Työelämäpalaute

Valtakunnallinen työelämäpalautejärjestelmä otettiin käyttöön 1.7.2021 alkaen. Työelämältä saatavan palautteen avulla koulutuksen järjestäjä tunnistaa entistä paremmin omat työelämäyhteistyöhön liittyvät vahvuutensa ja kehittämiskohteensa. Opiskelijat eivät ole arvioinnin kohteena näissä palautekyselyissä.

Keneltä palautetta kysytään?

Palautekyselyt lähetetään 1.7.2021 alkaen kaikille työpaikoille, joissa on ollut oppisopimus- tai koulutussopimusopiskelijoita.

Käytössä on kaksi kyselyä:

  1. Työpaikkaohjaajakysely:
    • kysely l√§hetet√§√§n oppisopimuksessa tai koulutussopimuksessa nimetylle vastuulliselle ty√∂paikkaohjaajalle, kun opiskelijan ty√∂paikkajakso p√§√§ttyy. Kyselyn voi tarvittaessa v√§litt√§√§ eteenp√§in henkil√∂lle, joka k√§yt√§nn√∂ss√§ on enemm√§n ohjannut opiskelijaa.
    • Kyselyn l√§hett√§j√§n√§ on Opetushallitus ja se l√§hetet√§√§n automaattisesti jokaisen kuukauden 1. ja 16. p√§iv√§, jos l√§hett√§mist√§ edelt√§v√§n kahden viikon aikana ty√∂paikkaohjaajan ohjauksessa olevan opiskelijan ty√∂paikkajakso on p√§√§ttynyt.
  2. Työpaikkakysely:
    • kysely l√§het√§√§n kaksi kertaa vuodessa (tammi-helmikuussa ja hein√§-elokuussa) niille ty√∂paikoille, joissa on ollut l√§hett√§misajankohtaa edelt√§v√§n puolen vuoden aikana p√§√§ttyneit√§ ty√∂paikkajaksoja. Ty√∂paikkakysely l√§hetet√§√§n ensimm√§isen kerran tammikuussa 2022.
    • Kysely l√§het√§√§n ty√∂paikan edustajalle, joka vastaa yhteisty√∂st√§ koulutuksen j√§rjest√§j√§n kanssa ja ty√∂paikan toiminnoista laajemmin. Kyselyn l√§hett√§√§ oppilaitos itse.

Opetushallitus lähettää työpaikkaohjaajakyselyn yhtä aikaa sähköpostitse ja tekstiviestillä, mikäli molemmat yhteystiedot löytyvät. Jos toinen yhteystieto puuttuu, lähetys tehdään vain siihen yhteystietoon, joka löytyy. Työpaikkakyselyn lähetystapa täsmentyy myöhemmin.

Lisätietoja Opetushallituksen sivuillla.

Palautekyselyiden sisältö ja niiden hyödyntäminen

Palautekyselyiden kysymykset liittyvät arjen kumppanuuteen: toiminnan asiakaslähtöisyyteen,
sopimusprosessiin, ohjaukseen ja tukeen. Kyselyt ovat melko lyhyitä ja niihin vastaamiseen vie aikaa noin viisi minuuttia.

Kyselyiden tulokset raportoidaan anonyymissä tilastomuodossa opetushallinnon
vipunen.fi -tilastopalvelussa. Saatua palautetta käytetään myös yhtenä vaikuttavuusrahoituksen perusteena.

Työpaikkakohtaisia tuloksia hyödyntää oppilaitos. Kyselyt ovat työnantajalle erinomainen mahdollisuus vaikuttaa tulevaisuuden yhteistyöhön Рkiitos kun annat palautetta!

Työelämäpalautekyselyiden esite