja työpaikan toiminnoista laajemmin. Kyselyn lähettää oppilaitos itse.

Opetushallitus lähettää työpaikkaohjaajakyselyn yhtä aikaa sähköpostitse ja tekstiviestillä, mikäli molemmat yhteystiedot löytyvät. Jos toinen yhteystieto puuttuu, lähetys tehdään vain siihen yhteystietoon, joka löytyy.

Lisätietoja Opetushallituksen sivuillla.

Palautekyselyiden sisältö ja niiden hyödyntäminen

Palautekyselyiden kysymykset liittyvät arjen kumppanuuteen: toiminnan asiakaslähtöisyyteen,
sopimusprosessiin, ohjaukseen ja tukeen. Kyselyt ovat melko lyhyitä ja niihin vastaamiseen vie aikaa noin viisi minuuttia.

Kyselyiden tulokset raportoidaan anonyymissä tilastomuodossa opetushallinnon
vipunen.fi -tilastopalvelussa. Saatua palautetta käytetään myös yhtenä vaikuttavuusrahoituksen perusteena.

Työpaikkakohtaisia tuloksia hyödyntää oppilaitos. Kyselyt ovat työnantajalle erinomainen mahdollisuus vaikuttaa tulevaisuuden yhteistyöhön – kiitos kun annat palautetta!

Työelämäpalautekyselyiden esite