Yrittäjyys ja liiketoiminta

Yrittäjyys on yksi Business College Helsingin painopisteistä. Valmennamme kaikkia opiskelijoitamme toimimaan yrittäjämäisesti ja hankkimaan yrittäjänä toimimisen perusvalmiuksia. Olemme myös mukana yrittäjyyteen ja liiketoimintaan liittyvissä hankeissa, joihin voit tutustua tarkemmin alla.

Liiketoiminnan kehittäminen

OBCD (Open Business for Community Development)

OBCD (Open Business for Community Development) Erasmus+ -projektin tavoitteena on edistää yhteiskunnallisissa yrityksissä toimivien osaamista ja innovaatioiden syntyä sekä yleistä tietoutta.
Projektissa kartoitetaan yhteiskunnallisten yritysten osaamistarpeita, joiden pohjalta laaditaan opetussuunnitelma ammatilliseen- ja ammattikorkeakoulutukseen. Opetussuunnitelmien lisäksi pilotoidaan koulutusta yhteiskunnallisten yritysten johdossa ja hallinnossa työskenteleville.

Tavoitteena on kehittää yhteiskunnallisten yritysten ekosysteemejä, joissa toimijat voivat luoda uusia avauksia, vaihtaa kokemuksia, verkostoitua ja saada tukea innovointiin ja kansainvälistymiseen.
OBCD:ssä on mukana viisi maata (Kreikka, Iso-Britannia, Italia, Espanja, Suomi), joista kaikista on mukana ammattikorkeakoulu, ammatillinen oppilaitos sekä yhteiskunnallinen yritys. Lisäksi mukana on Euclid, Hollannissa sijaitseva yhteisötalouden ja yhteiskunnallisten yritysten eurooppalainen verkosto. Hanke toteutetaan vuosina 2022-2025 ja sen koordinaattorina toimii kreikkalainen Patraksen yliopisto.


Yhteiskunnallinen yritys

Yhteiskunnallinen yritys on yritys, jonka liiketoiminnan ensisijainen päämäärä on tehdä yhteiskunnallista hyvää. Yhteiskunnalliset yritykset ovat yhteiskunnallisten ongelmien asiantuntijoita ja ratkaisijoita. Ne ovat sitoutuneita kehittämään pitkäjänteisesti ympäröivää yhteiskuntaa ja asiakkaidensa hyvinvointia. Yhteiskunnallinen yritys ei ole rajattu mihinkään yhtiömuotoon, se voi olla osakeyhtiön lisäksi esimerkiksi osuuskunta tai liiketoimintaa harjoittava säätiö tai yhdistys.


Lue lisää ja tilaa uutiskirje tästä.


Lisätietoja projektista:

Helena Miettinen, Projektipäällikkö (helena.miettinen@bc.fi, +358 447756383)

Tietoa RestART projektista

Koronaviruspandemia on vaikuttanut voimakkaasti kulttuuri- ja luoviin aloihin. Siksi on tärkeää kehittää alan toimijoiden osaamista sekä tukea niitä tässä tehtävässä.

RestARTin päätavoite on tukea ja parantaa kulttuurialan ja luovien alojen toimijoiden resilienssiä ja siirtymistä digiaikaan. Tähän tavoitteeseen RestART -projekti pyrkii parantamalla ammatillisen koulutuksen järjestäjien kykyä kehittää koulutustensa sisältöjä työmarkkinoiden, talouden ja yhteiskunnan tarpeisiin.

Projektista hyötyvät kulttuuri- ja luovien alojen toimijat, kuten taiteellisten alojen järjestöjen jäsenet, pienet luovat yritykset, ruohonjuuritason kulttuurijärjestöt, itsenäiset taiteilijat ja freelancerit. Välillisesti projektista hyötyvät myös kulttuuri- ja luovien alojen ammatillisen koulutuksen tarjoajat.

Toiminta ja tulokset

Hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi kehitetään:

  1. RestARTin viitekehys: kulttuurialan ja luovien alojen ammatillisen koulutuksen kehittäminen. Ensin luodaan viitekehys lisäämään ammatillisen koulutuksen innovaatioita ja joustavuutta. Tällä halutaan varmistaa, että työntekijät EU:n alueella saavat tarpeellisen ammatillisen täydennys- ja uudelleenkoulutuksen.
  2. MOOC-ART: a digitaalinen polku kulttuurialalle ja luoville aloille

Projektin tuloksena tehdään myös MOOC-kurssi (massive online open course), joka on suunniteltu kehittämään kulttuuri- ja luovien alojen ammattilaisten osaamista.

  1. RestART-työkalupakki

Projektin viimeinen osa vastaa tarpeeseen kehittää innovaatioita kulttuurialan ja luovien alojen ammatillisessa koulutuksessa. RestART-työkalupakki on tarkoitettu ammatillisen koulutuksen tarjoajille, jotka antavat kulttuurialan, taidealan ja luovan alan opetusta.

  1. RestART digitaalinen galleria

Monipuolisista digitaalisista aineistoista koostuva galleria antaa mahdollisuuden välittää EU:n suosituksia päättäjille, miten edistää digitalisaatiota, sopeutumiskykyä, inklusiivisuutta ja kestävyyttä kulttuurialan ja luovien alojen ammatillisessa koulutuksessa.

Seuraa meitä

Päivitä tietosi RestARTin tapahtumista verkkosivuillamme.

Lisätietoja projektista:

Helena Miettinen, Projektipäällikkö (helena.miettinen@bc.fi, +358 447756383)

DIHUB – Digital Innovation Hub for cloud based services

Digital Innovation hub for Cloud Based Services -DIHUB-projekti on osa EUn aloitetta: “Centres of Vocational Excellence”, jossa haetaan uusia, innovatiivisia muotoja toimia yhteistyössä alueellisesti ja kansainvälisesti.

Tutkimusten mukaan vain 4 % innovaatioista pohjautuu akateemiseen tutkimukseen. 96 % innovaatioista tapahtuu käytännön työssä, asiakaskontaktien ja verkostojen kautta. Siksi ammatillinen koulutus ja yhteistyö yritysten ja yhteistyökumppaneiden kanssa on tärkeää. Ja sen tähden on tärkeää luoda erinomaisen ammatillisen osaamisen keskuksia Eurooppaan. EU ei määritä mitenkään tarkasti millaisia nämä erinomaisuuden keskittymät tulisivat olemaan, vaan näissä projekteissa nimenomaan kannustetaan ketterään kokeiluun ja luovuuteen sekä yhdessä oppimiseen.

Centres of Vocational Excellence (CoVE) muodostavat ammatillisen huippuosaamisen ekosysteemin, joka tuo yhteen ammatillisen koulutuksen järjestäjät, AMK:t, yliopistot, tutkimuskeskukset, TE-toimistot, PK-yritykset ja yhdistykset.

Helsinki Business Collegen koordinoimassa DIHUB-hankkeessa luodaan viisi Digitaalisten palveluiden digihubia eri puolille Eurooppaa: Bulgaria, Kroatia, Portugali, Viro ja Suomi. Paikallisissa digihubeissa kehitetään pilviteknologiaan pohjautuvia palveluja yrityksille ja organisaatioille. Käytännössä opiskelijat saavat erikoiskoulutuksen pilvipohjaisten palvelujen suunnitteluun, kehittämiseen ja tuottamiseen. DIHUB -projekti käynnistyi Helsinki Business Collegen ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulun yhteistyönä Pasilan kampuksella 1.11.2019. Helsingin seudun kauppakamari on mukana vauhdittamassa yritysyhteistyötä. Suomessa DIHUB-hanke yhdistää rohkeasti tekoäly- ja pilvipalvelutoimijoita, yrityksiä ja ammatillisen koulutuksen järjestäjiä toiminaan yhdessä.

Projektin koordinaattorina toimii Business College.

Projektin muut partnerit ovat:

• Haaga-Helia University of Applied Science (Finland)
• Helsinki Region Chamber of Commerce (Finland)
• INOVA + Innovation Service (Portugal)
• The National Portuguese ICT Cluster (TICE) (Portugal)
• Know and Can Association (Bulgaria)
• Bulgarian Romanian Chamber of Commerce and Industry (Bulgaria)
• Algebra University College (Croatia)
• Croatian Employers Association (Croatia)
• TARTU Vocational College (Estonia)
• Baltic Computers Systems (AS BCS) (Estonia)

Rahoittaja:
Erasmus+ (KA2)

uploads - erasmus.png

Lisätiedot:
Jouni Hytönen, kehittämispäällikkö
Helsinki Business College Oy
+358 40 717 9991 | jouni.hytonen@bc.fi

Helena Miettinen, kehittämisasiantuntija
Helsinki Business College Oy
+358 44 77 56 383, helena.miettinen@bc.fi